Karriär Mediaroom

DACHSER Sverige – logistiktjänster samlade under ett tak

Idag står vi för mycket moderna, effektiva och IT-driven logistiklösningar. De bygger på en nära integration av våra globala transport- och lagernätverk, långsiktiga partnerskap och konsekvent digitalt nätverk över hela världen. Med den framgångsrika kombinationen av alla försäljningskanaler i form av en flerkanals strategi erbjuder vi våra kunder ett säkert och pålitligt system för sina krävande logistikuppgifter.

Sedan företaget grundades har DACHSER-strategin inriktats på en hållbar tillväxt av sina nätverk. Nya regioner och marknader har alltid utvecklats genom etablering av filialer och nationella företag eller förvärv av företag som kunde integreras fullständigt i nätverket. Konsekvent Compliance av företagsstrategi och företagsvärderingar är högsta prioritet.

Viktiga milstolpar i vårt företags historia

2023 - DACHSER förvärvar livsmedelslogistikföretaget Müller och säkrar därmed det ledande nätverket för livsmedelsdistribution i Nederländerna.

DACHSER planerar att skapa utsläppsfria leveransområden i ytterligare tio städer. Fokus ligger främst på europeiska storstadsregioner, där DACHSER representeras genom egna filialer inom affärsenheten European Logistics.

Genom förvärvet av flyg- och sjötransportföretaget ACA International utökar DACHSER sitt nätverk till att omfatta sex platser i Australien och Nya Zeeland.

DACHSER utökar sin närvaro genom två försäljningskontor i Sydostasien (Chiang Mai i Thailand och i Da Nang i Vietnam).

2022 - DACHSER förvärvar kasasi, en leverantör av logistikprogramvara, och stärker genom förvärvet sin expertis inom telematik, uppkoppling, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT).

DACHSER förvärvar resterande 50 procent av aktierna i sina ungerska joint ventures: ”Liegl &; DACHSER Szállítmányozási és Logisztikai Kft.” och ”Liegl &; DACHSER ASL Hungary Kft.”

2021 - Burkhard Eling blir CEO för DACHSER. Generationsskiftet genomförs då året inleds med ett nytt Executive Board-team.

DACHSER utökar sina utsläppsfria stadsleveranser till elva europeiska städer. DACHSER Emission-Free Delivery blir därmed en del av logistikleverantörens långsiktiga strategi för klimatskydd.

Sedan den 1 januari 2021 har DACHSER varit medlem av DWV (Deutscher Wasserstoff- und Brennstoffzellen-Verband), en intressegrupp som har främjat en snabb marknadslansering av vätgas som en energibärare och bränslecellsteknik sedan 1996.

2020 - DACHSER inrättar framtida Executive Board. Det framtida teamet för Executive Board kring Burkhard Eling tar över från 1 januari 2021: Bernhard Simon och Michael Schilling går över till Supervisory Board under 2021.

2018 - Efter DACHSERs förvärv av det italienska livsmedelslogistikföretaget Papp Italia 2017 byter företaget också namn: filialen i Verona i norra Italien bedriver verksamhet under namnet DACHSER Italy Food Logistics S.R.L.

Positiva möjligheter för stadskärnor som har problem med avgaser och trafikstockningar: I Stuttgart inför DACHSER för första gången ett leveransområde för styckegodstransporter fritt från utsläpp.

2017 - DACHSER etablerar Enterprise Lab vid Fraunhofer IML. DACHSER Enterprise Lab kompletterar DACHSERs egen forsknings- och utvecklingskapacitet med viktig kompetens och flexibel tillgång till specialister.

2015 - DACHSER ändrar sin juridiska form till ett Societas Europaea (SE), vilket lägger grunden för framtiden. Det finns inte planer på att börsnotera det familjeägda företaget. Den globala ledningsstrukturen anpassas efter företagets storlek.

DACHSER förstärker sitt initiativ för yrkesförare och inför ett helhetskoncept för att stötta yrkesförare genom DACHSER Service und Ausbildungs GmbH.

2014 - DACHSER etablerar ett europeiskt center för livsmedelslogistik i Erlensee, Hesse.

2013 - Tolv europeiska livsmedelslogistikleverantörer skapar European Food Network: Sedan dess har denna organisation av fasta partners varit en föregångare, med ett effektivt nätverk och en integrerad drift som styrs av enhetliga standarder.

2011 - DACHSER etablerar ytterligare europeiska center i den franska staden Clermont-Ferrand och i den slovakiska huvudstaden Bratislava.

2002 - DACHSER etablerar ett europeiskt center i Saarland i kommunen Überherrn.

1990 - Som initiativtagaren till standardiseringen av streckkod inom logistikbranschen i form av det globala identifieringssystemet EAN/NVE visade vi än en gång att vi är en pionjär och innovatör inom logistikbranschen.

1982 - DACHSER Food Logistics, livsmedelstjänsten för transporten av färska, temperaturkänsliga, högklassiga livsmedel, lanseras.

1980 - DACHSER startar sin utveckling av en intern IT-applikation med användning av modern kommunikationsteknik.

1971 - Med uppgraderingen av hela lastbilsparken till växelflak och anammandet av operativa processer etablerar DACHSER sig som en innovationsledare inom branschen.

1951 - Thomas Dachser är den förste speditör som öppnar ett kontor för flygfrakt vid Münchens flygplats.

1934 - De första filialerna öppnas i Tyskland. Det familjeägda företaget inleder sin expansion.

1930 - Thomas Dachser bildar ett transportföretag i Kempten som enmansföretag.

Detta är ett kort utdrag av DACHSER:s företagshistoria. Du hittar alla milstolparna på företagets webbplats.

Compliance

Läs allt om hur vi arbetar med Compliance på vår internationella hemsida.

Uppförandekod

Vår uppförandekod gäller för alla DDACHSERs medarbetare och samarbetspartners över hela världen. 

Download

Uppförandekod för affärspartners

Vår ”Uppförandekod för affärspartners” är en orientering för alla samarbetspartners som vill eller som är i kontakt med oss på DACHSER.

Download

Läs mer om DACHSER Sweden

Landsfakta
Mer
Landledning
Mer