Karriär Mediaroom

DACHSER Sweden

Välkommen till DACHSER Swedens hemsida.

Track & Trace
Du hittar hela världen av eLogistics-applikationer här

DACHSER Nyheter

20.01.2022
DACHSER tillsätter Sales Manager i Stockholm

Victor Nilsson tillträdde den 1 januari 2022 som Sales Manager vid logistikföretagets platskontor i Stockholm. Detta som ett steg i ledet av DACHSER Swedens tillväxtstrategi.

19.01.2022
Batterier – En titt på framtidens teknik

Batterier är en oumbärlig del av elektromobilitet. Men dessa energilagringsenheter ger också upphov till många frågor, inte minst vad gäller prestanda och dess påverkan på klimatet. Vi tar här en närmare titt på några av frågeställningarna.

17.01.2022
Höjda vägtullar i Österrike

Den österrikiska regeringen har beslutat att höja vägtullar med start 1 januari 2022. För DACHSER innebär det att vi måste integrera ändringarna i våra tullavgifter,  detta gäller sedan 1 januari 2022. De nya tullavgifterna kommer göras tillgängliga för våra kunder. 

Behöver du mer information eller har du frågor? Tveka inte på att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER. 
 

12.01.2022
Sjötransport: Störningar i hamnarna i Ningbo och Tianjin

Vi vill ge dig en uppdatering när det gäller störningarna i hamnarna i Ningbo. Samtidigt har det nyligen förekommit ett coronautbrott i Tianjin. Nedan ger vi dig en översikt av den aktuella situationen.

11.01.2022
DACHSER Sweden tillsätter Country Manager

Logistikföretaget inleder det nya året starkt med att tillsätta en Country Manager European Logisticsför Sverige. Detta som ett steg för att stärka landets ledningsstruktur i den positiva framfart företaget just nu befinner sig i.

10.01.2022
Så påverkar det kinesiska nyåret logistiken

Det kinesiska nyåret inleds i början av februari. Traditionellt är det en viktig händelse som påverkar den globala transportmarknaden till följd av den långa nationella ledigheten, som innebär att företag stänger, fabriker stoppar verksamheter och transportföretag minskar kapaciteten för att möta den lägre efterfrågan. Då marknadsförhållandena i år är mer utmanande än någonsin förväntas effekten av det kinesiska nyåret bli större än vanligt.

20.12.2021
DACHSER genomför tester med förarlösa truckar

Just nu pågår tester av förarlösa truckar (AGV) på två av DACHSERs anläggningar i Europa. De förarlösa truckarna utför rutinuppgifter vilket minskar de anställdas arbetsbelastning på lång sikt.

14.12.2021
Nya DACHSER Magazine är här

”Ingenting är mer konstant än förändring” – kloka ord som vi hör mer frekvent just nu. I takt med att världen snurrar allt snabbare ökar också innovationstakten och förändringstrycket i logistikbranschen. I det senaste numret av DACHSER Magazine rapporterar vi om vad vi som företag och våra kunder gör för att ta sig an framtidens angelägna problem.

09.12.2021
COVID-19: ny virusvariant Omicron – påverkan på flyg- och sjöfraktstjänster

Som världsmedia redan har meddelat har den nya COVID-19-virusvarianten Omicron, som
upptäcktes vara utbredd i Sydafrika, lett till vissa inställda passagerarflyg till och från Sydafrika.

09.12.2021
Uppdatering brexit: Fas 3 i Storbritanniens ”Border Operating Model”

Föregående år presenterade Storbritanniens regering hur import av varor ska fortgå när brexits övergångsfas är över. Med riktlinjen, kallad "Border Operating Model", konkretiserades en plan i tre steg för införande av tullkontroller. I och med inträdet i riktlinjens tredje fas når Storbritanniens tullförfarande ytterligare en viktig milstolpe i utträdet av EU. DACHSER följer och anpassar sig kontinuerligt till dessa förändringar i tull- och transportförfaranden för att gods fortsatt ska transporteras smidigt över gränsen.

Vad du behöver veta om Brexit

Vårt brexitteam har lagt grunden för ett fungerande och säkert logistiknätverk till och från Storbritannien.

Många företag som är beroende av att kunna transportera sina produkter på ett smidigt sätt måste nu göra sin hemläxa om brexit för att hålla igång varuflödet. Du hittar all viktig information om brexit genom att klicka på länken:

LÄS MER

Landsfakta (2020)

751200000
Omsättning i SEK (netto, konsoliderad)
5
Avdelningar
957800
Sändingar
Läs