Karriär Mediaroom

DACHSER Sverige - ledningen

Under de senaste åren har DACHSER utvecklats till en av världens ledande logistikleverantörer bland annat med hjälp av ett framåttänkande affärskoncept. Företagets innovativa kraft baseras på DACHSERs Business Units, som skapar ekonomisk stabilitet och omfattar hela portföljen av logistiktjänster. Företagets ledning har gemensamma värden och mål och arbetar mot att stärka koncernen mot framtida efterfrågan. Deras expertis och affärsmetoder garanterar en långsiktig lönsamhet.

Dr. Tobias Burger - Managing Director Air & Sea Logistics EMEA

Tobias Burger, född 1977, tillträder i rollen som Managing Director för Air & Sea Logistics EMEA hos DACHSER och får ansvaret för resultatutvecklingen i Europa, Mellanöstern och Afrika. Han har även rollen som Deputy Director för Air & Sea Logistics och ansvarar för affärssegmentet Air & Sea Logistics strategiska inriktning. Efter avslutade studier vid Ludwig Maximilian University i München och med en doktorsexamen i företagsekonomi, arbetade Tobias Burger under tre år som strategikonsult på Siemens AG:s interna konsultavdelning. Under 2009 anslöt han till DACHSER och avancerade via olika chefsbefattningar. Sedan 2019 arbetar Tobias Burger inom affärssegmentet Air & Sea Logistics som Deputy Director och ställföreträdare för COO Edoardo Podestà. Utöver ansvaret för den fortsatt strategiska utvecklingen av affärssegmentet hade han, från 2019 till 2021, befattningen som Head of Global Sales med ansvar för alla försäljningsrelaterade frågor på global nivå. Den sistnämnda befattningen lämnade han våren 2021, när han utsågs till Managing Director för affärsområdet ASL EMEA. Parallellt behåller han befattningen som Deputy Director för Air & Sea Logistics.

Wolfgang Reinel - Managing Director European Logistics North Central Europe

Wolfgang Reinel, född 1963, har varit Managing Director för Business Unit European Logistics North Central Europe (EL NCE) sedan 2014 och har även varit medlem i styrelsen för Road Logistics samt i styrelsen för DACHSER SE sedan dess. Tidigare ledde han DACHSERs globala kontraktslogistik och introducerade strategisk planering (Balanced Scorecard/BSC) i NCE-länderna. Han är ansvarig för totalt 18 landsorganisationer i sin Business Unit EL NCE, vilken inkluderar åtta joint venture-företag.

Som Managing Director EL NCE ansvarar Wolfgang Reinel för affärsutveckling och implementering av Road Logistics och Interlocking med hänsyn till olika länders (nätverks-)krav.

René Sidor - Managing Director Nordic

René Sidor är född 1957. Han har en lång chefskarriär inom transport- och logistikbranschen, som bland annat vd för DanTransport och landschef för Panalpina i Danmark och Finland. Redan som 16-åring inledde René Sidor sin speditörsutbildning hos DanTransport a/s i Köpenhamn. Det skulle bli början på en lång karriär inom transportbranschen, både i Danmark och utomlands. 2014 flyttade han vidare till DACHSER Denmark A/S, där han blev General Manager för European Logistics på DACHSERs filial i Hvidovre.