Ett år av kvalitet och stabilitet för DACHSER Sweden

Räkenskapsåret 2022

Årsredovisningen 2022 för DACHSER koncernens svenska dotterbolag visar en omsättning på 990,1 miljoner kronor och ett resultat före skatt på 47,2 miljoner kronor. Ännu ett år med rekordsiffror sett till omsättning, med en stigning på 15 procent från 2021.

Företagets två affärsområden DACHSER Sweden European Logistics och DACHSER Sweden Air and Sea Logistics har båda bidragit positivt till ökad omsättning.
Företagets två affärsområden DACHSER Sweden European Logistics och DACHSER Sweden Air and Sea Logistics har båda bidragit positivt till ökad omsättning.

2022 kännetecknas av logistikföretaget som ett år av kvalitet och stabilitet, detta trots den turbulenta tid världen befinner sig i. DACHSER Sweden AB kan för räkenskapsåret redovisa en omsättning på 990,1 miljoner SEK. Företagets två affärsområden DACHSER Sweden European Logistics och DACHSER Sweden Air and Sea Logistics har båda bidragit positivt till ökad omsättning. Till följd av ökade omkostnader och det rådande världsläget landade årets resultat före skatt på 47,2 miljoner SEK, en minskning på 12,1 procent.

”Efter flera år med resultat som överträffat alla förväntningar så går årets resultat i linje med vad vi förväntat oss. Världsläget med en svår geopolitisk situation utmanar även transport- och logistikbranschen vilket såklart även speglar sig i resultaten,” säger Carl-Johan Westas, Country Manager, DACHSER Sweden European Logistics. ”Men sanningen är den att det kommer alltid hända saker på marknaden som är utanför vår kontroll, det som är viktigt är att vi då är en förtroendefull samarbetspartner för våra kunder, som erbjuder kvalitet och stabilitet.”

I september 2022 skymtades ett skifte i branschen, från ekonomisk boom till en tydlig normalisering i form av minskat antal försändelser och fallande priser, främst inom flyg- och sjöfrakten. Under 2022 expanderade dock logistikföretaget sitt styckegodssegmentet för LCL inom sjöfrakt samt sitt charternätverk för flygfrakt. ”Våra integrerade tjänster – på land, till sjöss och i luften – är det som gör oss unika,” säger Anna Bergdahl, Country Manager DACHSER Sweden Air & Sea Logistics.

Efter flera år med resultat som överträffat alla förväntningar så går årets resultat i linje med vad vi förväntat oss. Världsläget med en svår geopolitisk situation utmanar även transport- och logistikbranschen vilket såklart även speglar sig i resultaten.

Carl-Johan Westas, Country Manager, DACHSER Sweden European Logistics.

Koncernen i helhet

DACHSER Sweden AB, tillsammans med DACHSER Denmark A/S och DACHSER Norway AS tillhör den nordiska koncernen DACHSER Nordic, med huvudkontor i utkanten av Köpenhamn. Alla tre dotterbolag har presenterat goda resultat för det gångna året. Årsrapporten för DACHSER Nordic visar en omsättning på 2 438 miljoner SEK och ett resultat före skatt på 151,2 miljoner SEK, en mindre nedgång sett till det rekordresultat koncernerna presenterade för 2021.

”Generellt sett är vi nöjda med resultatet, men viktigast för oss är våra långsiktiga relationer med både kunder och samarbetspartners. Tillsammans kan vi utvecklas och skapa lönsamhet för alla parter,” säger René Sidor, Managing Director för DACHSER Nordic.

Logistikföretagets globala koncern rapporterade för räkenskapsåret 2022 intäkter på 8,1 miljarder euro. Det är en ökning med 14,9 procent, vilket betyder att företaget presenterar en tvåsiffrig tillväxt för andra året i rad.

Årsrapport Dachser Sweden 2022 PDF (0,09 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic