Mediaroom

DACHSER European Logistics – lösningar för din europeiska leveranskedja

Med våra omfattande europeiska vägtransportnätverk med system och chartertrafik, samt en homogen struktur av filialer, dotterbolag och partnerbolag, har du vårt stöd för att uppfylla dina logistikbehov på ett kostnadseffektivt och tillförlitligt sätt och i rätt tid.  Vi transporterar dina styckegodsleveranser, hel- eller dellaster och hanterar din upphandling och distribution på högsta nivå, både nationellt och inom Europa. Individuella lösningar som använder DACHSER Contract Logistics tillåter en flexibel kombination av transport, förvaring och mervärdestjänster.

Dagliga transporter och precisa transittider för hela Europa

DACHSER European Logistics erbjuder systematiska tjänster genom Europa med fasta och tillförlitliga avgångstider. Dessa systematiska tjänster garanterar en hög nivå av planeringssäkerhet: Dagliga transporter och precisa transittider låter dig beställa och kontrollera dina leveranser med DACHSER European Logistics i linje med dina behov, vid rätt tid och till bästa priset. Vi har uppnått ett omfattande täckningsområde inom Europa genom en intelligent kombination av system och tjänster, där Eurohubs och plattformar agerar som logistikhubbar . Fasta, standardiserade processer garanterar en tillförlitlig närvaro och tillgänglighet under helgdagar och perioder med stor efterfrågan.

Intelligenta IT-lösningar som stöder dina varutransporter

Med högeffektiv IT kartlägger vi alla logistikprocesser längs leveranskedjan och ser till att dina varutransporter är transparenta och säkra. Enkel spårning över hela leveranskedjan (Tracking & Tracing) aktiveras genom systematisk sträckkodsskanning i varje gränsyta.

Fördelarna med DACHSER European Logistics:

  • Ett brett och omfattade europeiskt nätverk för styckegodsleveranser
  • Individuellt skräddarsydda lösningar för transportlösningar
  • Landsspecifika marknadskunskaper
  • Standardiserade resultatstandarder i alla DACHSER-filialer
  • Kontinuerlig övervakning av transportresultater genom vår IT-lösning ActiveReport
  • Hög leveransfrekvens genom Europa
  • Korrekta transittider via eLogistics productpilot
  • B2C-lösningar med targo-on-sit

DACHSER European Logistics i detalj

På vägen till framgång med DACHSER Procurement Logistics

Vår styrka inom distributionslogistik återspeglas även i vår upphandlingslogistik. Med effektiva processer samt ett enhetligt informationsflöde i hela logistikkedjan tillhandahåller DACHSER Procurement Logistics planeringssäkerhet, samt de snabbaste responstiderna och transparens. Varje DACHSER-filial agerar som kontrolltorn - som huvudkontaktpunkt och koordinatorn för att transportera dina varor. Automatiserad och enhetlig information flödar längs hela logistikkedjan, vilket tillåter en hög transparensnivå och möjliggör snabba responstider.

Nå din destination snabbare med Eurohubs och plattformar

Vi har dagliga transporter genom Europa. Med Eurohubs i Überherrn, Bratislava och Clermont-Ferrand, garanterar vi en snabb, effektiv och säker hantering av dina varuflöden. Dina styckegodstranporter hanteras via en intelligent kombination av direkta tjänster och systemtransport. Denna kombination sparar tid, kostnader och insatser och tillåter enkla och effektiva leveranser över alla gränser.

Vårt löfte: Service av högsta kvalitet

DACHSER European Logistics garanterar högsta kvalitets- och säkerhetsstandarder i varje steg i leveranskedjan. Våra filialer följer enhetliga resultatstandarder och kvalitetskriterier. Våra kunder kan förlita sig på att alla DACHSER-kontor arbetar med samma regler och procedurer. Våra decentraliserade filialer baseras i regioner som ligger nära våra kunder. Detta garanterar en snabb responstid, medan våra lokala kundtjänstteam agerar som den första kontakt.

Den perfekta lösningen för dina styckegodstransporter inom europeisk logistik.

Med produktfamiljen entargo täcker vi alla servicekrav som ställs på nationella och europeiska LCL, styckegodstransporter och samlastningstransporter.   

Vi erbjuder även skräddarsydda lösningar för divisionerna DACHSER Chem-Logistics (kemikalietransporter) och DACHSER DIY-Logistics. En skräddarsydd del- eller hellasttjänst gör transportserviceurvalet komplett.  

Med transporttjänsten DACHSER Cargoplus tar vi dina varor till sin destination långt bortom Europas gränser. Med vårt befintliga nätverk levererar vi för närvarande till Turkiet, Maghreb och OSS-länderna. Utöver det integrerar DACHSER Air & Sea Logistics en smidig anslutning till världens flyg- och sjöfraktsnätverk.

Incoterms

Den bifogade PDF-filen ger dig (utan juridisk garanti) en överblick av Incoterms 2020 för att stödja dig i ditt dagliga arbete.

Download

Till våra produkter

Produkter inom landtransport
Mer