DACHSER växer än en gång starkt

DACHSER genererar ytterligare en miljard euro i intäkter och planerar investeringar på mer än 300 miljoner euro. För räkenskapsåret 2022 rapporterar logistikleverantören DACHSER intäkter på 8,1 miljarder euro. Det är en ökning med 14,9 procent, vilket betyder att företaget presenterar en tvåsiffrig tillväxt för andra året i rad.

För räkenskapsåret 2022 rapporterar logistikleverantören DACHSER intäkter på 8,1 miljarder euro, en ökning med 14,9 procent.
För räkenskapsåret 2022 rapporterar logistikleverantören DACHSER intäkter på 8,1 miljarder euro, en ökning med 14,9 procent.

En hög nivå av logistisk expertis, tillförlitlighet och produktkvalitet lade grunden för DACHSERs framgång förra året. ”Vi är på väg att flytta upp till en ny nivå”, sa Burkhard Eling, CEO för DACHSER, vid företagets årliga presskonferens i München. ”Våra kunder uppskattar att vi gör deras leveranskedjor motståndskraftiga och det ger avtryck. Idag uppfattas DACHSER i allt större utsträckning som en partner för globalt sammankopplade lösningar och som rådgivare för den som vill optimera sina leveranskedjor.”

Vi är på väg att flytta upp till en ny nivå.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

De främsta orsakerna bakom denna tillväxt var hur leveranskedjorna påverkats av störningar och kapacitetsbrist, vilket ledde till höga prisnivåer på marknaden. I september 2022 började ett skifte inom logistiken, från ekonomisk boom till en tydlig normalisering av branschen i form av minskat antal försändelser och fallande priser, främst inom flyg- och sjöfrakten. Under året som helhet transporterade DACHSER 81,1 miljoner försändelser, en minskning på 2,9 procent, med en totalvikt på samma nivå som förra året: 42,8 miljoner ton.

Affärsutvecklingen i detalj

DACHSERs affärsområde Road Logistics – som omfattar transport och lagerhållning av industri- och konsumtionsvaror (European Logistics) samt livsmedel (Food Logistics) – ökade intäkterna för 2022 med 14,2 procent till 5,7 miljarder euro. Transporterat tonnage ökade minimalt med 0,4 procent, medan antalet försändelser minskade med 2,8 procent i en situation präglad av höga bränsle- och energipriser och en allt svagare konsumtion.

Affärsområdet European Logistics ökade intäkterna med 13,4 procent och växte i ungefär samma takt som under 2021. Däremot minskade antalet försändelser med 3,5 procent. Tonnaget låg kvar på 30,0 miljoner. Affärsområdet Food Logistics hade en betydande tillväxt under 2022 och intäkterna ökade med 17,1 procent. Som en upphämtningseffekt efter att restriktionerna i samband med coronapandemin hävdes skedde små ökningar både vad gäller försändelser – 1,8 procent – och tonnage – 1,1 procent – inom detta affärsområde. DACHSER Food Logistics omsatte 1,3 miljarder euro under det senaste räkenskapsåret och är därmed fortsatt en stabil och pålitlig pelare i affärsmodellen.

Efter den exceptionella tillväxten i intäkter 2021 medförde förra årets ökade kapacitet inom flyg- och sjöfrakt och den ojämna progressionen i Kina att tillväxten inom affärsområdet Air and Sea Logistics stabiliserade sig på en lägre nivå. Här avslutade DACHSER året med en intäktsökning på 16,7 procent, från 2,1 miljarder euro till 2,4 miljarder, trots att antalet försändelser minskade med totalt 7,3 procent.

”Under coronapandemin ökade vår verksamhet inom flyg- och sjöfrakt sin profil avsevärt”, berättar Burkhard Eling. ”Bidragande faktorer var expansionen av styckegodssegmentet LCL inom sjöfrakten och charternätverket inom flygfrakten, som genomförde 260 flygningar enbart under förra året. Våra kunder uppskattar integrationen av våra tjänster – på land, till sjöss och i luften. Detta är en unik framgångsfaktor som vi kommer att styrka ytterligare i framtiden.”

Verksamheten för kontraktlogistik utvecklades under året mycket positivt. 2022 erbjöd DACHSER sina kunder inom kontaktlogistik 2,7 miljoner pallplatser, det är cirka 152 000 fler än föregående år. DACHSER har för närvarande 163 lageranläggningar på fyra kontinenter, med planer på att expandera med ytterligare 14 anläggningar under 2023.

Vi förväntar oss att efter två år med exceptionell intäktstillväxt, men också med en exceptionell belastning på de operativa teamen, kommer 2023 nu att innebära en återgång till lite mer normalitet inom logistiken och i vår verksamhet.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

Personalstyrkan växte med cirka 1 100 personer under 2022 och uppgår nu totalt till 32 850. Den höga soliditeten på mer än 60 procent gör det möjligt för DACHSER att fortsätta göra betydande investeringar i digitalisering, klimatåtgärder, medarbetare och utbyggnaden av nätverket – detta trots tuffa ekonomiska tider.

Burkhard Eling förklarade att företaget kommer att fortsätta på sin satta kurs under 2023 och meddelade att man planerar att investera drygt 300 miljoner euro under 2023, utöver de 196 miljoner euro som investerades under 2022. DACHSER har redan inlett det nya året med förvärvet av det nederländska livsmedelslogistikföretaget Müller och flyg- och sjöfraktsföretaget ACA International, baserat i Melbourne, Australien.

2023 har fått en lugn start med relativt låga transportvolymer, men DACHSER ser ingen anledning till oro. ”Vi förväntar oss att efter två år med exceptionell intäktstillväxt, men också med en exceptionell belastning på de operativa teamen, kommer 2023 nu att innebära en återgång till lite mer normalitet inom logistiken och i vår verksamhet,” avslutade Burkhard Eling i München.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic
return true; } return false; }