Nytt importkontrollsystem inom EU

EU kommer att införa Import Control System 2 (ICS 2) den 1 mars 2023. ICS 2 kommer att ersätta det nuvarande ICS 1-systemet helt.

Det nya programmet för tullsäkerhet innan lastning har som huvudsyfte att skydda EU från farliga varor och att leva upp till ökade säkerhetskrav i världshandeln. ICS 2 kommer att gälla för alla försändelser som kommer via flygfrakt med en destination inom EU (inklusive Schweiz och Norge), samt för transittransporter via EU.

 

ICS 2 och Pre Loading Advance Cargo Information (PLACI): 
Enligt det nuvarande ICS 1-förfarandet är flygbolagen skyldiga att lämna in en Entry Summary Declaration före ankomst per Master Air Waybill (MAWB), detta fyra timmar innan flygplanet anländer till EU. I framtiden införs ytterligare inlämning av data före lastning som kallas PLACI (Pre Loading Advance Cargo Information). Det kommer att innehålla ytterligare data på HAWB-nivå (House Air Waybill). Denna dokumentation ska lämnas in så tidigt som möjligt, men senast innan varorna lastas på flygplanet. Ett meddelande före ankomst ska fortsatt lämnas in av flygbolaget.

 

Nödvändiga PLACI-data:

  • Faktisk avsändare (fullständigt namn och fullständig adress)
  • Faktisk mottagare (fullständigt namn och fullständig adress)
  • EORI-nummer för faktisk mottagare
  • Antal paket och total bruttovikt
  • 6-siffriga HS-koder och detaljerad beskrivning av gods

 

Så påverkar processen av ICS 2 försändelser:
För att tidsgränserna ska kunna hållas är speditören och flygbolaget ansvariga för att lämna in nödvändiga PLACI-data till de europeiska myndigheterna så tidigt som möjligt. När PLACI-data har skickats till ICS 2-plattformen kommer EU:s myndigheter att göra en riskanalys. Om riskanalysen visar att försändelsen utgör en risk eller om det finns avvikelser i data kan den stoppas på avgångsflygplatsen eller kontrolleras som en högriskförsändelse.

 

Om du har frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER för ytterligare information.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic