30 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

Marknadsinformation 11/18/2020
Senaste nytt om vår sjö- och flygfraktverksamhet

Vi informerar om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer vi att uppdatera dokumentet regelbundet och publicera det på vår webbplats.

Läs
Nyheter 11/16/2020
”De starka logistikallianserna kommer att fortsätta trotsa coronasmittan”

Att ha ett nära samarbete med kunder och servicepartners för att hålla igång leveranskedjorna och kunna lita på varandra även i tuffa tider – för Bernhard Simon, CEO för DACHSER, är det avgörande för verksamheten under denna coronahöst.

Läs
Nyheter 09/17/2020
”Alla kriser innebär också möjligheter”

Coronapandemin har drabbat flygtransportindustrin hårt – och har kanske förändrat den för alltid. I denna intervju diskuterar Timo Stroh, chef för Global Air Freight inom DACHSER Air & Sea Logistics, den nuvarande situationen på flygtransportmarknaden, flexibla lösningar i krisen och en försiktigt optimistisk framtidsprognos.

Läs
Marknadsinformation 08/11/2020
Senaste nytt om den allmänna situationen inom transportsektorn

Under andra halvåret är coronapandemin fortfarande det dominerande ämnet i medierna. Medan ny kunskap om COVID-19 publicerades nästan dagligen i början av pandemin, och vi publicerade många nyheter om transportbegränsningar i Europa, Amerika och APAC, har vi nu återgått till något som liknar ”det nya normala”.

För närvarande finns det inte längre några allmänna begränsningar gällande transporter till specifika länder eller kunder. Vi vill därför be våra kunder att få information från deras varumottagare om eventuella begränsningar som tillfälligt ändrade öppettider och liknande. Vi följer utvecklingen av coronapandemin noga och kommer att informera dig om utvecklingen så snart som möjligt. Du kan alltid hålla ett öga på vår hemsida om du behöver få information om eventuella transportbegränsningar.

Om du har några frågor är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läs
Nyheter 05/29/2020
DACHSER fortsätter med charterflyg i maj

Förutom chartertransporter mellan Asien och Europa kommer logistikleverantören att anordna ytterligare flygrutter över Stilla havet för att täcka in de nord- och sydamerikanska marknaderna. En sådan förändring är den nya rutten Shanghai–Los Angeles.

Läs
Marknadsinformation 05/13/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella utmaningar du kanske upplever just nu på grund av pandemin. Hos DACHSER har vi initierat beredskapsåtgärder och vi kommer att göra vårt bästa för att hitta alternativa lösningar och hålla din leveranskedja igång. Olika coronaåtgärder från lokala myndigheter och tullmyndigheter kan orsaka förseningar i hamnar och på flygplatser. Dessutom är kapacitetssituationen på den globala flygfraktmarknaden mycket spänd, eftersom det för närvarande inte finns några passagerarflygningar.

Samtidigt har DACHSER genomfört stränga hygienåtgärder som hemmakontor för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och för att göra vår del för att stoppa smittspridningen. DACHSER försöker minimera effekterna av dessa åtgärder och att ta hänsyn till officiella åtgärder, men detta kan leda till förseningar i vår operativa verksamhet.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läs
Marknadsinformation 05/11/2020
Senaste nytt: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 05/11/2020
Vårt nätverk är förberett för förändringar

Tusen tack! Under de senaste veckorna har våra kunder informerat oss i god tid om deras nuvarande transportbehov och inkluderat oss i deras planering. Detta har gjort det möjligt för oss att snabbt anpassa vår kapacitet till den faktiska efterfrågan. På grund av de senaste veckornas kraftiga nedgång i transportvolymerna har vi tillfälligt minskat transportkapaciteten och genomfört särskilda tidtabeller.

De många åtgärder som vidtagits för att minska nya infektioner med coronavirus har haft en positiv effekt i många europeiska länder under de senaste veckorna. De första lättnadsåtgärderna, till exempel en delvis nyöppning av affärer, gör vardagen lite enklare för en hel del människor. Många industriföretag återupptar också produktionen – men till största delen på lägre produktionsnivåer – här förväntar vi oss att transportvolymerna förblir volatila, men att de generellt ökar igen.

Med stöd från våra kunder är vi väl förberedda inför den kommande perioden och kommer att kunna hantera de stigande transportvolymer samt fortsätta den välkända höga DACHSER-kvalitetsnivå. Det kommer även i framtiden att vara mycket värdefullt för oss att våra kunder fortsätter att förse oss med all information som gör det möjligt för oss att anpassa transportkapaciteten och planeringen i linje med efterfrågan.

Tusen tack för ert samarbete under denna mycket utmanande period. Vi ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete, där ni kan fortsätta att lita på DACHSER.

 

Läs
Marknadsinformation 05/04/2020
Förändringar i Italien: senaste nytt om fraktbegränsningar i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 04/28/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Läs
Marknadsinformation 04/27/2020
Senaste nytt: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 04/23/2020
Uppdatering: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 04/21/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Läs
Marknadsinformation 04/16/2020
Uppdatering: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 04/15/2020
Uppdatering: Begränsningar för transporter i Europa

Här får du en överblick över de begränsningar som för närvarande gäller för transporter i Europa (se nedan). Dessa begränsningar gäller inte för transport av livsmedel. Dokumentet kommer att uppdateras regelbundet.

Läs
Marknadsinformation 04/15/2020
Senaste nytt om vår Air & Sea Logistics-verksamhet

Vi vill informera dig om den nuvarande situationen för vår Air & Sea Logistics-verksamhet i regionerna APAC, EMEA och Americas. I det bifogade dokumentet (se nedan) kan du få en översikt över vilka länder vi är verksamma i samt vilka länder vår verksamhet är begränsad i och varför. Eftersom situationen i länderna ständigt förändras kommer det bifogade dokumentet att uppdateras regelbundet och publiceras på vår webbplats.

Vi beklagar eventuella utmaningar du kan uppleva på grund av pandemin. Hos DACHSER har vi initierat beredskapsåtgärder och vi kommer att göra vårt bästa för att hitta alternativa lösningar och hålla din leveranskedja igång. Olika coronaåtgärder från lokala myndigheter och tullmyndigheter kan orsaka förseningar i hamnar och på flygplatser. Dessutom är kapacitetssituationen på den globala flygfraktmarknaden mycket spänd, eftersom det för närvarande inte finns några passagerarflygningar.

Samtidigt har DACHSER genomfört stränga hygienåtgärder som hemmakontor för att säkerställa en trygg arbetsmiljö och för att göra vår del för att stoppa smittspridningen. DACHSER försöker minimera effekterna av dessa åtgärder och att ta hänsyn till officiella åtgärder, men detta kan leda till förseningar i vår operativa verksamhet.

Om du har frågor beträffande ditt gods är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läs