DACHSER utökar sin portfölj med LCL-tjänster inom sjöfrakt mellan Kina och Skandinavien

Som en del av DACHSER Swedens strategi för att öka samverkan mellan affärsenheterna European Logistics och Air & Sea Logistics erbjuder nu logistikleverantören en LCL-tjänst med avgång varje vecka från Ningbo och Shanghai direkt till Köpenhamn och Göteborg, detta från och med maj 2022.

LCL-containrarna anländer till hamnen i Hamburg, varifrån de transporteras utan förändringar via European Logistics-nätverket via filialen i Hvidovre i Danmark vidare till filialen i Göteborg.
LCL-containrarna anländer till hamnen i Hamburg, varifrån de transporteras utan förändringar via European Logistics-nätverket via filialen i Hvidovre i Danmark vidare till filialen i Göteborg.

De flesta försändelser som skickas från Kina till Skandinavien lastas om på kontinenten, men DACHSER Sweden erbjuder nu en direkt LCL-tjänst (Less-than-Container-Load) som minimerar transittiden och kostnaderna. Genom att undvika dekonsolidering på kontinenten minskar hanteringstiden, vilket gör att den nya tjänsten utgör ett särskilt snabbt transportalternativ.

”Med tanke på de svåra förhållandena som råder i Europas stora hamnar, likt alla andra hamnar i världen, med kraftigt överbelastning. Har vi tillsammans hittat ett sätt att optimera våra kunders leveranskedja med kortare transittid, detta tack vare vårt befintliga starka nätverk”, säger Anna Bergdahl Country Manager Air & Sea Logistics hos DACHSER Sweden.

LCL-containrarna anländer till hamnen i Hamburg, varifrån de transporteras utan förändringar via European Logistics-nätverket via filialen i Hvidovre i Danmark vidare till filialen i Göteborg. Härifrån dekonsolideras containern och godset lastas om och allokeras för vidare distribution via linjetrafiken i det nordiska vägtransport-nätverket. På så sätt undviks transit och omlastning i de belastade hamnarna på kontinenten samtidigt som man kan erbjuda fullständig spårbarhet från försändelse till leverans via eLogistics, samt meddelanden från vårt Supply Chain Event Tool ”ActiveReport”. På så sätt får DACHSERs kunder en digital bekräftelse på att varorna har levererats till deras slutkund, ett ”Proof Of Delivery” eller POD. ”På det här sättet kan vi raska på processflödet till nästa nivå samt erbjuda våra kunder flexibiliteten och tillförlitligheten som finns i vårt nätverk”, tillägger Bergdahl.

Utöver de stora fördelarna med LCL-containrar, lastas de dessutom ofta med prioritet jämfört med FCL-containrar. Det anses också vara ett mer miljömässigt hållbart alternativ, eftersom lastutrymmet kan utnyttjas maximalt.

Omfattar mindre hamnar och städer i inlandet

Förutom tjänsterna till Skandinavien erbjuder DACHSER fler direktkonsolideringar från Asien/Stillahavsområdet till mindre hamnar och inlandsstäder i Europa, vilket är relativt ovanligt på marknaden. Till exempel:

 ​​​​

  • Ningbo/Shanghai/Shenzhen/Kaohsiung till Helsingfors
  • Shanghai till Prag
  • Shanghai till Basel
  • Shanghai till Gdansk

För vissa mycket efterfrågade regioner i inlandet finns det flera avgångar per vecka. LCL-tjänsten erbjuder därmed mycket förutsägbara ankomsttider och minskar transportkostnaderna i leveranskedjan till ett minimum.

LCL är inte heller exponerat för samma marknadsförhållanden som Full-Container-Load (FCL) vad gäller totala logistikkostnader och därför är det ett attraktivt alternativ i leveranskedjan för DACHSERs kunder.

Anna Bergdahl Country Manager Air & Sea Logistics hos DACHSER Sweden
Anna Bergdahl Country Manager Air & Sea Logistics hos DACHSER Sweden

DACHER Sweden Air & Sea Logistics

DACHSER Sweden har sedan 2019 skött all sjö- och flygfrakt från platskontoret i Göteborg och på så sätt öppnat dörrarna till världen för de svenska kunderna. Kontoret ligger strategiskt placerat i Sveriges näst största stad, med ett starkt logistiskt fäste och med Nordeuropas största exporthamn.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic