20 Poster
Sortering: Datum | Relevans

Resultat

2
10/07/2022
Proffs på säkerhet

Säkra arbetsprocesser genom hela logistikflödet är ett arbete som kräver stor organisatorisk talang och kommunikativ förmåga. Tillsammans med flera experter inom DACHSERs närverk arbetar Alexander Esters, Consultant Work Safety, med att se till att arbetsprocesserna inom DACHSER blir ännu säkrare.

Läs
2
09/27/2022
Vätgas – framtidens drivkraft?

Forskare vid Kempten University of Applied Sciences har på uppdrag av DACHSER tittat närmare på vätgas som en CO2-neutral energibärare.

Läs
03/24/2022
Innovation och klimatskydd

Med fokus på effektivitet, innovation och inkluderande ansvar skapar DACHSER förutsättningar för en mer hållbar typ av logistik. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER, diskuterar betydelsen av intelligenta transportkoncept för logistikföretaget.

Läs
03/16/2022
Förnybar energi för en hållbar framtid

Effektivitet, innovation och inkluderande ansvar – det är hörnstenarna i DACHSERs långsiktiga klimatskyddsstrategi. Andre Kranke, Head of Corporate Research & Development och chef för Climate Protection project hos DACHSER, berättar hur logistikleverantören anger riktningen för klimatskyddsarbetet genom att köpa förnybar energi, bygga solcellssystem och mycket annat.
 

Läs
02/28/2022
DACHSER tar i bruk en serietillverkad eActros

Logistikleverantören tar i bruk den 19 ton tunga, helt elektriska lastbilen. Då användningsområdena är breda planerar DACHSER för ytterligare fler fordon, detta som en del av sin klimatskyddsstrategi.

Läs
02/15/2022
DACHSER utökar sin fordonsflotta med utsläppsfria fordon

Logistikleverantören kommer att utöka sin fordonsflotta genom att investera i elektriska  lastbilar och tjänstebilar samt i tillhörande laddningssystem. Därtill är tester med lastbilar drivan på vätgas också på gång.    

Läs
01/19/2022
Batterier – En titt på framtidens teknik

Batterier är en oumbärlig del av elektromobilitet. Men dessa energilagringsenheter ger också upphov till många frågor, inte minst vad gäller prestanda och dess påverkan på klimatet. Vi tar här en närmare titt på några av frågeställningarna.

Läs
11/17/2021
DACHSER Denmark testar transporter med HVO-diesel

Som ett led i DACHSER Denmarks strategi för att bidra till utvecklingen mot en mer miljövänlig transportbransch kommer logistikföretaget att börja testa HVO-diesel för de lastbilar som levererar varor i och runt Köpenhamn. På så sätt kan företaget sänka utsläppen med upp till 80 procent på leveranser i storstadsregionen när projektet dras igång under det nya året.

Läs
11/10/2021
DACHSER Norway levererar med ny eldriven batteri-lastbil

Under november startar logistikleverantören att köra leveranser med sin första elektriska batterilastbil i Norge och vidareutvecklar därmed företagets utsläppsfria leveranser i centrala Oslo.

Läs
10/28/2021
DACHSER går över till 100% grön el

Det globala logistikföretaget får 100 procent av sin el från förnybara källor. Samtidigt kommer företaget genom solcellssystem fyrdubbla mängden grön el som de själva genererar.

Läs
10/26/2021
Grön el – en titt på framtidens teknik

Vad är egentligen grön el? Och vilka fördelar kan finnas kopplat till logistik? Här tar vi en titt på aktuell teknik och vart den är på väg.

Läs
09/22/2021
DACHSER Finland investerar i biogaslastbilar vid förnyandet av kortdistans flottan i huvudstadsregionen

Logistikföretagets beslut kring att investera i transporter med låga utsläpp är ett steg på vägen mot att möta de klimatmål Finlands regering satt upp till 2030. Förnyandet till biogaslastbilar, av kortdistans flottan, innebär att DACHSER Finland redan under 2021 kan leverera på ett mer hållbart sätt till hela Helsingforsregionen.

Läs
09/10/2021
DACHSER planerar att lansera utsläppsfria leveranser i Köpenhamn

DACHSER Denmark kommer, innan 2021 är slut, lansera utsläppsfria leveranser i centrala Köpenhamn. Med det helt batteridrivna fordonet FUSO eCanter kommer logistikleverantören att minska sina koldioxidutsläpp i centrala Köpenhamn. Det bidrar till det mål Köpenhamns stad satt upp; att bli världens första koldioxidneutrala huvudstad.

Läs
2
07/13/2021
DACHSER Climate Protection: Långsiktig strategi för klimatskydd

Ett aktivt klimatskydd är en del av DACHSERs ansvar. Logistikleverantören tar täten inom klimatskydd baserat på effektiv logistik och tekniska innovationer i samarbete med kunder och partners som också aktivt vill utforma logistikbranschens övergång till utsläppssnål och utsläppsfri teknik. Bara på detta sätt kan Parisavtalets tvågradersmål och EU:s och många andra länders klimatskyddsmål uppnås på medellång och lång sikt.

Läs
07/06/2021
Stora förhoppningar på vätgas – en titt på framtidens teknik

Vilken roll spelar vätgas när en logistikverksamhet som inte släpper ut växthusgaser ska utvecklas? Vi tar en titt på energikällan H2.

Läs
06/01/2021
DACHSER satsar på större lastutrymme

Sedan april 2021 har DACHSER valt att enbart fokusera på så kallade ”megatrailers” när man köpt in nya semitrailers i Tyskland. Eftersom lastutrymmet har mer generösa mått – med samma längd och bredd i övrigt – uppnår megatrailers bättre bränsleekonomi än vanliga semitrailers, inte minst vid fjärrtransporter. Den tyska flottan ska vara helt konverterad till 2027, med totalt cirka 680 nya megatrailers. Under de närmaste åren kommer DACHSER också att börja byta ut sina flottor i de 24 andra europeiska länder där företaget bedriver vägtransportverksamhet genom European Logistics.

Läs