305 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

01/25/2023
DACHSER satsar på ellastbilar för långdistanstransporter

Mercedes-Benz Trucks och DACHSER undertecknar en avsiktsförklaring gällande 50 batteridrivna lastbilar för långdistanstransporter. Den eldrivna lastbilen med en räckvidd på cirka 500 km kommer att vara redo för serieproduktion under 2024 och avsiktsförklaringen är ytterligare en komponent i DACHSERs klimatskyddsstrategi.

Läs
01/17/2023
Nytt importkontrollsystem inom EU

EU kommer att införa Import Control System 2 (ICS 2) den 1 mars 2023. ICS 2 kommer att ersätta det nuvarande ICS 1-systemet helt.

Det nya programmet för tullsäkerhet innan lastning har som huvudsyfte att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln. ICS 2 kommer att gälla för alla försändelser som kommer via flygfrakt med en destination inom EU (inklusive Schweiz och Norge), samt för transittransporter via EU.

 

ICS 2 och Pre Loading Advance Cargo Information (PLACI): 
Enligt det nuvarande ICS 1-förfarandet är flygbolagen skyldiga att lämna in en Entry Summary Declaration före ankomst per Master Air Waybill (MAWB), detta fyra timmar innan flygplanet anländer till EU. I framtiden införs ytterligare inlämning av data före lastning som kallas PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information). Det kommer att innehålla ytterligare data på HAWB-nivå (House Air Waybill). Denna dokumentation ska lämnas in så tidigt som möjligt, men senast innan varorna lastas på flygplanet. Ett meddelande före ankomst ska fortsatt lämnas in av flygbolaget.

 

Nödvändiga PLACI-data:

  • Faktisk avsändare (fullständigt namn och fullständig adress)
  • Faktisk mottagare (fullständigt namn och fullständig adress)
  • EORI-nummer för faktisk mottagare
  • Antal paket och total bruttovikt
  • 6-siffriga HS-koder och detaljerad beskrivning av gods

 

Så påverkar processen av ICS 2 försändelser:
För att tidsgränserna ska kunna hållas är speditören och flygbolaget ansvariga för att lämna in nödvändiga PLACI-data till de europeiska myndigheterna så tidigt som möjligt. När PLACI-data har skickats till ICS 2-plattformen kommer EU:s myndigheter att göra en riskanalys. Om riskanalysen visar att försändelsen utgör en risk eller om det finns avvikelser i data kan den stoppas på avgångsflygplatsen eller kontrolleras som en högriskförsändelse.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER för ytterligare information.

Läs
01/16/2023
Bakom ratten – om bristen på chaufförer

Oavsett hur omvärlden ser ut så kvarstår behovet av att flytta gods från punkt A till B. Under coronapandemin var det medicinska hjälpmedel och vaccin, under en krissituation som översvämningar eller skogsbränder handlar det om förnödenheter till nödställda, och under en ”helt vanlig dag” transporteras allt från kläder, till reservdelar eller möbler. En oumbärlig kugge i detta flöde är chaufförerna, något som anses en bristvara. Chaufförsbrist är inget nytt men 41 procent av åkerierna i TYAs rapport ”Trendindikatorn Åkeri”, angav att de under andra halvåret av 2022 behövde nyanställa chaufförer.

Läs
01/11/2023
Så påverkar det kinesiska nyåret logistiken

I år infaller det kinesiska nyåret, där Kina firar början på ett nytt år (kaninens år), den 22 januari.

Läs
2
01/04/2023
Styrka likt en oxe på lagret

Trots framsteg inom automatisering måste många jobb fortfarande utföras manuellt – särskilt på lagret. Lossning eller ompackning av varor för hand är vanligt. DACHSER drar nu nytta av innovativ teknik för att skydda medarbetarnas hälsa. 

Läs
2
01/04/2023
Föränderliga tider: Sex teser om leveranskedjor i ett skifte

Världen förändras; digitalisering, klimatpåverkan och nya geopolitiska händelser skapar utmaningar för beslutsfattare och samhället i stort. Detta omdefinierar också logistikens roll. Vi presenterar här sex teser kring hur DACHSER ser att de pågående förändringarna påverkar globala leveranskedjor.

Läs
12/13/2022
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

Ett nytt nyhetsbrev fullt med intressanta uppslag är nu ute. Få en överblick här och kom ihåg att du kan prenumerera för att få det direkt till din inkorg.

Läs
12/13/2022
Tidvattenvågen som slår mot den globala sjö- och flygfraktsindustrin

På samma sätt som en våg uppstår när tidvattnet förflyttas och vattenmassan möter ett motstånd, skapas en turbulens när globala leveranskedjor stöter på utmaningar. En allmänt orolig värld har satt leveranskedjor och globala nätverk på kartan. Orsakerna är många och effekten lika så. Vi har pratat med Anna Bergdahl, Country Manager för Air & Sea Logistics Sweden, om hennes tankar gällande nuläget och framtiden.

Läs
12/12/2022
IoT förbättrar spårning av styckegods

Under 2022 har DACHSER installerat innovativa spårningsenheter på 8 500 växelflak som går i företagets vägtransportnät mellan filialer i Europa. Med hjälp av Internet of Things och dessa spårningsenheter blir det möjligt att spåra transporter i realtid och beräkna ankomsttider mer exakt. En möjlighet för både medarbetare och kunder att tillgå detaljerade beräkningar för respektive transports förväntade ankomsttid.

Läs
12/08/2022
Krigets trauma behandlas med lek och skratt

DACHSER och terre des hommes har som mål att hjälpa barn, ungdomar och deras föräldrar i Ukraina att hantera traumatiska upplevelser i en mycket svår situation.

Läs
12/06/2022
Höjning av vägskatt i Tyskland

Den tyska regeringen har beslutat att, från den 1 januari 2023, höja skattesatserna för lastbilar med en högsta tillåten totalvikt på 7,5 ton eller mer. Detta innebär att skattesatserna för motorvägar och huvudvägar kommer att justeras. Externa kostnader såsom luftföroreningar och buller från lastbilar, kommer också att beaktas i justeringen. Ändringarna leder till en höjning av skattesatser i alla kategorier, något som även behöver beaktas i DACHSERs avgiftstabeller.

Det tyska parlamentet har också beslutat om en skattereform som kommer träda i kraft den 1 januari 2024. Reformen utvidgar vägskatten för fordon som väger 3,5 ton eller mer samt kommer en CO2-avgift att implementeras.

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Läs
12/05/2022
Kvalitativa produkter kräver kvalitativ transport

I inredningsbutiker och blomsterfackhandlar runt om i Europa hittar kunder den skandinaviska designen från Wikholm Form. Dekoration och möbler i alla möjliga material transporteras från Sverige ut på den europeiska marknaden.

Läs
11/25/2022
DACHSER förvärvar kasasi och stärker sin digitala expertis

Förvärvet av kasasi är ett steg i rätt riktning för att stärka DACHSERs digitala expertis inom telematik, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT).

Läs
11/22/2022
Nya DACHSER Magazine är här!

Logistikbranschen är en drivkraft för innovation, med lösningar som nu allt snabbare blir en del av det dagliga arbetet. Lösningar som inkluderar alternativa drivlinor, ett brett utbud av digitala applikationer, intelligent användning av data samt nya, autonoma hjälpmedel i transitterminaler och lager.

Läs
5+
11/21/2022
Den digitala tvillingen - ökar transparensen inom styckegodshantering

Med AI-baserade algoritmer identifieras, lokaliseras och mäts automatiskt alla paket på transitterminalen. Ett första steg till att effektivisera arbetet genom att slippa att manuellt skanna och märka paket och på så sätt påskynda avgångstiderna. På två av DACHSERs filialer genomförs nu denna framgångsrika testverksamhet.  

Läs
11/21/2022
Vägtransport: Snöoväder påverkar logistiken

Det kraftiga snöfall som dragit in över stora delar av södra Sverige riskerar att påverka transportkedjan.

Läs