Årsrapport om samarbetet med barnrättsorganisationen terre des hommes

Förbättrade levnadsvillkor och utbildningsmöjligheter för utsatta barn och ungdomar – sedan 2005 har DACHSER stöttat barnrättsorganisationen terre des hommes i deras arbete med detta övergripande mål. Årsrapporten för 2022 ger en översikt över de globala projekten och vad de åstadkommit.

Sedan 2005 har DACHSER stöttat barnrättsorganisationen terre des hommes.

Det finns flera framgångshistorier, stora som små, från de projekt DACHSER och terre des hommes genomför tillsammans. Läs bland annat om 25-åriga Nehas historia. Hon bor i Holambi Kalan, Delhi i norra Indien. Hennes mor dog i december 2020 och sedan dess har hon varit tvungen att hjälpa till att försörja sin familj på nio personer. Med stöd från terre des hommes och DACHSER kunde hon genomföra en utbildning i datakunskap, lära sig engelska och på så sätt få jobb som kontorsassistent.

Idag omfattar samarbetet mellan DACHSER och terre des hommes Sydasien, södra Afrika, Latinamerika och, sedan 2022, Ukraina. Fokus ligger främst på socialt och ekonomiskt utsatta befolkningsgrupper. Projekten genomförs av lokala projektpartner som känner till de lokala förhållandena, kraven och utmaningarna på detaljnivå.

Läs årsrapporten här

DACHSERs stöd är långsiktigt och nya projekt och initiativ tillkommer hela tiden. I årsrapporten finns en redogörelse för aktuella projekt.

Annual report_terre des hommes_2022 PDF (7,48 MB)
DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic