DACHSER förvärvar kasasi och stärker sin digitala expertis

Förvärvet av kasasi är ett steg i rätt riktning för att stärka DACHSERs digitala expertis inom telematik, artificiell intelligens (AI) och Internet of Things (IoT).

Burkhard Eling (CEO of DACHSER), Markus Lechner (General Manager kasasi), Stefan Hohm (CDO DACHSER)

Den 25 oktober 2022 förvärvade DACHSER en majoritetsandel i programvaruleverantören kasasi GmbH. I likhet med DACHSERs huvudkontor är kasasi baserat i Kempten i Allgäu-regionen i södra Tyskland och är ett SME-företag med 50 anställda. De två företagen har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen.

kasasi grundades 2009 och utvecklar innovativa programvaruprodukter som optimerar och tillför transparens i transportprocesser på vägar, järnvägar och till sjös. ”Som en mycket innovativ leverantör av program för anslutningar samt IoT, förstärker kasasi på ett perfekt sätt vår egen digitala kompetens”, säger Stefan Hohm, Chief Development Officer (CDO) och medlem i DACHSER Executive Board. ”kasasis plattform kombinerar telematikdata från våra mer än 8 500 växelflak och 5 000 trailers med data om leveranser och planering, från vårt centrala transporthanteringssystem Domino. Den intelligenta kombinationen och analysen av dessa data öppnar helt nya möjligheter att planera transporter, beräkna ankomsttider samt till och med spåra och hantera sändningar.”  

Det första steget för DACHSER, som togs den 25 oktober 2022, innebar att förvärva en majoritetsandel i kasasi. Företaget kommer att stegvis förvärva de återstående aktierna och slutföra förvärvet senast 2026. kasasi kommer fortsatt att ledas av General Manager Markus Lechner och hans erfarna team och företaget kommer fortsätta att betjäna befintliga kunder inom branscher för järnväg, detaljhandel, livsmedel och läkemedel, på samma sätt som tidigare. Framtida expansion kommer att fokusera på övervaknings- och analyslösningar för transporter på järnväg.

”Med DACHSER som majoritetsägare kan vi fortsätta vår framgångssaga och lägga all vår uppmärksamhet på att utveckla banbrytandeprogramvara för transport och logistik”, säger Lechner, som arbetade hos DACHSER i många år innan han grundade startup-företaget. ”Framöver kommer denna stabilitet och säkerhet att vara till fördel för vår personal och framför allt våra kunder.”

Dynamisk och innovativ styrka

Systematisk digitalisering spelar en nyckelroll i DACHSERs arbete med att ytterligare optimera och stärka sina kunders leveranskedjor. ”Med rätt teknik kan vi öka effektiviteten ännu mer, integrera våra kunder närmre i våra processer och transportera mer gods med befintlig lastkapacitet. Ökad transparens förbättrar planeringen och förkortar den tid det tar att reagera på eventuella störningar i leveranskedjorna”, betonar Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”Detta är grunden till att vi har förvärvat kasasi – ett dynamiskt företag med stor innovativ styrka inom området transparens och anslutning vad gäller leveranskedjor. Vi investerar också fortsatt i vår egen IT- och programvaruutveckling med en personalstyrka på cirka 560 anställda, vårt forsknings- och utvecklingsarbete inom DACHSER Enterprise Lab i samarbete med Fraunhofer IML, och inte minst inom vår globala idé- och innovationsledning.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic