Vägtransport: Strejk i Finland

Bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT i Finland har gått ut i strejk. Läs här om hur denna kan komma att påverka transporter till och från Finland.

Idag, 15 februari 2023, har bil- och transportbranschens arbetarförbund AKT i Finland gått ut i strejk. Strejkens påverkan på DACHSER Swedens verksamhet är i nuläget osäker. I första hand berör strejken hantering av löstrailers vilket inte ingår i vår hantering och ger därmed inte en direkt påverkan på våra transporter. Indirekt kan strejken påverka DACHSER Swedens verksamhet till följd av platsbrist på färjor vilket resulterar i att de åkerier vi bokar extrakapacitet med inte kan erbjuda extrabilar.

Situation kan snabbt förändras, därför följer vi utvecklingen kontinuerligt. Om du har några frågor angående ditt gods är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson hos DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic