Något större än att flytta gods från A till B

Att hålla den globala ekonomin i rörelse genom att transportera gods över hela världen är för många inom logistikbranschen drivkraften när de går till jobbet. Men Claus Hansen, CEO för Baton Transport, ville göra mer och när han likt andra transportfirmor insåg omfattningen av den chaufförsbrist som blossade upp under 2022 visste han att det var läge att skrida till verk.

”Trucking for Equality” - ett projekt baserat på nätverkande, engagemang och innovativa idéer.
”Trucking for Equality” - ett projekt baserat på nätverkande, engagemang och innovativa idéer.

Enligt en rapport från IRU släppt i november 2022, är chaufförsbristen ett stort hot mot rörligheten i Europa och där med även den globala ekonomin. I rapporten angavs att utan åtgärder för att göra yrket som lastbilschaufför mer attraktivt kan Europa sakna över två miljoner förare fram till 2026, vilket påverkar hälften av all godstransport. Claus Hansen, CEO för Baton Transport, har ett tankesätt som talar in i det åtgärdspaket mot förarbristen som IRU tillsammans med ITF (International Transport Workers’ Federation) presenterade under sommaren 2023. Där några av åtgärderna som nämns är att bygga säkrare parkeringsområden med bättre faciliteter, uppmuntra fler kvinnor och unga till yrket samt förbättra behandlingen av förare och förståelsen för yrket.

”Jag vill använda Baton och dess nätverk till något större än att flytta gods från A till B”, säger Claus Hansen när han beskriver projektet ”Trucking for Equality”. Ett projekt baserat på nätverkande, engagemang och innovativa idéer. Under sommaren gick projektet igång skarpt då de fem första kvinnorna från Indien anlände till Europa för att utbilda sig till lastbilschaufförer och köra i Baton Transports regi.

Baton Transport har kört för DACHSER Sweden sedan 2017 och är en stor samarbetspartner med flertalet dagliga långdistanstransporter ut i Europa. Något de två företagen har gemensamt och som speglas i deras samarbete är ett fokus på innovation, där båda parter arbetar lösningsorienterat och stöttar varandra med kunskap och rådgivning.

”Förarbristen är en realitet som vi måste hantera. Som ett stort transportföretag måste vi stötta våra samarbetspartners, det vill säga åkerierna, i att hitta kvalificerad arbetskraft. Sättet Baton Transport angriper problematiken är inspirerande och vi är glada över att ha en så driven och innovativ samarbetspartner”, säger Carl-Johan Westas, Country Manager DACHSER Sweden European Logistics.

Likt en stafettpinne

Det innovativa i Baton Transports nätverk är de över 100 chaufförhubs som ligger strategiskt placerade runt om i Europa – från Lissabon i syd till Umeå i norr – där lastbilen likt en stafettpinne skickas vidare mellan chaufförerna.

Dessa hubs erbjuder chaufförerna en plats att gå på toa, tvätta kläder och laga mat – en unik hemmabas för chaufförer som vanligtvis får nöja sig med de faciliteter som finns hos kunder eller på rastplatser.

”Sättet som branschen traditionellt sett genomför långdistanstransporter har utvecklats för att möta en ökad effektivitet men med färre resurser. Det ska gå snabbt men ändå med precision”, säger Claus och fortsätter: “Vi kommer aldrig kunna ändra på det faktum att europeiska långdistanschaufförer är iväg hemifrån under längre perioder, men vi kan försöka skapa bra villkor för dem längs med vägen.”   

De fem första kvinnorna anlände under sommaren till Ungern för att påbörja sin utbildning.
De fem första kvinnorna anlände under sommaren till Ungern för att påbörja sin utbildning.

Trucking for equality

Batons transportnätverk och hubs har varit en avgörande grundpelare för Trucking for Equality, liksom det nätverk sammansatt av CSR Europe som åkeriet varit medlem i sedan två år tillbaka. Nätverket kallat ”Responsible Trucking” har med sitt fokus på att skapa bättre arbetsvillkor för lastbilschaufförer, varit en stark bidragande drivkraft för att starta upp Trucking for Equality.

“Jag fick information om att det fanns NGOer i Indien som redan använde mobilitet som ett sätt att föra in resurssvaga kvinnor på arbetsmarknaden och på så sätt stärka dem. Det blev självklart för mig att Baton borde bli en del av kedjan där vi i samarbete med NGOer kan utbilda kvinnor till att bli lastbilschaufförer och att Baton kan erbjuda dem arbete i Europa”, förklarar Claus.

Efter att först presenterat sitt förslag för Responsible Trucking, gick Claus vidare genom olika kontakter i Indien för att nå ut via lokala NGOer och sprida informationen om det som nu heter ”Trucking for Equality”. Från idéfasen har processen varit lång och under sommaren anlände de fem första kvinnorna från Indien till Budapest, Ungern, för att starta sin utbildning i regi av Baton Transport.

”Kan jag inte köra lastbil, bara för att jag är kvinna?”

Ayesha Khamer lämnade Indien och ett arbete inom IT-branschen för att köra lastbil i Europa. Hon är en av de första fem kvinnor som under sommaren anlänt till Ungern för att påbörja sin utbildning till lastbilschaufför hos Baton Transport. Med drömmar om att bo i Europa och en stark förkärlek till att köra bil fanns det inga tvivel när möjligheten kom till Ayesha: ”För mig blev en dröm till verklighet, nu får jag dessutom en bättre lön som gör att jag kan stötta min familj i Indien.”

Ayesha vittnar om kulturen och inställningen kring kvinnor i transportbranschen som hon växt upp med. "I Indien förväntas kvinnor inte köra lastbil, det anses vara för osäkert. Men vad betyder det egentligen: Ska jag inte köra lastbil bara för att jag är kvinna?”, säger Ayesha och fortsätter berätta om sin målsättning: ”Tack vare projektet kan jag visa att jag är kapabel till vad som helst och kan förverkliga mina drömmar. Jag hoppas verkligen att jag kan vara en förebild för andra kvinnor i Indien."

Men inställningen till kvinnor inom transportbranschen stannar inte i Indien. När Claus berättar om hur projektet tagits emot av allmänheten finns det både positiva hejarop men även negativa kommentarer. ”Jag har fått kommentarer som menar på att kvinnor inte kan köra lastbil, eller att manlig arbetskraft från tredjeland inte är billig nog utan att vi nu vänder oss till kvinnor. Så är självklart inte fallet, vår grundprincip är lika lön för lika arbete”, säger Claus. Faktum är att Baton Transports investering är större för utbildning av de kvinnliga chaufförerna då de inte har samma yrkesmässiga erfarenhet som sina manliga kollegor, till följd av att dem inte haft samma möjlighet till att ta sig in på arbetsmarknaden. “Men det är inte kostnaderna som är det viktiga, fokus är att vi försöker hitta en lösning på, inte bara chaufförsbristen, utan även bidra positivt till problematiken kring jämställdhet”, säger Claus.

Claus Hansen, CEO för Baton Transport, vill använda sitt nätverk till något större än att flytta gods från A till B.
Claus Hansen, CEO för Baton Transport, vill använda sitt nätverk till något större än att flytta gods från A till B.

Föra inspiration vidare

Projektet som ännu är i sin uppstartsfas har stora mål för framtiden. De fem första kvinnorna planeras snart vara ute på vägarna i sina unikt framtagna team bestående av enbart kvinnor. Under hösten kommer ytterligare tio kvinnor uppdelade i två team för att påbörja sin utbildning. Sedan tar rekryteringsprocessen en paus för att skapa möjlighet till reflektion och ta lärdom från upplägget. ”Det finns såklart många saker vi inte vet om just nu. Vi har ingen tidigare erfarenhet av att arbeta på detta sätt, därför tar vi lärdom för att hela tiden bli bättre”, säger Claus. Inom de fem närmsta åren är planen att 800 kvinnor ska genomgått utbildningen och arbeta inom nätverket.

För framtiden ser inte Claus att projektet stannar inom Baton Transport eller i Europa. ”Dels vill jag inspirera hela transportbranschen till att tänka i nya banor och se potentialen som finns runt om i världen. Men framför allt ser jag att cirkeln sluts om några kvinnor i framtiden väljer att återvända till Indien för att ta med sig deras kompetens och fortsätta utveckla branschen även där.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic