Karriär Mediaroom

Transportsäkerhet – gör kvaliteten mätbar

Vi på DACHSER anser att kvalitetssäkring av dina leveranser är av högsta prioritet. För att kunna mäta och kvantifiera tjänsterna i detalj, har vi installerat ett omfattande system för kvalitetssäkring och kvalitetshantering. Vi på DACHSER anser att kvalitetssäkring av dina leveranser är av högsta prioritet. För att kunna mäta och kvantifiera tjänsterna i detalj, har vi installerat ett omfattande system för kvalitetssäkring och kvalitetshantering. Detta baseras på flera utvärderingar och KPI-studier och IT-applikationer som vi använder oss av för att göra kvaliteten hos våra tjänster transparent. Den utvärderade datan inkluderar   leveranskvaliteten   transittiden    möjliga skador på varor eller leveranshinder hos mottagaren kontinuerlig övervakning av kylkedjan.

Komplett transparens med systematisk mål-/resultatjämförelse

Vi har fasta målvärden för dessa kriterier som kontinuerligt övervakas via avvikelseanalyser. På detta sätt är kvalitetssäkringen en fast process i den dagliga leveranskedjan. För att kunna ange dessa viktiga kvalitetsparametrar måste fasta resultatkriterier anges. Med entargo, classicline och vivengo har vi skapat enhetliga resultatprofiler med samma höga standarder som du alltid kan förlita dig på.

Det är så vi kontrollerar kvaliteten på våra logistikresultat

  • En mål-/resultatjämförelse av flera kvalitetsparametrar baseras på våra standardiserade produkt- och tjänsturval  
  • ”ActiveReport” som är ett verktyg för att hantera aktiviteterna i leveranskedjan, ser till att vi genast får meddelande om möjliga leveransproblem så att DACHSERs anställda kan vidta lämpliga åtgärder i tid.  
  • Noggrann säkring av last  
  • Ökad säkerhet på vägarna genom konturmarkeringar i änden och längs sidorna på påhängsvagnar  
  • Professionell städning av fordon, på in- och utsidan  
  • Komplett temperaturövervakning     
  • Leveransspårning på paketnivå

Kvalitetskontroll via programstandarder och -databaser

Vi mäter de angivna tjänsteåtaganden för dig genom enhetliga programstandarder och IT-databaser. Det centrala elementet i vår kvalitetskontroll är ActiveReport, som är ditt verktyg för att hantera aktiviteterna i leveranskedjan. Med ActiveReport får både du och våra anställda i service på våra DACHSER-filialer omedelbar information om möjliga avvikelser i transporten via mål/resultatjämförelser i leveransprocessen.  

Vi på DACHSER Chem Logistics och DACHSER Food Logistics har etablerat fasta varuspecifika krav som vi övervakar kontinuerligt via våra IT-system.

Lastsäkerhet på DACHSERs lastbilar

En annan av våra kvalitetssäkerhetsåtgärder är att vi tillämpar en noggrann lastsäkerhet på våra lastbilar innan de påbörjar sin resa. Vi utbildar regelbundet vår lagerpersonal och våra förare om hur man ska lasta lastbilarna jämnt och smidigt så att varorna transporteras säkert under körning.