Covid-19: påverkan på globala leveranskedjor

Situationen till följd av covid-19 pandemin i Shanghai och andra större kinesiska städer är fortsatt ansträngd. Det fortsätter att påverka de globala leveranskedjorna inom flyg- och sjöfrakt samt vägtransporter. Därför ger vi här en överblick över situationen i Kina och andra regioner just nu:

Restriktioner i form av nedstängningar av olika områden, daglig masstestning, följt av omfattande karantänåtgärder har lett till omfattande förarbrist inom vägtransporter och detta är fortfarande kritiska faktorer. Även om exporten i Kina minskat på grund av pandemirelaterade stängningar av produktionsanläggningar och den senaste ledigheten i samband med 1 maj bedriver alternativa hamnar och flygplatser i hela norra Kina verksamhet med full kapacitet. Generellt måste industrisektorn fortsatt vara beredd på flaskhalsar och det gäller alla ekonomier med försörjningskällor i Kina. Detta leder till att det är svårt att lita på rederiernas tidtabeller och det är just nu en av de största utmaningarna i den globala handeln, utan någon förbättring i sikte. 

Produktionen i Kina förväntas återupptas senast under andra halvan av maj eller början av juni och godshanteringssituationen i de globala hamnarna och på flygplatserna kommer tveklöst att intensifieras. Pressen på utrustnings- och kapacitetstillgänglighet och på fraktpriserna kan då än en gång komma att öka kraftigt.


Överblick över situationen i olika regioner 

 • Kina
  Även om de flesta kinesiska hamnar fortfarande drivs som normalt är begränsad lastbilskapacitet fortsatt en utmaning. I Shanghai är det fortfarande problem med lastbilstrafiken mellan olika provinser och den kräver särskilt tillstånd. Situationen är dock förbättrad jämfört med tidigare veckor. CFS-lager och depåer för sjöfrakt återöppnas långsamt och fler lastbilstillstånd utfärdas. CFS-kapaciteten i Ningbo och Qingdao är för närvarande under press eftersom godsflödet från angränsande provinser har ökat enormt. 

  De största flygplatserna i Kina är fortfarande överbelastade, särskilt inom importsektorn. Shanghais PVG-flygplats påverkas fortsatt av inställda flyg under nedstängningen, även om det skett en gradvis återhämtning. Många flygningar fortsätter att dirigeras till alternativa flygplatser, inklusive Zhengzhou (CGO), Peking (PEK), Shenzhen (SZX) och Hongkong (HKG). Detta skapar en allt större backlogg och längre uppehållstider på importterminalen på grund av personalbrist.  

  I och med denna utmanande situation utökar DACHSER sitt charterprogram för att stärka upp kapaciteten på den viktiga handelsrutten Shanghai–Frankfurt. Fram till april 2024 utökas DACHSERs flygnätverk med flera flygningar i vecka på 33 ton vardera, dessa avgår på onsdagar och fredagar. 

 

 • Nordeuropa
  Hamburgs hamn drivs fortsatt med maxkapacitet, där kortare tidsfönster för mottagning av gods påverkar leveranser och upphämtningar. Bremerhaven har backloggar när det gäller gods och hamnarna i Antwerpen och Rotterdam är även de under press.

 

 • USA
  Hamnar i USA är fortsatt överbelastade. Lastbilskapaciteten och infrastrukturen på terminaler är fortfarande pressad. Detta har lett till en nedgång för lastbilstransporter och inlands-/järnvägstransporter. En kommande strejk bland hamnarbetarna inom USWC kan orsaka ytterligare störningar i leveranskedjan. Nuvarande avtal löper ut i juni.

  Det rekommenderas starkt att överväga andra rutter för att undvika USWC-hamnar idag och inom överskådlig framtid.

 

 • Mexiko
  Försenade fartyg som leder till problem att hålla tidtabeller påverkar inkommande godsflöden från Europa.

Sydamerikas östkust

 • Brasilien 
  Fartyg som försenas eller inte kan gå in i hamnarna är indirekta effekter av åtgärder i samband med covid-19. Det förekommer dock ingen större överbelastning som påverkar logistiken direkt. Mot bakgrund av den rådande situationen i Kina kan vi snart komma att se effekter när godsvolymerna på nytt ökar. 
 • Argentina 
  Leverantörerna har ännu inte återgått till ordinarie verksamhet, eftersom de fortfarande arbetar med minskad kapacitet. Terminalerna drivs med minskad personalstyrka och hämtning/överföring kan därför försenas.


Sydamerikas västkust

 • Chile
  Hamnterminalerna i Chile San Antonio drivs med endast 60 procent av kapaciteten, vilket innebär att terminal- och inlandsverksamheten är begränsad.
 • Peru
  För närvarande inga effekter eller begränsningar.


DACHSER kommer att hålla kunder informerade om den fortsatta utvecklingen. Har du några frågor är du välkommen att kontakta din lokala representant. 
 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic