Marknadsinformation

Brexit: Vad behöver du veta?

Vi vill hålla dig informerad om den aktuella utvecklingen när det gäller Storbritanniens utträde ur EU, eftersom detta kan påverka ditt företag.

Samtidigt som de långsamma framstegen fortsätter i förhandlingarna mellan Storbritannien och EU löpte den brittiska regeringens sista möjlighet att förlänga övergångsperioden ut i juni. Övergångsperiodens slutdatum är för närvarande satt till den 31 december 2020. Eftersom det inte finns någon begäran om förlängning ligger fokus nu på ett gradvist införande av tullkontroller i Storbritannien från och med 1 januari 2021. Syftet med övergångsperioden är att göra det möjligt för de ekonomiska aktörerna att återhämta sig från effekterna av COVID-19 och förbereda sig för de nya kraven. Storbritannien kommer att vara föremål för full tullkontroll vid sina gränser senast den 1 juli 2021.

Tidigare i år vidtog den brittiska regeringen åtgärder för att ta bort vissa tullsänkningar, bland annat övergången till förenklade övergångsförfaranden (TSP) och övergången till importmoms (PVA). Den brittiska regeringen har dock medgett att en nedsättning av tullar också kommer att vara nödvändig, åtminstone tillfälligt, från och med den 1 januari 2021.

Möjligheten att flytta importomsättningsskatten måste därför återinföras. Dessutom kommer det under en övergångsperiod att finnas ett tullförfarande som möjliggör angivande av import genom att de förvaras i räkenskaperna inom en period på sex månader i stället för omedelbart efter importen. Detta förfarande kallas "Deferred Declaration" eller en uppskjuten tulldeklaration.

Den 17-18 oktober 2020 kommer ett EU-toppmöte om de slutliga förhandlingarna mellan Storbritannien och EU att äga rum. Den 19 oktober 2020 bör förhandlingsresultaten offentliggöras.

Oavsett resultatet av förhandlingarna förväntas det från och med januari 2021 att alla varor som exporteras till och från Storbritannien kommer att genomgå tullklarering, om än under den övergångsperiod som beskrivs ovan, som en del av en process uppdelad efter varukoder i tulltaxan.

Klicka på följande länk för att få ett verktyg som ger en översikt över de åtgärder som behövs.

https://www.gov.uk/transition

Den brittiska regeringen har också offentliggjort information om hur man förbereder sig som importör och exportör från/till Storbritannien. Du hittar dem på länkarna nedan:

https://www.gov.uk/prepare-to-import-to-great-britain-from-january-2021

https://www.gov.uk/prepare-to-export-from-great-britain-from-january-2021

Ytterligare information finns i dokumentet nedan.

Om du har ytterligare frågor är du välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

Ytterligare information om förberedelser inför Brexit PDF (0,02 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic