DACHSER öppnar nytt platskontor i Birkala

Logistikföretaget DACHSER Finland har fattat beslut om att expandera till Birkala med ett nytt platskontor vid Tammerfors-Birkala flygplats. Det nya platskontoret kommer omfatta cirka 5 000 kvadratmeter och verksamheten beräknas starta upp sommaren 2024.

DACHSER expanderar i Norden.
DACHSER expanderar i Norden.

Det tyska familjeägda logistikföretaget DACHSER expanderar i Finland. DACHSER Finland har undertecknat en avsiktsförklaring med det finska flygplatsbolaget Finavia om att öppna ett nytt logistikcenter i Birkala, placerad vid Tammerfors-Birkala flygplats.

Det nya platskontoret kommer totalt täcka cirka 5 000 kvadratmeter och fungera som ett centralt nav för DACHSER Finland. Logistikcentret har en expansionsreserv på 10 000 kvadratmeter för framtida tillväxt. Den direkta och indirekta sysselsättningseffekten av filialen i Birkala beräknas inledningsvis uppgå till cirka 50–70 personer och vid full produktion cirka 100–200 personer.

Birkala logistikcenter gör hela världen till Birkalands hemmaplan genom att optimera flödet av export- och importleveranser.

Tuomas Leimio, Managing Director, DACHSER Finland European Logistics

DACHSER Finland har sedan tidigare ett platskontor i Kervo, vilket öppnade 2019. Med expansionen av ytterligare ett platskotor kan det internationella logistikföretaget erbjuda en ännu mer omfattande servicemodell till en bredare kundbas. Över tid har DACHSER Finland stärkt sin position som den ledande leverantören av integrerade logistiktjänster på den finska marknaden. Kombinationen av erfaren och kunnig personal samt avancerade IT-system gör att man kan erbjuda högkvalitativ logistik för den finska industrin och handeln genom flygfrakt, sjöfrakt och vägtransporter.

Öppnar dörrarna mot hela världen

”Vi ser att expansionen till Birkala och den attraktiva ekonomiska regionen Tammerfors är ett naturlig nästa steg av vår tillväxthistoria i Finland som inleddes redan 2014. Genom investering vid Tammerfors-Birkala flygplats skapas en unik direktförbindelse till företagen i regionen och förbättrar regionens konkurrenskraft ytterligare”, säger Tuomas Leimio, Managing Director, DACHSER Finland European Logistics. Birkaland är en exportdriven och entreprenörsinriktad region som är känd för sin tillverkningsindustri. Genom det nya plastkortet ansluter DACHSER Finland företag i regionen Birkaland till sitt eget omfattande och pålitliga nätverk för europeisk vägtransport.

”Birkala logistikcenter gör hela världen till Birkalands hemmaplan genom att optimera flödet av export- och importleveranser. Nu behöver gods inte längre transporteras över natten till Helsingfors, utan varorna kommer in och avgår dagligen med exakta transittider direkt från platskontoret och ut i världen”, fortsätter Leimio.

”Vi är mycket glada över att ha ett partnerskap med DACHSER, eftersom det stärker konkurrenskraften i Tammerforsregionen och därmed i hela Finland. För Finavia är det viktigt att avtalet befäster den centrala roll som Tammerfors-Birkala flygplats redan har. Utöver de nuvarande tre strategiska pelarna – internationell passagerartrafik, flygutbildning och militär trafik – kan Tammerfors-Birkala flygplats utvecklas till ett nav för flygfrakt,” säger Finavias CEO Kimmo Mäki.

I Tammerfors har DACHSER Finland sedan innan även ett befintligt kontor med fokus på flyg- och sjöfrakt samt ett försäljningskontor specialiserat på vägtransporter.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic