Mediaroom

DACHSER Sweden

Välkommen till DACHSER Swedens hemsida.

Track & Trace
eLogistics

DACHSER Nyheter

Pressmeddelanden 19.11.2019
DACHSER Sweden Air & Sea Logistics stärker säljteamet

DACHSERs kontor för sjö- och luftfrakt i Göteborg har anställt en ny Sales Executive. Niclas Andersson ska bidra till att driva DACHSERs sjö- och flygfraktverksamhet på den svenska marknaden.

Pressmeddelanden 15.11.2019
DACHSER tillsätter Sales Manager i Göteborg

Daniel Jonsson blir ny Sales Manager hos DACHSER Sweden AB i Göteborg. Beslutet att utnämna en Sales Manager är ett av flera steg i den positiva utveckling som Göteborgs platskontor har genomgått under de senaste åren.

Nyheter 12.11.2019
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

I detta numret av vårt nyhetsbrev får du bland annat en uppdatering på Brexit. Du kan också läsa mer om hur Blåkläder fick en stabil och hög kvalitetsnivå med fasta och snabba ledtider till hela den europeiska marknaden. Allt detta och mer därtill hittar du i vårt senaste nyhetsbrev.

Marknadsinformation 08.11.2019
Förlängd tid för Brexit

Som bekant börjar de tidiga allmänna val för det britiska underhuset 12 december 2019. EU har också fattat beslut om att förlänga Brexit-tidsfristen till den 31 januari 2020. Därmed skjuts risken för att Storbritannien lämnar EU utan ett utträdesavtal. Om man tidigare än så hinner godkänna det som krävs öppnas även för ett utträde redan den 30 november eller den 31 december.

Oavsett om det blir en “mjuk” eller en “hård” Brexit, är tulldeklarationerna avgörande för tullhanteringen av transporter till och från Storbritannien. Därför ber vi dig att förse oss med de tulldokument vi behöver.

Vi följer utvecklingen nära och uppdaterar informationen på vår hemsida.

Pressmeddelanden 24.10.2019
DACHSER tilldelas IMD Global Family Business Award 2019

IMD Business School, International Institute for Management Development, tilldelar DACHSER priset för att man har stabila ledningsstrukturer både i företaget och i familjen, i kombination med verksamhetsoptimering och fokus på kvalitet.

2
Nyheter 23.10.2019
Blåkläder optimerar logistiken med DACHSER

Det svenska företaget Blåkläder är kända över hela världen för säkra och kvalitativa arbetskläder. Under de senaste åren har företaget upplevt en stark tillväxt vilket också har ställt högre krav på deras logistik- och transportlösningar. Genom att byta leverantör på pallförsändelser till DACHSER fick Blåkläder en stabil och hög kvalitetsnivå med fasta och snabba ledtider till hela den europeiska marknaden.

Marknadsinformation 22.10.2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Marknadsinformation 22.10.2019
Hård Brexit – Förberedelser

Även om det sker vissa framsteg i förhandlingarna mellan EU och Storbritannien kan man fortfarande inte utesluta att det blir en avtalslös Brexit den 31 oktober 2019.

Konsekvenserna av ett utträde utan avtal den 31 oktober är välkända – inte minst när det gäller rörligheten för varor till och från Storbritannien. Först och främst bör man förvänta sig längre väntetider på grund av gränskontroller och tullklarering av allt gods i enlighet med WTOs regler.

DACHSER kommer att vidta lämpliga åtgärder för att se till att alla varor som anländer till/lämnar Storbritannien efter klockan 23:00 GMT (00:00 CET) den 31 oktober förtullas och beskattas i enlighet med detta.

Vi vill än en gång sammanfatta de viktigaste punkterna och åtgärderna för att se till att konsekvenserna och leveransförseningarna för våra kunder blir så små som möjligt.

Vid en hård Brexit måste följande information och dokument finnas tillgängliga för tullklarering innan varorna hämtas upp:

  • Fraktsedel
  • Kommersiell faktura/pro forma-faktura
  • Packlista/följesedel
  • Exportdokument
  • Preferensdokument och andra produktspecifika dokument om möjligt

Vänligen se till att dokumenten innehåller följande information:

Avsändare med EORI-nummer, mottagare med kontaktuppgifter, importör om annan än mottagaren med kontaktuppgifter, sekventiellt fakturanummer, incoterms, antal och typ av paket, varubeskrivning, ursprungsland, Taric-kod, varornas värde, valuta, brutto-/nettovikt.

Se till att informationen håller hög datakvalitet – dokumenten måste stämma exakt med respektive fysiska överföring.

Om dokumenten görs tillgängliga för oss i elektronisk form ska de om möjligt ha en upplösning på motsvarande 300 dpi.

Vi behöver också namn på kontaktpersonen för tull inklusive kontaktuppgifter till din mottagare/importör (e-postadress) så att vi kan kontakta dem för att få nödvändig tullfullmakt. Det behöver vi för att kunna utföra den nödvändiga tullklareringen. Utan fullmakt kan vi inte utföra tullklareringen.

Observera också att vi även kommer att behöva mer detaljerad leveransinformation, som antal och typ av paket, varubeskrivning och varornas värde, om du har fått leveranser till Irland via brittiskt territorium, eftersom vi måste utfärda ett transiteringsförfarande genom Storbritannien. I början rekommenderar vi också att du lägger till en T2L till dessa leveranser då vi ännu inte är säkra på om den irländska tullen kommer att godta T2 som underlag för fritt rörliga varor inom EU efter att de passerat Storbritannien. 

I vårt eLogistics-program ändras eventuella incoterms på grund av tullen. I början kommer endast FCA/EXW eller DAP att vara möjliga i eLogistics för att processen ska garanteras. Även EDI-informationen om incoterms måste anpassas. Ansvarig person på din filial kommer att kontakta dig för att se till att de nödvändiga förändringarna blir korrekta.

Vi ber dig ha förståelse och att du samarbetar med oss så att DACHSER kan göra ditt varuflöde så effektivt och problemfritt som möjligt om en hård Brexit blir verklighet.

De viktigaste förberedande åtgärderna har vi dessutom angett på vår checklista för Brexit.

Kontakta gärna din DACHSER-filial om du har ytterligare frågor.

Pressmeddelanden 14.10.2019
Edoardo Podestá tar över rodret för DACHSER Air & Sea Logistics

DACHSER utser Edoardo Podestá till Chief Operations Officer (COO) för affärsområdet Air & Sea Logistics. Han har länge varit Managing Director för Asien/Stillahavsregionen och kommer nu att leda DACHSERs globala sjö- och flygtransportverksamhet. Podestá efterträder Jochen Müller.

Nyheter 02.10.2019
Nytt DACHSER Magazine!

DACHSERs europeiska nätverk för vägtransport har byggts ut. Hemligheten har alltid varit att lägga rätt pusselbitar på rätt plats så att de tillsammans skapar en helhetsbild.

DACHSER INTERLOCKING

Kom igång med DACHSER nu och ta ditt första steg mot målstrecket!

Uppgradera dina globala försörjningskedjor: genom att djupt integrera våra Road Logistics och Air & Sea Logistics-nätverk, Vi erbjuder fördelarna med optimerade processer mellan olika bärare och system. 

Med våra intelligenta lösningar hanterar vi hela försörjningskedjan för att säkerställa ditt globala flöde av varor och information.

LÄS MER

Landsfakta (2018)

631000000
Årsomsättning (SEK)
5
Avdelningar
733606
Transporter
Läs