Karriär Mediaroom

Tullsäkerhet – hjälper dig att hålla koll på de tullregler som gäller

I kampen mot internationell terrorism har tullmyndigheter skärpt lagarna. De har bland annat fått företagen att i förväg tulldeklarera data via partnerskapsprogram såsom C-TPAT, som klassificerar företag som tillförlitliga partner. Vi hjälper dig att importera dina transporter snabbare till önskat land där vi, som certifikatinnehavare, har individuella kontaktpersoner på tullverken.

Export till USA är föremål för strikta säkerhetsåtgärder

Med flera embargon mot global terrorism, har USA i synnerhet skapat större tullbarriärer för importer. De skyddar mot vissa personer och organisationer eller har som mål att låta terroristgruppers finansiella resurser sina. Detta innebär att förbjudna länder, företag och privatpersoner är ”svartlistade” av USA. En lista på terroristgrupper återfinns i EU:s förordning EG 881/2002 och den s.k. ”Talibanförordningen” återfinns i EU:s förordning EG 2580/2001.

DACHSERs tullsäkerhet:

  • Erfaren personal med regelbundna intensivutbildningar   
  • Flera års erfarenhet av Importer Security Filing (ISF)   
  • Erkänd som en AEO (Authorized Economic Operator) sedan juli 2008   
  • Smidig behandling av dina importer till USA   
  • Direktkontakt med lokala kontaktpersoner

Utan 10+2-regeln kommer inga varor in i USA

En noggrann kontroll av dina exporter är en oundviklig konsekvens av snävare säkerhetsregler i USA. Verifieringen av dina varor baseras på Importer Security Filing (ISF). I enlighet med 10+2-regeln måste tio angivna poster skickas elektroniskt till USA:s tullverk – minst 24 timmar innan skeppet lämnar avgångshamnen. Felaktig, sen eller saknad registrering kommer att bötfällas med en summa på mellan 2 500 och 5 000 USD. I synnerhet vid saknad registrering riskerar du att utsätta din transport för en tidskrävande tullkontroll i en av USA:s hamnar, vilket kräver en betalning.

Som en AEO underlättar vi dina importer

För att kunna dokumentera säkerheten av dina importer till den amerikanska tullen kan vi stödja dig på flera nivåer: Först och främst kan du dra nytta av vårt goda rykte: Statusen av att vara en AEO (Authorized Economic Operator, Behörig ekonomisk operatör) underlättar säkerhetsrelevanta tullkontroller. Vi garanterar därmed en enhetlig internationell leveranskedja för dina varor.

Smidiga varutransporter till USA

Vi är även rätt partner för dig när det gäller att hantera formaliteter. Som en registrerad ”arkiverare” har DACHSER arbetat på våra kunders vägnar sedan 2009. Vår personal känner alla regler och processer som USA:s tullmyndigheter använder sig av ner till minsta detalj. Vi överför uppgifter genom en webbaserad plattform som har testats av USA:s tullmyndighet för att säkert vidarebefordra dina leveransuppgifter. 

Med vår tjänst kommer dina importer att nå USA på ett säkert sätt. Med vår rutinmässiga arkivering kan du hantera alla USA-verksamheter på ett smidigt sätt och redan från starten undvika otrevliga överraskningar. Även om du använder andra tjänsteleverantörer för transport av dina varor kan vi ta hand om din arkivering. Din DACHSER-kontaktperson kan ge dig mer information om detta.