En första inblick i ny digital plattform

DACHSER digitaliserar sitt utbud av logistiktjänster. DACHSER-plattformen är ett digitaliseringsprojekt som omfattar hela verksamheten och blir på så sätt en central byggsten när kundupplevelsen får en ny design. På transport- och logistikmässan i München fick kunder och andra intresserade en försa glimt av plattformen, som kommer att vara tillgänglig för alla kunder från 2024.  

Från koncept till plattform: gränssnittet för den nya DACHSER-plattformen.
Från koncept till plattform: gränssnittet för den nya DACHSER-plattformen.

Under många år har DACHSER internt utvecklat programvara och system som är helt skräddarsydda efter kundernas behov. DACHSER-plattformen är en logisk fortsättning på denna filosofi. Plattformen utvecklas för närvarande i en agil projektmiljö, det vill säga i direkt samarbete med utvalda pilotkunder.

Transparent helhetslösning

DACHSER-plattformen kombinerar tjänsterna inom affärsområdena Road Logistics och Air & Sea Logistics i ett användarvänligt och modernt gränssnitt. Kompletterat med innovationer som heltäckande spårning över alla transportrutter skapar detta en anpassad, digital helhetslösning för kunderna. DACHSER tar därmed ett stort steg mot helt transparenta flöden av varor och data, särskilt när det gäller interkontinentala transporter med olika transportsätt.

DACHSER-plattformen utvecklas iterativt och i direkt utbyte med kunderna.

Produktutvecklingen sker under iterativa test- och utvecklingsfaser. Sedan projektstart har intensiva undersökningsfaser använts för att analysera kundernas behov och få feedback på produktdesignen. Sedan april 2023 har pilotkunder arbetat med en första version av plattformen. Alla undersökningsresultat införlivas alltid i den efterföljande utvecklingsfasen. Detta sätt att tänka och arbeta är ett uttryck för en flexibel, digital grundhållning som DACHSER främjar inom hela företaget – som en del av företagets digitaliseringsstrategi.

Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, demonstrerar instrumentpanelen på transport- och logistikmässan i München.
Ralf Messing, Team Leader eLogistics Consulting hos DACHSER, demonstrerar instrumentpanelen på transport- och logistikmässan i München.

I fokus på transport- och logistikmässa 2023

Under den ledande mässan inom branschen erbjöds för första gången inblickar i den nya plattformen. Kunder, andra intressenter och media kunde lära sig mer om projektets vision, utveckling och tidslinje på interaktiva skärmar.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic