Så kan OS i Frankrike påverka logistiken

Frankrike förbereder sig för att välkomna Olympiska Spelen samt Paralympics i Paris och flera franska städer i sommar. Tävlingarna hålls från 26 juli-11 augusti respektive 28 augusti-8 september. Få här en inblick i hur det kan påverka din leveranskedja.

I tävlingsområden i Paris och närliggande områden kommer det under perioden för Olympiska Spelen och Paralympics vara begränsad framkomst till följd av säkerhetsrestriktioner och avspärrningar. Detta kan i sin tur påverka leveranser och distribution i berörda städer.

Den olympiska facklan transporteras sedan 8 maj från Marseille till Paris, och kan innebära lokala avstängningar av vägar. I Paris träder restriktionerna i kraft från den 18 juli och är under tiden för arrangemanget tids- och platsberoende av de olika tävlingarna. 

DACHSER följer kontinuerligt uppdateringar kring arrangemanget och arbetar för minimal påverkan på dina transporter.

Du kan göra följande för att minimera påverkan på din leveranskedja under OS och Paralympics:

  • Kommunicera med dina kunder och/eller leverantörer i de berörda områden för att säkerställa kapacitet under tiden för eventen.
  • Planera endas nödvändiga sändningar till berörda områden under tiden för eventen.
  • Se över lagerkapacitet i berörda områden, vid behov öka kapaciteten innan start för eventet och planera in påfyllning i perioden mellan OS och Paralympics – 12 augusti – 27 augusti.

Om du har frågor, vänligen kontakta din lokala DACHSER filial som gärna hjälper dig och planerar gemensamma åtgärder.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic