DACHSER utökar utbudet av flygfrakt mellan Singapore och Frankfurt

DACHSER Singapore har utökat sitt utbud av tjänster på rutten mellan Singapore och Frankfurt så att det nu också finns dagliga avgångar för flygfrakt. För kunderna innebär detta säker kapacitet med en transittid på 72 timmar, samt tillgång till logistikleverantörens sammansvetsade vägtransportnätverk från Frankfurt och vidare i Europa.

DACHSER Singapore har utökat sitt utbud av tjänster på rutten mellan Singapore och Frankfurt så att det nu också finns dagliga avgångar för flygfrakt.

Singapore Airport är en av de största flygplatserna i Asien och ett viktigt nav för Europa. Försändelser som anländer till Europa via Frankfurt matas därifrån in i DACHSERs omfattande europeiska vägtransportnätverk och distribueras sömlöst till destinationer i Europa. Täta leveranser möjliggör snabb och pålitlig transport av gods. Onlineplattformen eLogistics informerar kunderna om alla processer längs leveranskedjan och tillhandahåller information i realtid för spårning av försändelser.

Hållbart alternativ för lägre utsläpp av växthusgaser tillgängligt

Flygtransportkunder kan välja tillvalet ”Sustainable Fuel”. Tjänsten erbjuds på alla rutter i hela världen mot en extra kostnad. Genom att blanda in Sustainable Aviation Fuel, även kallat SAF, kan flygförsändelser transporteras med 30 procent lägre utsläpp av växthusgaser. För att kunna intyga att bränslet har köpts och att de minskade utsläppen av växthusgaser kan krediteras till koldioxidavtrycket får alla kunder på begäran en utsläppsrapport samt under det följande året ett certifikat som anger hur mycket utsläppen minskat, kvantiteten SAF-liter som använts, förbrukningsåret och den exakta SAF-råvarubasen.

Oavsett om det gäller import, export eller optimering av processer i leveranskedjan säkerställer DACHSERs nätverk smidiga processer och leveranser i tid för företag av alla storlekar. För flygtransporter erbjuder DACHSER sina kunder maximal tillförlitlighet genom noggrant definierade processer samt tillförlitliga transittider och kapacitet.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic