Säkra förpackningar

Stephan Wnuck har en bakgrund inom praktisk logistik och har arbetat hos DACHSER sedan 1996.

Dagens leveranskedjor kräver mer och mer, att transporterna är skadefria är en av flera avgörande faktorer. På vilket sätt kan då lämpligt emballage och planering bidra? Vi frågade en expert: Stephan Wnuck, Team Leader för avdelningen Loss & Damage hos DACHSER.

Stephan, att transportera varor medför alltid en viss risk. Hur stor är sannolikheten för att försändelser skadas under leveranskedjan?

I våra nätverk Food Logistics och European Logistics har vi tusentals försändelser som transporteras för våra kunders räkning varje dag. Att transportera varor från A till B innebär alltid risk för skador och det går inte att utesluta detta helt. Grundkravet inför en transport och lastsäkring är att använda emballage som klarar belastningen och som behåller sin form.

Tyvärr måste vi ibland hantera emballage som har fel storlek, överdimensionerade pallar, emballage av sämre kvalitet samt att det saknas eller är bristfälliga instruktioner och markeringar för korrekt hantering. Dålig säkring av lastenheter på pallen, otillräcklig krympfilm eller bandning, varor som hänger utanför pallen eller varor helt utan emballage hör också till de återkommande problemen.

Vilken roll spelar rätt emballage inom samlastning?

Vid transport med lastbil måste varorna skyddas mot den dynamiska belastning som uppstår på vägen. Enligt trafikreglerna anses nödbromsning eller farlig inbromsning och plötsliga undanmanövrer under transport vara normala effekter som måste tas hänsyn till. Vid nödbromsning får pallen inte falla sönder. Pallen måste också kunna klara belastningen vid lasthantering och lastas på ett så skräddarsytt sätt som möjligt.

Sist men inte minst måste försändelsen packas på ett sätt som gör det omöjligt att komma åt eller förändra innehållet. Denna punkt är särskilt viktig för stöldbegärliga varor. Allt det här kan verka självklart, men så är inte alltid fallet.

Vilka är de främsta orsakerna till eventuella skador och vad innebär det för de extrainsatser som kan krävas i processen?

En stor del av skadorna uppstår under hanteringen vid samlastning och den belastning det innebär. Under lasthantering finns det i princip inget sätt att undvika belastnings- och nedsättningseffekter eller manövrer som innebär att man trycker, pressar eller drar och inte heller kan man undvika kontakt eller friktion med emballaget. Den här typen av problem är helt normal transport- och hanteringsrelaterad belastning.

Det är inte ovanligt att skador på en försändelse leder till enorma mängder extraarbete. Bortsett från det extra administrativa arbetet för alla berörda parter tillkommer extra arbete med att ordna med retur- och ersättningsleveranser, städa upp och eventuellt rengöra.

Interview with: Stephan Wnuck

Stephan Wnuck är Team Leader för avdelningen Loss & Damage hos DACHSER

Vad kan man göra för att minimera detta?

DACHSERs Loss & Damage-team analyserar processerna inom Road Logistics på ett strukturerat sätt. Via en databas för skador kan orsakerna till skador spåras, vilket leder till skräddarsydda förebyggande åtgärder tillsammans med kunden.

Maximalt skadeförebyggande för de varor som anförtros oss är DACHSERs främsta prioritet och en oumbärlig aspekt av våra kvalitetsstandarder. Detta bygger inte bara på att kunden förpackar och märker varorna på ett sätt som är lämpligt för den aktuella belastningen, utan också på att vi säkerställer försiktig hantering och professionell lastsäkring vid alla gränssnitt. Alla typer av varor och alla transporttyper har sina egna alternativ för att skydda varorna. Vi och självfallet också kunderna behöver bara använda dem på ett systematiskt sätt. Här sitter vi alla i samma båt.

Hur får du kunderna att engagera sig i proaktivt förlustförebyggande arbete?

Vi använder våra referensnivåer för att specifikt analysera typen av skada. Sedan använder vi resultaten, tillsammans med en särskilt framtagen checklista för att dokumentera misstänkta egenskaper hos det transportemballage som används, och för en dialog med kunderna samt tittar på var det finns potential för optimering. Under samråd tar vi också in experter från företag med fokus på förpackning och neutrala tredjepartsexperter, om så krävs. Det ger en mycket öppen och konstruktiv dialog. Det faktum att de flesta kunder verkligen uppskattar det här bekräftar att vi gör rätt när vi använder detta systematiska och målinriktade tillvägagångssätt för förlustförebyggande.

Om något går sönder vet vi i allmänhet var skadan inträffade tack vare vår finmaskiga gränssnittskontroll. Den gör att vi kan hitta möjliga källor till skador och även helst eliminera dem. Om möjligt löser vi också problemet på plats. För att ta ett exempel från vår verksamhet med livsmedels: om en enda kartong på en pall med färskvaror är skadad tar vi ut kartongen och krediterar den till kunden, vilket innebär att de fortfarande kan ta emot resten av leveransen istället för att avvisa hela pallen. Inom European Logistics ser det lite annorlunda ut. Vi kan inte bara lyfta av en av fem trädgårdsgrindar från pallen.

Vilken utbildning får DACHSERs medarbetare för att förhindra skador vid omlastning?

För att uppnå en enhetligt hög standard av kvalitet, erbjuder vi omfattande lastningsutbildning. För detta ändamål utbildar alla filialer för närvarande kursledare inom områdena lastsäkring och förebyggande av skador och förluster. De här kurserna handlar inte bara om säker lastning, utan också om att förebygga skador och optimera användningen av transportmedlet. Vi har redan utbildat mer än 100 kursledare under pandemin, som i sin tur nu börjar utbilda medarbetare. Programmet lanserades i Tyskland och rullas nu ut i hela Europa.

  

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic