Internationell forskning om LPWAN-teknik

Snabb och säker dataöverföring blir allt viktigare inom digitaliserad logistik. En befintlig infrastruktur för kommunikation blir därför en grundläggande förutsättning för detta. 

I undersökningen monterades spårenheter på 50 stycken av EPAL:s europallar som sedan skickades ut på en resa i Europa.

Tillsammans med DACHSER och European Pallet Association e. V. (EPAL) genomför forskare vid Fraunhofer Institute for Material Flow and Logistics (IML) en studie som täcker in hela Europa, med syfte att undersöka hur tillförlitliga olika kommunikationsnät är.

Resultatet av undersökningen: Under en månad avverkades mer än 148 000 kilometer för att undersöka täckningen av nät för olika tekniker, längs olika rutter. Att det finns tillgänglighet i hela området är viktigt, till exempel för IoT-enheter (IoT: Internet of Things) som regelbundet kommunicerar uppdaterad sensordata. I studien fäste forskarna fem spårningsenheter med fem olika kommunikationstekniker på totalt 50 stycken av EPAL:s europallar. Pallarna transporterades sedan till 24 EU-länder via DACHSERs logistikcenter i Dortmund.

Spårenheterna använder sig av olika kommunikationsnät. Det handlar bland annat om radioteknik som LPWAN (Low Power Wide Area Network), där man tittade på NB-IoT-, LTE-M- och Sigfox-tekniken. NB-IoT och LTE-M sänder på en 5G-kompatibel licensierad mobilfrekvens medan Sigfox drivs i det licensfria spektrumet. Dessutom undersökte forskarna de klassiska andra och tredje generationens mobilnät (2G/3G). De olika teknikerna skiljer sig bland annat åt i fråga om datahastighet, frekvensområde, energiförbrukning och räckvidd.

Efter en månad kom pallarna tillbaka till Fraunhofer IML och forskarna kunde utvärdera den teknik som använts baserat på mer än två miljoner dataöverföringar. ”Undersökningen visar att de klassiska mobilnäten 2G och 3G fortfarande har den största tillgängligheten i hela Europa. Dock är nackdelarna med dessa nätverk att de är delvis avstängda, tillåter färre åtkomster per radiocell och har en högre energiförbrukning, så spårenheterna håller inte lika länge”, säger Patrick Becker, forskningsmedarbetare hos Fraunhofer IML. För moderna logistiska applikationer, med massor av sensordata i små överföringspaket, är LPWAN-nät därför lämpligare, säger han. De här näten håller fortfarande på att byggas ut, men erbjuder redan idag, i vissa fall, fullständig tillgänglighet.
 

LPWAN-teknik är framtiden

För IoT-tillämpningar inom logistik som kräver oavbruten mottagning i hela Europa rekommenderar forskarna hos Fraunhofer IML därför en kombination av LPWAN-teknik (NB-IoT, LTE-M, Sigfox) och klassisk mobil kommunikation (2G-4G). De menar att detta är det enda sättet att garantera dataöverföring i hela Europa för närvarande (september 2021). Framtidens anslutning för IoT-enheter finns dock helt klart inom LPWAN-teknik.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic