Karriär Mediaroom

DACHSER Sweden

Välkommen till DACHSER Swedens hemsida.

Track & Trace
Du hittar hela världen av eLogistics-applikationer här

DACHSER Nyheter

22.09.2021
DACHSER Finland investerar i biogaslastbilar vid förnyandet av kortdistans flottan i huvudstadsregionen

Logistikföretagets beslut kring att investera i transporter med låga utsläpp är ett steg på vägen mot att möta de klimatmål Finlands regering satt upp till 2030. Förnyandet till biogaslastbilar, av kortdistans flottan, innebär att DACHSER Finland redan under 2021 kan leverera på ett mer hållbart sätt till hela Helsingforsregionen.

20.09.2021
Flygfrakt: Situationen på Shanghai Pudong Airport (PVG)

Beträffande störningarna på Shanghai Pudong Airport i Kina, ger vi här en uppdatering kring rådande läge.

17.09.2021
Vägtransport: Lastkapacitet i Tyskland

Den globala logistikmarknaden 2020 och 2021 har skapat stora utmaningar för hela branschen. Även om ekonomin, inom alla branscher, tog fart i kölvattnet av de långvariga nedstängningar och stängda gränser, ledde detta till höga belastningar på nätverket i år. Vilket i sig resulterat i en ökad brist på lastutrymme. Här ger vi en översikt av den nuvarande situationen.

Utvecklingen av antalet sändningar har haft en avsevärd påverkan på det nuvarande marknadsläget, med sändningar som ökat upp till 20% under de senaste två åren. Till skillnad från åren innan sjönk inte den höga volymen av sändningar som de brukar under sommaren, utan ligger för närvarande på en stadig, mycket hög nivå. Vi räknar med endast små minskningar volymmässigt även under september. Några av orsakerna till detta är eftersläpningar, övergångar i konsumtion till online -detaljhandel och förändringar i lagernivåer inom industri och detaljhandel.

Å andra sidan råder det brist på tillgänglig kapacitet när det gäller fordon, förare och lagerpersonal och branschen står dessutom inför en tungt belastad infrastruktur. Samtidigt kvarstår hög krav på restriktioner gällande hygien och avstånd på arbetsplatsen samt förebyggande åtgärder för att upprätthålla funktionaliteten i DACHSER -nätverket. Följaktligen ökar detta personal- och processkostnader.

De ökade fraktvolymerna i samband med begränsade kapacitet är just nu verklighet för hela logistikbranschen. Våra team gör sitt bästa för att utveckla intelligenta lösningar och bibehålla samma höga kvalitet internationellt som du ä van vid. Trots osäkra tider, arbetar vi ständigt med att upprätthålla stabiliteten i vårt nätverk och ser till att din leveranskedja fortsätter att fungera som den ska.

Om du har några frågor, vänligen kontakta din lokala representant på respektive DACHSER-filial.

14.09.2021
Sjötransport: den rådande situationen i USA

Den rådande situationen med flaskhalsar på den amerikanska marknaden för sjötransporter – som redan pågått i flera månader – kommer att kvarstå under en längre period. Här  ger vi dig en överblick av situationen.

Överbelastning i hamnar och på järnvägar
USA har under flera månader upplevt en historisk överbelastning inom sjötransporter. Orsakerna till detta är välkända: effekter av covid-19 och hög efterfrågan skapar flaskhalsar i alla större hamnar och terminaler i hela landet. Hamn- och järnvägsoperatörer arbetar med minskad personalstyrka, vilket försenar lastning och lossning av fartygen, förlänger uppehållstiden och gör att transportprocesserna till terminalerna går långsammare. Rederierna är också trängda av situationen och arbetar hårt för att erbjuda den service som krävs och respons inom rimlig tid. Fartyg är flera dagar försenade och vi upplever regelbundet att fartyg inte kan gå in i hamnar. Det är nästan omöjligt att hålla schemat.

Situationen för lastbilstransporter
Företag som erbjuder lastbilstransporter drabbades hårt i början av covid-19 och tvingades säga upp många av sina förare på grund av minskade volymer och efterfrågan. Men i takt med en kraftigt ökad efterfrågan och där med ökat behov av transporter på den amerikanska marknaden,  fanns det inte tillräckligt med förare. Förarsituationen har förbättrats under de senaste månaderna, men den nuvarande lastbilsflottan kan fortfarande inte möta den starka efterfrågan. Speditörerna är överbokade under de kommande 3–5 veckorna. För att påskynda upphämtningar och leveranser kan LTL och FTL vara ett alternativ för att ordna överflyttningar till/från containrar på anvisade lager.

Gällande chassin
En stor utmaning är att nästan alla containrar har fastnat någonstans på chassin i väntan på transport. Därmed uppstår problemet att tillgången på tomma chassi är knapp och upphämtningar kan inte genomföras. Alla chassi utnyttjas fullt ut men har blivit svåra att få tag på i USA.

Inkommande gods
Infrastrukturen i hamnarna och på järnvägsterminalerna i USA är helt enkelt överbelastade på grund av den nuvarande importvolymen. Inkommande containrar har parkerats på angivna platser för att få plats med de nya fartygs-/tåglasterna. I många fall är dessa ”parkeringsplatser” helt överfyllda och det är svårt att få fram containrar, vilket gör att de inte är tillgängliga för omedelbar överlämning. När en upphämtning ska ordnas erbjuder terminalen lastbilsföretagen tider först när containern är tillgänglig och förtullad – vilket kan ta flera dagar och i viss fall till och med veckor.

Utgående gods
Den största utmaningen är att hitta ofrånkomligt nödvändig containerutrustning samt chassin för transporten. Hamnar och järnvägsterminaler är också fulla av exportcontainrar och stationerna tar inte gärna emot exportgods. Situationen är ansträngd och nästan alla försändelser drabbas av stora förseningar.

Prognos
Vi räknar med att situationen i USA inte kommer att förbättras i år. Även 2022 kommer att vara utmanande, men DACHSER strävar efter att ge våra kunder god service och bra lösningar trots den utmanande situationen i USA.

Last med hög prioritet
Idag är det möjligt att få bättre transittider och kortare uppehållstider på de amerikanska terminalerna genom att använda LCL-tjänster för prioriterade försändelser istället för FCL-tjänster. DACHSER erbjuder regelbundna LCL-premiumtjänster både på handelsrutter från Asien och Europa. Till exempel har transittider från Kina förkortas från totalt 28 till 18 dagar. Dessutom har vi nya tjänster i sikte som inkluderar Atlanta och Los Angeles, vilket förväntas minska bokningsfönstren avsevärt. Den fortsatt ansträngda situationen på den amerikanska marknaden för sjötransporter kommer också fortsatt betyda att högprioriterat gods oftare transporteras med flyg. DACHSER erbjuder regelbunden premiumkapacitet med sitt eget flygfraktnät, till exempel med veckovisa förbindelser på rutten Frankfurt–Chicago i båda riktningarna och möjlighet att ansluta till andra amerikanska flygplatser.

Vi har dagligen en nära kontakt med transportföretag och tjänsteleverantörer och gör vårt bästa för att få din leveranskedja att fungera så smidigt som möjligt. För individuell rådgivning, vänligen kontakta din lokala representant för DACHSER så kan vi implementera den bästa logistiklösningen för dig.

10.09.2021
DACHSER planerar att lansera utsläppsfria leveranser i Köpenhamn

DACHSER Denmark kommer, innan 2021 är slut, lansera utsläppsfria leveranser i centrala Köpenhamn. Med det helt batteridrivna fordonet FUSO eCanter kommer logistikleverantören att minska sina koldioxidutsläpp i centrala Köpenhamn. Det bidrar till det mål Köpenhamns stad satt upp; att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad.

07.09.2021
DACHSER upprättar kompetenscenter för datavetenskap och maskininlärning

Sedan början av juni har DACHSER samlat ihop den expertis som företaget byggt upp genom olika forsknings- och innovationsprojekt inom områden som artificiell intelligens, maskininlärning och datavetenskap, i ett nytt internt kompetenscenter för datavetenskap och maskininlärning.

31.08.2021
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I det här nyhetsbrevet kan du bland annat läsa om vårt samarbete med Nilfisk som utökades när DACHSER blev distributionspartner för Nilfisks två nya lager.

25.08.2021
Stora förseningar på Shanghai Pudong flygplats (PVG)

Flygfrakten till och från Shanghai PVG flygplats ställs återigen inför utmaningar, eftersom flygplatsen rapporterade flera COVID-fall på flygplatsen fredagen den 20 augusti.

25.08.2021
DACHSER tillsätter Sales Manager i Jönköping

DACHSER Sweden AB stärker sin organisation i Jönköping genom att tillsätta Martin Ishak som Sales Manager. Beslutet att utnämna en Sales Manager är ett led i DACHSER Swedens tillväxtstrategi.

19.08.2021
Situationen i Ningbo och möjliga konsekvenser

Nedstängningen av en av de mest trafikerade hamnarna i Kina och Ningbo medför långtgående konsekvenser för den globala sjöfrakten. Vi förväntar oss förseningar och ökade förseningar på grund av köbildning vid hamnarna och brist på utrustning.

Vad du behöver veta om Brexit

Vårt brexitteam har lagt grunden för ett fungerande och säkert logistiknätverk till och från Storbritannien.

Många företag som är beroende av att kunna transportera sina produkter på ett smidigt sätt måste nu göra sin hemläxa om brexit för att hålla igång varuflödet. Du hittar all viktig information om brexit genom att klicka på länken:

LÄS MER

Landsfakta (2020)

751200000
Omsättning i SEK (netto, konsoliderad)
5
Avdelningar
957800
Sändingar
Läs