DACHSERs nya höglager i Memmingen är invigt

Det nya höglagret har under de senaste månaderna gradvis tagits i drift. Den toppmoderna anläggningen i industriområdet Gewerbegebiet Nord ligger nära motorväg A7, är helautomatiskt och klimatvänligt. Logistikföretaget har investerat cirka 30 miljoner euro i detta toppmoderna lager.

Det nya toppmoderna, helautomatiska och klimatvänliga höglagret i Memmingen.

Byggnationen av den nya logistikanläggningen inleddes våren 2021. Den består av en främre byggnad med 2 700 m² golvyta och ett intilliggande höglager som erbjuder 7 500 m² logistikutrymme. Lageranläggningen är 32 meter hög och upptar på så sätt endast ett litet markområde, men erbjuder ändå plats för 52 000 pallar med icke-kylda livsmedel och livsmedelsförpackningar. Lagret har också ett halvplan med 2 300 m² golvyta för manuell plockning och avslutande orderbehandling.

DACHSERs logistikcenter Allgäu i södra Tyskland, är företagets största verksamhetsplats i världen. När den nya logistikanläggningen nu är i drift erbjuder det familjeägda företaget totalt över 200 000 pallplatser vid lagret i Memmingen.

”Det nya lagret är utformat för att erbjuda högsta prestanda, för att hålla jämna steg med den växande efterfrågan från kunderna i regionen”, förklarar Thomas Henkel, General Manager för DACHSERs logistikcenter Allgäu i Memmingen. ”Automatisering och hållbarhet var huvudfokus under byggnationen.” Lagring och hämtning av pallar är till exempel helt automatiserat. Så många som 400 pallar per timme – eller 5 000 per dag – med inkommande och utgående gods kan hanteras via 22 lastnings- och lossningskajer. Detta möjliggörs av funktioner som automatiska lossningssystem, en automatisk palleteringsstation och åtta spårstyrda rackoperatörer i höglagret.

”För DACHSER är höglagret i Memmingen ett av de gångna årens viktigaste anläggningsprojekt. Lagret förenar toppmodern automationsteknik och de senaste hållbarhetskoncepten baserat på den samlade expertisen hos vårt nätverk och våra medarbetare”, säger DACHSERs CEO Burkhard Eling. ”Denna investering är inte bara till fördel för anläggningen i Memmingen, utan för DACHSER som företag i sin helhet.”

Energi från rena källor

Ett koncept för hållbar verksamhet maximerar CO2-besparingarna. Det mesta av den energi som krävs för att driva höglagret genereras av ett solcellssystem på taket med en effekt på cirka en megawatt. När ytterligare el behövs kommer DACHSER att köpa 100 procent förnybar vatten- och vindkraft från det allmänna elnätet. Dessutom hämtar lagret värme från det energieffektiva fjärrvärmesystemet i ett regionalt värmekraftverk.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic