DACHSER genomför förvärv i Australien och Nya Zeeland

DACHSER har förvärvat ACA International med huvudkontor i Melbourne, Australien. Detta förvärv innebär att DACHSERs flyg- och sjöfraktsnätverk nu också omfattar Australien och Nya Zeeland, länder som inte bara är ekonomiskt starka utan också nära sammankopplade med Asien, Europa och Nordamerika.

DACHSER har förvärvat ACA International med huvudkontor i Melbourne, Australien.
DACHSER har förvärvat ACA International med huvudkontor i Melbourne, Australien.

ACA International har 56 anställda och hade 2021 en omsättning på cirka 75 miljoner euro. Flyg- och sjöfraktsföretaget grundades 1982 och är privatägt. ACA International förser sina kunder i Australien och Nya Zeeland med integrerade internationella transporttjänster. Företaget lägger ett starkt fokus på kvalitet, expertis, innovation och samarbete och använder den senaste informationstekniken.

Genom detta förvärv kan DACHSER Air & Sea Logistics fortsätta sin tillväxt och genom att lägga till Australien och Nya Zeeland fyller man en lucka i det globala nätverket med våra befintliga anläggningar.

Edoardo Podestà, COO ASL och Managing Director för ASL APAC

Förvärvet innebär att DACHSERs nätverk för flyg- och sjöfrakt utökas med sex nya anläggningar. ACA Internationals huvudkontor ligger i Melbourne, Australien och ytterligare två kontor finns i Sydney och Brisbane. I Nya Zeeland har företaget kontor i Auckland, Wellington och Hamilton. Ytterligare en filial finns i Kansas City, USA. ACA International har också närvaro i kinesisktalande regioner i Asien. De kinesiska anläggningarna ingår dock inte i förvärvet då DACHSER har betjänat sina kunder i Kina från egna platskontor sedan 2003.

Fortsatt tillväxt

Under de senaste 14 åren har ACA International letts av Adam Cruttenden, Glenn Hall, Mark Weeks och Hervey Graham, som alla har stor erfarenhet av logistik inom flyg- och sjöfrakt. Adam Cruttenden kommer att leda DACHSER Oceania in i framtiden och får rollen som Managing Director för ASL Oceania. ”Genom detta förvärv kan DACHSER Air & Sea Logistics fortsätta sin tillväxt och genom att lägga till Australien och Nya Zeeland fyller man en lucka i det globala nätverket med våra befintliga anläggningar”, säger Edoardo Podestà, COO ASL och Managing Director för ASL APAC. ”Det innebär att vi kan erbjuda våra kunder sömlös tillgång till dynamiska ekonomiska marknader som har attraktiva lokala förhållanden och betydande investeringsnivåer.”

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic