Nyheter

Vi erbjuder nya möjligheter och en framtid

Logistikleverantören DACHSER samarbetar med barnhjälpsorganisationen terre des hommes med projekt bland annat i Brasilien. Där ligger fokus på ett delprojekt som kallas ”Barns rättigheter skapar framtiden”, som har drivits med framgång sedan 2015 på barnrättscentret CEDECA i Limeira, en stad med stora problem i delstaten São Paulo, nära storstadsregionen Campinas, som har miljontals invånare.

Tillsammans med terre des hommes och lokala myndigheter har DACHSER sedan 2015 stöttat utbildnings- och fritidsaktiviteter som syftar till att erbjuda ungdomar en annan väg i livet. Bild: Kathrin Harms, terre des hommes.

För många barn och ungdomar är Limeira en tuff plats att växa upp på: narkotikahandel, organiserad brottslighet och ingripanden av militärpolis är en del av vardagen. Det gör att Limeira innehar det trista rekordet för andelen ungdomar som har råkat i klammeri med rättvisan i delstaten São Paulo.

Tillsammans med terre des hommes och lokala myndigheter har DACHSER sedan 2015 stöttat utbildnings- och fritidsaktiviteter som syftar till att erbjuda ungdomar en annan väg i livet. ”För DACHSER innebär global tillväxt också att ta ansvar på global nivå och kämpa för att förbättra levnadsvillkoren för dem som inte gynnas av globaliseringen i samma utsträckning. Därför arbetar DACHSER, tillsammans med hjälporganisationen terre des hommes för att hjälpa barn och unga vuxna”, säger Bernhard Simon, CEO för DACHSER.

CEDECAs barnrättscenter i Limeira stöttar barn och ungdomar så att de kan hålla sig borta från kriminalitet och narkotikamissbruk. Direkt arbete med utbildning för ungdomar i stadsdelar med akuta sociala problem syftar till att stärka deras motståndskraft och skydda dem mot våld och brottslighet.

En stor del av arbetet handlar om att öka medvetenheten om barns rättigheter bland barn, ungdomar, deras familjer och företrädare för lokala myndigheter. För alla projektdeltagare är detta ett viktigt verktyg för att förebygga våld – barn och ungdomar ska vara synliga företrädare för en fredskultur.

Så har brasilianska ungdomar det under coronapandemin

Brasilien har också drabbats hårt av coronakrisen. Antalet fall ökar och karantänsåtgärder vidtas samtidigt som offentliga företrädare förnekar att det finns en kris, vilket förvärrar den politiska, sociala och ekonomiska situationen. När viruset sprider sig till favelorna – slummen i Brasiliens storstäder – blir konsekvenserna omöjliga att förutspå.

Hur ser arbetet ut för en hjälporganisation som terre des hommes i en så svår tid? Den här typen av arbete kännetecknas ju trots allt normalt av närhet till människor, vilket inte fungerar just nu. I Brasilien fortsätter de som arbetar med terre des hommes-projektet att föra samtal, erbjuda information och involvera ungdomarna. Information om till exempel var man kan hämta matdonationer delas på sociala medier och WhatsApp. Viktiga hälsoåtgärder förklaras och hjälp erbjuds för människor i alla typer av situationer.

Också när pandemin hotar att undergräva det som tidigare präglade projektet fördjupar de informella sociala strukturerna och känslan av ömsesidig solidaritet banden mellan ungdomar och deras familjer. Deltagarna försöker se den nuvarande situationen som en möjlighet att ytterligare stärka känslan av gemenskap och solidaritet, då detta är det enda sättet för alla att ta sig ur krisen tillsammans.

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic
ted from System!")) { return true; } return false; } confirmDismissPage = function() { if(confirm("Do you really want to leave the page?\n If you already changed Elements, your Page will be set in draft mode!")) { return true; } return false; }