Höjning av vägskatt i Belgien

Vägskatten i Belgien höjs med verkan från 1 juli 2024. Hur mycket avgiften höjs beror på det enskilda fordonets specifikationer samt region.

Den belgiska regeringen har beslutat att höja vägskatten i landet med verkan från 1 juli 2024.

Liksom de nuvarande vägskatten kommer tilläggsavgiften adderas på din faktura. Beloppet baseras på tre faktorer: region där körd väg är belägen, fordonets Euro-utsläppsklass samt fordonets bruttovikt (3.5 t till 12 t, över 12 t till 32 t och över 32 t).

Om du har några frågor om den nya vägskatten är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic