11 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

Marknadsinformation 04/02/2020
Begränsningar för transporter i Europa på grund av COVID-19

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa för vilka varor som får transporteras över gränserna (se nedladdning nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel.

Mjukvaruutvecklarna på Sixfold har utvecklat en gratis världskarta online som ger en översikt över de aktuella väntetiderna i den europeiska gränstrafiken så att transportföretag, lastbilsförare och åkare kan vidta de nödvändiga åtgärderna. Du hittar den här: https://covid-19.sixfold.com/

Marknadsinformation 04/01/2020
Begränsningar för transporter i Europa på grund av COVID-19

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa för vilka varor som får transporteras över gränserna (se nedladdning nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel.

Mjukvaruutvecklarna på Sixfold har utvecklat en gratis världskarta online som ger en översikt över de aktuella väntetiderna i den europeiska gränstrafiken så att transportföretag, lastbilsförare och åkare kan vidta de nödvändiga åtgärderna. Du hittar den här: https://covid-19.sixfold.com/

Marknadsinformation 03/31/2020
Begränsningar för transporter i Europa på grund av COVID-19

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa för vilka varor som får transporteras över gränserna (se nedladdning nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel.

Mjukvaruutvecklarna på Sixfold har utvecklat en gratis världskarta online som ger en översikt över de aktuella väntetiderna i den europeiska gränstrafiken så att transportföretag, lastbilsförare och åkare kan vidta de nödvändiga åtgärderna. Du hittar den här: https://covid-19.sixfold.com/

Marknadsinformation 03/30/2020
DACHSER European Logistics – din pålitliga partner i goda och dåliga tider

Vi är glada att kunna meddela att DACHSERs europeiska logistiknätverk, trots de enorma utmaningar som COVID-19-krisen innebär, fortsätter att fungera med en hög nivå av tillförlitlighet för att uppfylla dina vitala affärsbehov.

DACHSER, din familjeägda logistikpartner, har gjort vårt yttersta för att upprätthålla de åtaganden vi har gjort när det gäller tjänster och priser.

Vi har vidtagit omfattande åtgärder för att säkerställa en kontinuerlig leverans av varor i hela Europa och är mycket medvetna om vårt enorma ansvar emot ditt företag och mot samhället i allmänhet. Vi står inför stora utmaningar och extra kostnader, precis som alla andra organisationer inom vår bransch. Eftersom vi är väl medvetna om att våra kunder i nästan alla branscher står inför en liknande situation, vill vi skicka en stark signal om att vårt partnerskap med dig fortsätter:

DACHSER står för stabilitet och tillförlitlighet, även i svåra tider. Därför kommer vi inte införa ett allmänt "COVID-19-tillägg". I stället vill vi försäkra dig om att vi kommer att stå fast vid våra överenskomna taxor och att vi tills vidare behåller våra priser för nationella och internationella styckegodssändningar.

Vi vill arbeta ännu närmare tillsammans med dig för att utveckla lösningar för nuvarande och framtida utmaningar. Dessutom hoppas vi att vi kan räkna med din flexibilitet när det gäller att justera leveranstider eller servicenivåer där det behövs, och vi hoppas att vi kan räkna med din tillförlitlighet genom att respektera de överenskomna betalningsvillkoren baserat på vårt ömsesidiga förtroende och samarbete.

Låt oss stå sida vid sida i dessa utmanande tider!

Läsa
Marknadsinformation 03/19/2020
Åtgärder för att hantera COVID-19-situationen

Flera länder i Europa har infört begränsningar av befolkningens rörelsefrihet och vissa länder har stängt sina gränser för all onödig trafik (hittills inte för godstransporter). Detta, tillsammans med andra lokala åtgärder för att begränsa spridningen av viruset, innebär att vi står inför leveransbegränsningar i vissa regioner och till vissa grupper av mottagare (t.ex. inom detaljhandeln). Vi är därför beroende av våra kunders stöd.

Vi måste be dig att endast boka transporter om du kan bekräfta att mottagaren kan ta emot dem. Om lokala begränsningar gör att vi inte kan leverera sändningar till mottagaren kommer vi att returnera godset till dig så snart som möjligt mot en avgift. Ytterligare transporter till samma områden eller mottagare kommer då inte längre att accepteras. Vi gör detta för att undvika onödiga transporter och för att minimera risken för skador.

Vi erbjuder också tillfällig lagring av varor med vår kontraktlogistikläsning om det behövs. Kontakta oss gärna om du behöver reservera lagringskapacitet.

Vi beklagar besväret och om du har frågor beträffande dina sändningar är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER så att vi tillsammans kan hitta en bra lösning till dig.

Här på vår webbplats hittar du alla nyheter från oss om den aktuella situationen.

Läsa
Marknadsinformation 03/16/2020
Coronavirus-pandemi: senaste nytt om vår verksamhet i USA

Från och med 14 mars har de amerikanska myndigheterna infört inreseförbud för alla resenärer från Europa till USA. USA har redan sedan tidigare infört ett inreseförbud för resenärer från flera asiatiska länder.

Detta har resulterat i ett stort antal flygavbokningar på rutter mellan Europa och USA. De berörda passagerarflygningarna representerar också en stor lastkapacitet vilket kommer att ha stor inverkan på både kapacitet och fraktrater.

Våra experter arbetar intensivt för att hitta alternativa lösningar för att frakta akuta sändningar till sin destination och vi ger våra kunder prioriterad tillgång till kapaciteten. Vi har genomfört ett charterprogram mellan Kina och Tyskland och vi undersöker för närvarande en liknande lösning för transport mellan Tyskland och USA.

Vår personal runt om i världen kommer att hålla dig uppdaterad och du är alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER om du har frågor beträffande ditt gods.

Läsa
Marknadsinformation 03/13/2020
Uppdatering om den aktuella situationen och spridningen av COVID-19

Just nu vidtar vi en rad åtgärder för att förhindra spridning av COVID-19 (det nya coronaviruset) inom vår organisation.

Med tanke på den aktuella situationen har vi vidtagit åtgärder och vi har infört specifika riktlinjer för hur vi agerar inom den globala DACHSER-organisationen. De åtgärder vi kommer att vidta inkluderar bland annat implementeringen av ett centralt rapporteringssystem, men vi bedömer situationen fortlöpande och definierar ytterligare åtgärder. Dessutom har vi intensifierat pågående initiativ i relation till befintliga hygieninsatser för personal, verksamhet och allmän processhygien.

DACHSER följer alla gällande officiella riktlinjer och vidtar lämpliga åtgärder utifrån dessa. I händelse av att ytterligare lokala begränsningar införs har vi utarbetat konkreta planer som är redo att genomföras och som kan säkerställa att våra nätverk fortsätter att fungera.

Vi är beroende av vårt samarbete med alla parter som är involverade i att säkerställa rörelse i leveranskedjorna, till exempel vårt samarbete med lastbilsförare, så att de också kan uppfylla de striktare hygienkraven. På detta sätt kan vi säkerställa en så smidig process som möjligt. Vi har också säkerställt att lastbilsförarna har tillgång till handdesinfektionsmedel på alla våra kontor, så att de enkelt kan följa de allmänna föreskrifterna om basal hygien.

COVID-19: Nya nordiska åtgärder
Det nya coronaviruset COVID-19 har spridit sig snabbare än väntat. Det har lett till att regeringarna i Skandinavien vidtar nya åtgärder för att stoppa spridningen av viruset eftersom det kan få långtgående konsekvenser för samhället.

Regeringarna uppmanar bland annat till att man arbetar hemifrån så långt det är möjligt för att förhindra smittspridning via arbetsplatser, delar av det offentliga stängs ner, och stora folksamlingar förbjuds. Det har en stor inverkan på vår mobilitet och utgör en rad logistiska svårigheter både nationellt och över gränserna.

Hos DACHSER tar vi naturligtvis COVID-19 på största allvar och följer rekommendationerna från de lokala myndigheterna i Sverige, Norge och Danmark. Vi har vidtagit lämpliga åtgärder på alla våra kontor i Skandinavien. Vi rekommenderar våra anställda att inte samlas i större grupper och vi uppmuntrar generellt till god handhygien bland våra anställda och partners. Dessutom gör vi vårt yttersta för att hålla din leveranskedja igång och hålla dig informerad vid nya lokala åtgärder eller utmaningar.

Om du har frågor beträffande dina leveranser är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Läsa
Marknadsinformation 03/06/2020
COVID-19: Vilka försiktighetsåtgärder tar vi?

Det nya coronaviruset COVID-19 har spridit sig till Europa, och vi har alla ett ansvar att minska risken för spridningen av viruset. Detta kan vi bland annat göra genom att vidta försiktighetsåtgärder som kan vara med att säkerställa god handhygien så att risken för spridning av viruset minskas.

Hos DACHSER har vi ett starkt fokus på att upprätthålla god hygien bland våra anställda och externa partner, vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och vidtar åtgärder som att be medarbetare arbeta hemifrån om de har rest i länder med många bekräftade infektionsfall och om det finns minsta misstanke om infektion.

Vi gör allt vi kan för att hålla din leveranskedja igång och undvika förseningar i dina leveranser. Ifall din leveranskedja påverkas arbetar vi hårt för att hitta alternativa sätt att leverera dina varor till destinationen så fort som möjligt.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

Läsa
Marknadsinformation 03/05/2020
COVID-19: Senaste nytt om vår verksamhet i Kina och Korea

Vi informerar om den aktuella status för vår drift i Kina och Sydkorea.

Kina
Alla våra filialer i Kina är återigen öppna för drift utom filialen i Wuhan. Från och med den 2 mars arbetar de flesta filialer som vanligt, men det finns fortfarande utmaningar på grund av en brist på arbetskraft och skärpt trafikkontroll över hela landet. Det finns också stora utmaningar i relation till lokal vägtransport.

Allmän status i Kina
De lokala fabrikerna håller på att återuppta produktionen men arbetar inte på 100% ännu. Många företag återupptar också driften, men på flera platser tillåter de lokala myndigheterna endast ett begränsat antal anställda att arbeta från kontoret för att kunna begränsa spridningen av det nya coronaviruset. Därför arbetar de flesta företag fortsatt med begränsad personal och många anställda arbetar hemifrån ifall det är möjligt. Personer som nyligen rest från Hubei-provinsen måste sättas i karantän i 14 dagar innan de kan återvända till arbetsplatsen. Denna regel om karantän gäller även lastbilsförare.

Logistik i Kina
Vi gör vårt bästa för att hålla din leveranskedja igång även om transportörer och terminaler återupptar gradvis verksamheten med begränsad personal. Nedan har vi listat konsekvenserna för vägtransport, sjö- och flygfrakt.

Vägtransport:

 • Just nu är det brist på lastbilsförare i Kina.
 • Det är stora förseningar på transporter mellan städer och provinser på grund av skärpt vägkontroll.

Järnvägstransporter:

 • Järnvägsföretag har återupptagit driften förutom i Wuhan och Yiwu.
 • Terminaler och stationer arbetar hårt för att hantera stora mängder gods.
 • Tullmyndigheterna har återupptagit arbetet förutom i Wuhan.
 • FCL-tjänster har återupptagits.
 • Det finns möjlighet för FTL-tjänster.
 • LTL-tjänster är möjliga i vissa distrikt.

Flygfrakt:

 • Flygbolag har återupptagit frakt till och från Kina.
 • Passagerarflygplan är fortsatt inställda vilket begränsar godskapaciteten.
 • Man förväntar också en brist på kapacitet mot slutet av mars när fabriksproduktionen ökar.

Sjötransport:

 • Brist på lastbilsförare och utrustning.
 • Rederier har begränsade frakttjänster till och från Kina.
 • Västgående: När fabrikerna öppnar igen för drift måste förseningar förväntas på grund av brist på personal och begränsad kapacitet.
 • Östgående: brist på kapacitet.
 • Hamnterminalerna är verksamma förutom i Wuhan.

Sydkorea
De flesta fabriker är öppna för produktion förutom i Daegu, där vissa fabriker fortfarande är stängda på grund av smittofara. Lokala förtag påverkas i utgångspunkten inte av situationen, men flera företag har tillåtit anställda att arbeta hemifrån.

Våra filialer i Sydkorea
Alla våra filialer i Korea är verksamma. För att skydda de anställdas säkerhet har vi bett dem att arbeta hemifrån där det är möjligt. Våra team arbetar på skift för att begränsa eventuella förseningar. Nedan har vi listat några av konsekvenserna inom vägtransport, sjö- och flygfrakt.

Logistik i Sydkorea
Flygfrakt:

 • Asiatiska flygbolag har ställt in flyg till och från Sydkorea vilket medför en kraftig reduktion av kapaciteten.

Sjöfrakt:

 • Just nu är det inga stora utmaningar för sjöfrakten utöver vissa inställda avgångar.

Vägtransport (inrikes):

 • Små förseningar I upphämtning och leverans till och från Daegu till följd av ökad vägkontroll och andra förebyggande åtgärder.

Hos DACHSER vidtar vi beredskapsåtgärder och kommer att erbjuda dig de bästa alternativa lösningarna för att din leveranskedja ska fungera om en transport påverkas.

Vi kommer fortsatt att övervaka situationen mycket noggrant och håller våra kunder uppdaterade med den senaste informationen om eventuella förändringar i leveranserna. Om du har problem och/eller frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läsa
Marknadsinformation 02/14/2020
Coronavirus: senaste nytt om vår verksamhet i Kina

Vi kommer att se till att hålla dig uppdaterad om den aktuella situationen i Kina. För att hålla det nya coronaviruset nCoV under kontroll har myndigheterna i Kina vidtagit ett antal försiktighetsåtgärder för att förhindra folkmassor och därmed minimera risken för ytterligare spridning av viruset.

Många av DACHSERs kontor öppnades måndag den 10 februari men tyvärr med begränsad personal på grund av myndigheternas säkerhetsåtgärder och reseförbud. Därför bör du också förvänta dig förseningar och operativa utmaningar som brist på lastbilar och begränsad kapacitet.

Våra filialer i Chengdu, Nanjing, Ningbo, Shenzhen, Suzhou och Zhongshan är för närvarande stängda just nu tills ansökningsprocessen hos de lokala myndigheterna är över. Nedan har vi listat ytterligare information om vår drift i Kina just nu:

 • Personalen arbetar hemifrån
 • Vi uppdaterar ständigt med information om när våra filialer i Kina kommer att öppna för normal drift
 • Filialen i Hong Kong är i full drift

Vi följer utvecklingen nära och kommer att fortsätta att uppdatera med information om eventuella förändringar i driften. Se vår webbplats för de senaste nyheterna om hur situationen i Kina påverkar din leveranskedja. Om du har frågor beträffande dina försändelser är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läsa
Marknadsinformation 02/03/2020
Coronavirus: uppdateringar om vår verksamhet i Kina

Det nya coronaviruset nCoV har spridits snabbt i Kina och i många städer och provinser finns bekräftade fall. För att hålla epidemin under kontroll har landets centralregering meddelat att den kinesiska nyårshelgen förlängs till den 2 februari. Lokala myndigheter har dock bett företagen i sina regioner låta medarbetarna återvända till kontoret först vid ett senare datum – i de flesta fall den 10 februari.


DACHSERs kontor

Merparten av DACHSERs filialer öppnar officiellt igen den 10 februari. Från den 3 februari kommer en begränsad personalstyrka – beroende på vilken stad det handlar om och om lokala myndigheter ger sitt tillstånd – att börja arbeta för att hantera kritiska transporter och minimera olika effekter som kvarhållande, förseningsavgifter, TLX-meddelanden, etc. Vi beklagar att vi inte kan bedriva vår verksamhet som vanligt, men försöker göra vårt bästa för att erbjuda grundläggande service.

Vi kan inte säga exakt när våra kontor igen kan öppna, eftersom det beror på situationen, men vi förväntar oss öppna på följande datum:

 • Peking: 3 februari
 • Chengdu: 3 februari
 • Dalian: 10 februari
 • Dongguan: 10 februari
 • Guangzhou: 10 februari
 • Nanjing: 10 februari
 • Ningbo: 10 februari
 • Qingdao: 10 februari
 • Shanghai: 10 februari
 • Shenzhen: 10 februari
 • Suzhou: 10 februari
 • Tianjin: 3 februari
 • Wuhan: 14 februari
 • Xiamen: 10 februari
 • Zhongshan: 10 februari


Verksamheten i Wuhan

DACHSERs personal på Wuhan-filialen kommer att arbeta hemifrån och en del av verksamheten hanteras via vårt Shanghai-team.

Myndigheterna i provinsen Hubei har meddelat att kunderna kommer att behöva ansöka om ett transportcertifikat hos de lokala myndigheterna och lämna in certifikatet till logistikföretaget om de har varor som ska komma in i eller lämna provinsen med lastbil.


Allmän verksamhet i Kina
Vi gör vårt bästa för att verksamheten ska fungera så smidigt som möjligt, men observera att de flesta fabriker i Kina fortfarande är stängda. Transportörer, flygbolag och terminaler erbjuder service på miniminivå.

Därför bör du räkna med förseningar och andra operativa utmaningar.

Vi kommer att fortsätta att uppdatera dig via vår webbplats med den senaste informationen om hur situationen påverkar din leveranskedja. Om du har problem och/eller frågor beträffande dina försändelser är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läsa