Nyheter

Kraftfulla data

Snabbare och mer precisa data gynnar i slutändan hela leveranskedjan. Det leder till en viktig fråga. Hur kan vi som logistikleverantör göra varor och informationsflöden mer förutsägbara, effektiva och hållbara?

Nyckeln till precis planering och styrning finns i början av logistikprocesskedjan.

Logistikbranschen insåg för flera decennier sedan att man inte bara behövde tillhandahålla information tillsammans med varuflödet, utan också att denna information var nästan lika viktig som själva varorna. När kommer leveransen fram? Finns det några förseningar i leveranskedjan? Hur påverkar externa faktorer transittiden? För att ge svar på dessa kundfrågor och öka transparensen i leveranskedjan används ofta spårning, uppföljning och andra IT-system.

Under de senaste åren har logistikbranschen optimerat sina processer och ökat sin effektivitet – och faktiskt i större utsträckning här än i de flesta andra branscher. ”Men idag fungerar inte den här strategin för att hantera utmaningar som brist på förare och lastutrymme, tydliga säsongstoppar, begränsad åtkomst i stadskärnor och ökade krav på hållbarhet”, säger Michael Schilling, COO för Road Logistics inom DACHSER. Han uppmanar kunder och logistikleverantörer att ”samarbeta för att få till stånd en oöverträffad nivå av planeringssäkerhet, effektivitet och, framför allt, precision i logistiken.”

Hur gör vi?

Det korta svaret på frågan är: Genom noggrann planering och styrning.

Det innebär att nyckeln till precis planering och styrning finns i början av logistikprocesskedjan – i de leveransdata som kunden överför till sin logistikpartner. I framtiden måste dessa data göras tillgängliga i helt digital form och även i ett tidigare skede av kedjan än tidigare. DACHSER erbjuder en rad flexibla alternativ för att ansluta till relevanta program och göra denna dataöverföring så enkel som möjligt.

Ett mål i samband med detta är att ha data tillgängliga dagen före transport. Det utlöser då en notifikation som gör det möjligt att skapa en planeringsprognos. Det skulle i sin tur öka effektiviteten i alla processer nedströms i samlastningsnätet – från upphandling av lastkapacitet och hela vägen till slutleverans. Tidigare tillgång till sådana data skulle också bana väg för AI och tillämpningar inom prediktiv analys i framtiden.

För att förbereda sig för marknadens skärpta kravprofil investerar DACHSER i sina planeringssystem under 2020 och framöver. Målet är att utöka, automatisera och förenkla datadriven planering. På så sätt får den mottagande filialen information om när inkommande varor förväntas från den levererande filialen sent på eftermiddagen istället för vid midnatt, som var fallet tidigare.

Programvaran genererar en preliminär plan i förväg med ett enkelt knapptryck. Den kan speditören sedan optimera. Ett program som tillhandahåller information om öppettider, leveransvillkor och leveransbegränsningar är också kopplat till planeringsverktyget. Från och med 2020 kommer DACHSER också att introducera avancerade handhållna enheter för förare, vilket gör insamlingen och överföringen av data ännu snabbare. Det gör att förarna också blir en del av informations- och planeringsprocessen.

Med andra ord har DACHSER inte bara insett att marknaden har en skärpt kravprofil, utan har även vidtagit åtgärder för att göra varor och informationsflöden mer förutsägbara, effektiva och hållbara.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic