Att veta var och hur

Spårning av försändelser och transporthantering genom Internet of Things: med GPS-spårning i from av 5G/LPWAN-teknik och telematik sätter DACHSER Road Logistics nya standarder för realtidsspårning, prognoser för ankomsttid och visualisering av fjärrtransport av samlastat gods.

De nya spårningsenheterna är lätta att installera...
De nya spårningsenheterna är lätta att installera...

Varje gång vi slår på GPS:en i vår bil för att få vägbeskrivningar och kunna informera andra om vilken tid vi anländer förlitar vi oss på satelliter och trådlös teknik som håller oss informerade om utvecklingen. Det här är väletablerade system. De används också inom logistiken för att spåra en lastbils färdväg i realtid med hjälp av telematik. Alla som vet var lastbilen är kan också spåra godset den transporterar. 
    
När det kommer till samlastningslogistik är frågan lite mer komplex. De växelflak som används för detta vid fjärrtransporter flyttas ofta mellan två lastbilar som möts under rutten. Ofta väntar de på nästa körning, uppställda på stödben – placerade på filialens bangård, vid en kunds lastkaj eller på en parkeringsplats under en längre period. Växelflaket är ett självförsörjande system som varken delar energi eller information med sin dragenhet.

Att göra det möjligt för dessa robusta containrar – och inte minst deras varierade innehåll – att spåras på ett tillförlitligt och kostnadseffektivt sätt i samlastningsnätverket, trots att de saknar smarta kommunikationsfunktioner, tog flera års utveckling av teknik- och telekommunikation. Lösningar baserade på traditionella trådlösa 2G/3G-standarder visade sig vara för energi- och kostnadskrävande. Dessutom var de inte hållbara i längden, då dessa nätverken gradvis börjat stängas ned i Europa. 
    
”Så när LPWAN-teknikerna utvecklades höll vi ett öga på dem från det allra tidigaste skedet och undersökte dem genom vårt DACHSER Enterprise Lab”, säger Lars Relitz, Head of Corporate Digital Innovation & Development hos DACHSER. LPWAN står för ”low-power, wide-area network”, ett nätverk som för närvarande byggs upp runt om i världen i anslutning till de senaste 5G-standarderna för mobilkommunikation. ”I början fanns det inget nätverk och inga prisstrukturer. Men vi blev snabbt övertygade om att LPWAN-tekniken var rätt väg att gå”, säger Lars Relitz. 
    
Tillsammans med en leverantör av spårningslösningar stöttade DACHSER utvecklingen av innovativa smarta spårningsenheter för användning på växelflak. Dessa enheter utgörs av extremt energibesparande, solcellsstödda energimoduler samt modern satellitbaserad positioneringsteknik (GPS, Galileo) och trådlösa moduler baserade på de nya 5G/LPWAN-nätverken. De skyddas ytterligare av trådlösa standarder som fortfarande är vanliga idag. Denna integrerade lösning stämmer väl överens med kravet på att de smarta spårningsenheterna ska klara sig utan underhåll under växelflakets hela livslängd på tolv år.

En lösning speciellt för kunden

Innovationen gynnar inte minst kunderna. ”Att alltid, i realtid, veta var våra växelflak finns och kunna bearbeta denna information, hjälper oss att göra leveranskedjan mer transparent. Information om ankomsttider och potentiella förseningar kommer att vara mer exakt, vilket gör kapacitetsplaneringen enklare och mer hanterbar. Det kommer i sin tur bidra till att optimera utnyttjandet av transportens kapaciteten och effektivisera lasthanteringsprocesserna”, säger Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER.

Efter lyckade pilottester kommer mer än 8 500 växelflak och 5 000 trailers i DACHSER Road Logistics-nätverket att vara utrustade med smarta spårningsenheter senast till sommaren 2022.

”Då kommer vi att kunna konsolidera, filtrera och bearbeta information från tusentals transporter och medarbetarna kommer att kunna extrahera allt som är relevant för dem – i realtid och i en lättförståelig visualisering”, säger Armin Blaschek, Department Head Production Systems hos DACHSER, som ansvarar för utrullningen av det nya telematiksystemet.

...och kräver inget underhåll
...och kräver inget underhåll

Ökad transparens

En central plattform används för visualisering och analys av data. Den kombinerar alla positionsdata för växelflaken, men också för trailers och dragenheter, och förenar dem med försändelsedata i transporthanteringssystemet. Dessutom kartläggs även chartertransporter, som sällan utförs med företagets egen utrustning, via en specialutvecklad förarapp. Den tillhandahåller inte bara signalen för att visualisera transporten, utan möjliggör också långtgående elektronisk bearbetning av respektive charterbeställning med digitala kvitton. 
    
För Alexander Tonn markerar telematikprojektet början på en ny era med spårning och kontroll av transporter inom samlastningslogistik. ”I framtiden vill vi erbjuda ännu mer transparens och realtidsinformation från leveranskedjan, med toppmoderna plattformar och API-gränssnitt. Det finns fortfarande en enorm potential inom telematik för ytterligare funktioner och tillämpningar.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic