Rekommenderade artiklar

2
09/27/2022
Vätgas – framtidens drivkraft?

Forskare vid Kempten University of Applied Sciences har på uppdrag av DACHSER tittat närmare på vätgas som en CO2-neutral energibärare.

Läs
09/08/2022
Har du läst vårt senaste nyhetsbrev?

Vi har tagit steget in i höstens första vecka och om än solen, till vår glädje, verkar dröja sig kvar så blickar vi på DACHSER Sweden med förväntan in i hösten.

Läs
09/05/2022
DACHSERs första vätgaslastbilar rullar snart på vägarna

Logistikföretaget DACHSER fortsätter att utföra praktiska tester av lastbilar med utsläppsfria drivtekniker. Under 2023 planerar företaget att ta två lastbilar drivna på vätgasbränsleceller (FCEV) i drift i Tyskland. En Hyundai Xcient-lastbil i Magdeburg samt en Enginius Bluepower i centrala Hamburg.

Läs
08/31/2022
DACHSER Sweden tillsätter ny Branch Manager i Malmö

Joakim Friberg blir ny Branch Manager vid DACHSER Swedens filial i Malmö. Med lokal kännedom och flerårig erfarenhet från branschen är rekryteringen av Joakim ett steg i rätt riktning mot fortsatt tillväxt på den svenska marknaden.

Läs

DACHSER Sweden

09/20/2022
Kinesiska högtiden Golden Week påverkan på logistiken

Från 1 till 7 oktober kommer de flesta företag och fabriker i Kina att vara stängda. Den veckolånga ledigheten i en av världens viktigaste ekonomier påverkar den internationella leveranskedjan.

Läs
09/13/2022
Kom ihåg: Storbritannien inför nytt tullsystem

Övergången från Storbritannien nuvarande tullsystem CHIEF till det nya CDS sker för importsändningar den 30 september. DACHSER påminner därför alla importörer till Storbritannien att förbereda sig för ändringarna.  

Läs
09/13/2022
Vi satsar stort

Alexander Tonn har varit COO för Road Logistics hos DACHSER sedan januari 2021. Han är 48 år och ansvarar för verksamheten inom affärsområdet Road Logistics, som består av divisionerna European Logistics och Food Logistics. Vi pratade med honom om hans erfarenheter, nätverksexpertis och personliga mål.

Läs
2
08/23/2022
Exoskelett fungerar, även i praktiken: Innovativ teknik minskar belastningen för medarbetare på lager

För första gången inom DACHSER testas nu aktiva exoskelett för att underlätta i det vardagliga arbetet på lagret. Resultaten är imponerande. Nu kommer tekniken att rullas ut på fler platser.

Läs
2
08/19/2022
Ett globalt nätverk av operativa experter

För 10 år sedan började DACHSER att utbilda medarbetare till att bli operativa experter. Målet? Att möjliggöra för medarbetare att berika och stödja sin lokala filial, och därmed hela DACHSER-nätverket, med bred erfarenhet och detaljkunskap. Men hur blir man operativ expert?

Läs
08/19/2022
Sjöfrakt: Strejk i hamnen Felixstowe

En strejk vid Felixstowe, en av de största hamnarna i Storbritannien, har tillkännagivits. Få här en överblick över hur strejken påverkar internationell sjöfrakt.

Facket och hamnledningen (Felixstowe Dock and Railway Company) har inte lyckats komma överens om lönenivån för de anställda. Därför kommer över 1 900 fackliga medlemmar att gå ut i strejk från söndag 21 augusti till måndag 29 augusti.

Felixstowe hanterar nästan hälften av Storbritanniens containertrafik och strejken kommer därför att påverka internationell sjöfrakt. Alla andra hamnar i Storbritannien, såväl som nord- och västeuropeiska hamnar, kommer med största sannolikhet att uppleva kapacitetsproblem, vilket skapar flaskhalsar och förseningar i hamndriften.

I dagsläget är det oklart hur stora konsekvenser strejken får för internationella transporter, men vi rekommenderar att du bokar din transport så tidigt som möjligt och att du är beredd på att vara flexibel i förhållande till tidtabell och transportvägar.

Om du har några frågor angående din försörjningskedja är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson från DACHSER.

Läs
08/10/2022
DACHSER och terre des hommes stöttar familjer i Ukraina

Under augusti kommer de två långvariga samarbetsparterna, DACHSER och terre des hommes, att inleda ett gemensamt projekt i de ukrainska städerna Charkiv, Dnipro, Lviv och Uzjhorod. Projektet ger barn, tonåringar, och deras familjer terapeutisk hjälp för att bearbeta det trauma som kriget medfört.

Läs
07/14/2022
Ytterligare varningsstrejker i tyska hamnar

Redan den 9 juni 2022 hölls varningsstrejker med kort varsel i Hamburg och Bremerhavens hamnar. Ytterligare varningsstrejker kommer nu att äga rum i tyska hamnar från idag, torsdag den 14 juli 2022, till lördagen den 16 juli 2022.

Läs
07/13/2022
Storbritannien inför nytt tullsystem

I Storbritannien ersätts nuvarande Customs Handling of Import and Export Freight (CHIEF) av nya Customs Declaration Service (CDS). Importörer i Storbritannien måste därför förbereda sig för ändringar.

Läs
07/13/2022
Nya DACHSER Magazine är här!

Det är alltid bra att ha mod och gott självförtroende och just nu är det viktigare än någonsin – det verkar inte finnas något slut på alla utmaningar och kriser. I tider som dessa kan vi bara blicka framåt, finna nya lösningar och se till att vi aldrig tappar modet. Mitt i all osäkerhet tar vi inom Dachser saken i egna händer för att göra det bästa för våra kunder. Det framgår tydligt av artiklarna i senaste numret av DACHSER Magazine.

Läs
Visa mer

DACHSER Corporate

09/27/2022
DACHSER appoints Andreas Fritsch as Managing Director European Logistics Germany

Andreas Fritsch will lead and further expand DACHSER's German business with the transport and storage of industrial goods as Managing Director European Logistics Germany from 1 January 2023. The experienced general manager of the logistics centre Ostwestfalen-Lippe in Bad Salzuflen near Bielefeld will take over this area of responsibility from COO Road Logistics Alexander Tonn who has led the German business unit of the European Logistics business line since 2017, and since his appointment to DACHSER's Management Board at the beginning of 2021 in a dual role.

Läs
09/22/2022
"A good start, which motivates us a lot"

Since the beginning of April, DACHSER Food Logistics has been represented with a branch in Belgium. From Tournai, near the French border, it primarily serves the food industry in western Belgium. The focus of the offering is on export solutions for the internationally oriented Belgian food industry. Branch Manager Markus Biemüller reports on the start in Belgium, the feedback on the market and future challenges.

Läs
09/16/2022
National Day Golden Week holiday in China

From October 1 to 7, most companies and factories in China will be closed. The week-long holiday in one of the world's most important economies has an impact on the international supply chain. Early preparations minimize possible disruptions here.

Läs
09/14/2022
DACHSER establishes three focus locations for electromobility

At its three 'e-mobility locations' in Freiburg, Hamburg, and Malsch near Karlsruhe, the logistics provider is researching and testing the use of zero-emission technologies as well as intelligent power and load management.

Läs
Gå till

Mest lästa

10/22/2019
Nya Incoterms 2020

En ny version av Incoterms börjar gälla den 1 januari 2020 och kommer att medföra ett antal förändringar. De leveransvillkor som utfärdats av Internationella Handelskammaren reglerar väsentliga skyldigheter för köpare och säljare inom internationell handel, som transport av varor till köparen, transportkostnader, ansvar för förlust av och skada på varor samt försäkringskostnader.

Genom att anpassa Incoterms 2020 till rådande globala handelsförfaranden blir den nya versionen aktuell och inriktad på praxis. Syftet med revisionen var att göra Incoterms-reglerna mer användarvänliga. Exempelvis har presentationen av reglerna ändrats för att göra det enklare för användarna att välja lämplig regel. Dessutom har ordningsföljen för reglerna ändrats och reviderade användarinstruktioner har lagts till för varje regel.

När det gäller innehållet har betydande förändringar gjorts jämfört med Incoterms 2010, särskilt vad gäller följande:

  • Olika täckningsnivåer inom CIF och CIP: Liksom tidigare är säljaren fortfarande skyldig att i enlighet med Incoterms 2020 teckna och betala för transportförsäkring i reglerna CIF (Cost Insurance Freight) och CIP (Carriage Insurance Paid). Skillnaden mot Incoterms 2010 är att de två reglerna nu ger olika minimitäckning. När CIF används är den minimitäckning som ska gälla oförändrad. Den transportförsäkring som ska tas ut av säljaren måste fortsatt som minst motsvara täckningen i klausul (C) i Institute Cargo Clauses eller liknande klausuler (försäkring av angivna risker). Om CIP används måste säljaren nu tillhandahålla försäkringsskydd i enlighet med klausul (A) i Institute Cargo Clauses (fullständig risktäckning). Både CIF och CIP gör det möjligt för avtalsparterna att komma överens om ett försäkringsskydd som avviker från detta.
  • Inkludering av säkerhetsrelaterade krav: Säkerhetsrelaterade krav för transport av varor har nu inkluderats i regel A 4 och A 7 för varje regel i Incoterms 2020. I likhet med de övriga reglerna i Incoterms bör det noteras att reglerna endast är direkt tillämpliga för parterna i köpeavtalet och ingår inte i transportavtalet.
  • Incoterms 2020 innehåller regler för transport med egna transportmedel i FCA, DAP (Delivery at Place), DPU (Delivery at Place Unloaded) och DDP (Delivered Duty Paid).
  • För varor som säljs enligt FCA (Free Carrier) och som är avsedda för sjötransport (t.ex. varor i containrar) anger FCA ett nytt alternativ i framtiden. Köparen och säljaren kan komma överens om att köparen ska instruera sin transportör att utfärda ett ombordkonossement till säljaren efter att varorna har lastats. Samtidigt är säljaren skyldig att lämna över detta ombordkonossement till köparen. Det görs vanligtvis genom deltagande banker.
  • DAT byter namn till DPU (Delivered at Place Unloaded). Enligt DAT i Incoterms 2010 levererade säljaren varorna så snart de lossades från transportmedlet vid en ”terminal”. Men enligt anvisningarna för Incoterms 2010 skulle inte termen ”terminal” uppfattas ur teknisk synvinkel, utan avsåg alla lossningsplatser. I Incoterms 2020 har man tagit hänsyn till detta genom att byta namn på DAT till DPU (Delivered at Place Unloaded) i syfte att göra det tydligare. Det innebär att en (avtalad) plats i framtiden kan vara destinationsplatsen.

Incoterms gäller mellan parterna i ett (nationellt eller internationellt) köpeavtal och fokuserar på – men är inte begränsat till – särskilda rättigheter och skyldigheter inom detta avtalsförhållande. Utifrån en enhetlig definition som garanteras på detta sätt kan senare tolkningsproblem eller avvikelser mellan parterna i köpekontraktet undvikas. Det bör noteras att Incoterms, på grund av sin karaktär som allmänna villkor, inte utgör lagstadgade bestämmelser och därmed endast blir juridiskt bindande om de har avtalats mellan parterna i köpekontraktet genom motsvarande hänvisning (för Incoterms 2020 är detta också möjligt innan 1 januari 2020). I enskilda fall har dock bestämmelser i lag som strider mot detta fortfarande företräde före en Incoterm-regel.

Incoterms reviderades av 500 experter från mer än 40 länder.Reglerna är erkända i hela världen och används på mer än 30 olika språk.

Läs
05/29/2019
Ny Sales Executive hos DACHSER Sweden

Victor Nilsson är ny Sales Executive på DACHSER Sweden AB:s filial i Stockholm. Han har jobbat i branschen sedan han var 18 år, bland annat med spedition, tull, trafikplanering och senast som utesäljare hos DSV i Landskrona.

Läs
05/21/2019
DACHSER Air & Sea Logistics startar verksamhet i Sverige

DACHSER Air & Sea Logistics går in på den svenska marknaden och har nu ett kontor för sjö- och flygfrakt i Göteborg.

Läs
2
04/09/2019
En flexibel Tysklandslösning – Didriksons valde DACHSER

Det finns inget dåligt väder, bara dåliga kläder. Sedan 1913 har Didriksons tillverkat vattentäta plagg som skyddar mot regn, kyla och vind. Nu har företaget en strategi om att växa på den tyska marknaden – en relativt ny marknad för Skandinaviens ledande varumärke för regn- och funktionsplagg.

Läs
11/05/2018
Ny Branch Manager för DACHSER Norway AS

Den 1 januari 2019 tillträder Armend Krasniqi (33) tjänsten som Branch Manager European Logistics hos DACHSER Norway AS.

Läs
02/21/2019
Brexit: Tiden rinner ut

Medan politikerna fortsätter att försöka hitta en väg ut ur Brexitkrisen rycker dagen då det är dags att lämna EU närmare. Nu är det upp till företagen att systematiskt planera och förbereda sig för alla eventualiteter. En viktig fråga: tull.

Läs
04/16/2019
DACHSER Köln börjar med leveranser med eldrivna transportcyklar

DACHSERs logistikcenter i Köln har börjat använda elcyklar vid leveranser i stadskärnan. Förutom att förbättra luftkvaliteten är detta en åtgärd som logistikleverantören vidtar som svar på att det införs allt fler trafikbegränsningar samtidigt som trafikstockningarna och byggzonerna blir fler och gör det svårt att leverera till stadskärnor med konventionella lastbilar.

Läs
10/22/2018
Ny Branch Manager på DACHSER Sweden

Allan Wolter (62), tidigare Operations Manager på DACHSER Denmarks kontor i Köpenhamn, har utsetts till Branch Manager för DACHSER Sweden AB's kontor i Malmö.

Läs
06/08/2018
Sverige runt på cykel

Den 18 maj startade David Muller sitt cykeläventyr upp genom hela Sverige – från Malmö i syd till Kiruna i nord. Han cyklar nästan 200 mil för att samla in pengar till Barncancerfonden.

Läs
01/15/2019
DACHSER Sweden tecknar avtal med Volvo Cars

Ett av de mest välkända och respekterade bilmärkena i världen är ny kund hos DACHSER. Framöver kommer två specialbyggda megatrailers att frakta reservdelar från Volvo Cars i Torslanda utanför Göteborg till DACHSER Sweden AB's filial i Göteborg.

Läs