Ett bekant nätverk i föränderliga tider

Att arbeta som speditör har aldrig varit mer intressant, men det kräver anpassningsförmåga och att hela tiden vara uppmärksam på den globala utvecklingen. Hur ser man till att ligga steget före utvecklingen och fortsätta dela kunskap? Det handlar om att skapa rörelse i nätverket och lära sig av varandra.

Søren Jensen är speditören som flyttat från Danmark till Sverige för en unik möjlighet att skaffa sig ny kunskap.

Danska Søren Jensen är speditören som tagit steget till andra sidan sundet, närmare bestäm till DACHSER Swedens filial i Göteborg. Sina första steg inom logistikvärlden tog Søren dock som speditör vid DACHSER Denmarks filial för vägtransport i Kolding. Där han genomgick sin utbildning och fick en inblick i hur snabbt den här branschen förändras. 

”En stor del av min tid som trainee tillbringade jag på tullavdelningen”, säger Søren Jensen, Forwarding Assistant Outbound, som avslutade sin tvååriga utbildning i spedition i Kolding den 1 september 2021. ”Brexit var spännande och nytt och innebar många intressanta utmaningar. De nya tullförfarandena har ännu inte helt kommit på plats och det dyker fortfarande upp nya problem då och då, vilket innebär att jag inte fastnar i samma rutin varje dag.”

Resan till andra sidan Öresund

Men varför befinner sig Søren i Sverige? När man har valt att genomföra sin speditionsutbildning på ett internationellt företag som DACHSER med ett nordiskt nätverk och en nordisk organisation blir man en del av många nära samarbeten och får dagliga kontaktpunkter på olika avdelningar och i olika länder. Efter avslutad utbildning hittade den unge speditören en ledig tjänst på DACHSER Swedens filial för vägtransport i Göteborg, där han kunde prova på en lite annorlunda roll.

”Det faktum att jag har genomfört min utbildning hos DACHSER innebär att jag blir en del av ett nätverk”, säger Søren. ”Vi är ett mycket unikt företag med unika möjligheter. Jag gillar när det händer något nytt, min arbetsdag ska inte vara likadant varje dag. Så jag flyttade till Göteborg för att få nya erfarenheter i en annan DACHSER-miljö.”

Utgångspunkten var att Søren skulle arbeta i Göteborg i minst ett år som en unik möjlighet att skaffa sig ny kunskap, där har han nu fått prova på allt från export och tull till farligt gods. Men vilket område Søren brinner mest för har det aldrig varit tvekan om, tullfrågor ligger honom varmt om hjärtat och det var också inom det området han skrev sitt examensarbete.

”Under min tid i Göteborg har jag fått en mycket bredare kunskap. Vi är en liten avdelning och jag använder nästan alla program”, säger Søren, som också vill dela med sig av ett pragmatiskt råd till framtida speditionstraineer. ”Ta en sak i taget”, säger han med allvar i rösten. ”Det kan vara lite överväldigande i början av utbildningen, men man lär sig. Lyssna på dina kollegor när de försöker lära dig något. Det handlar om att hitta balansen mellan att försöka själv och att lära sig av sina kollegor. Men det är också viktigt att känna att det inte är fel att göra misstag. Alla gör det och de kan nästan alltid lösas.”

Under 2023 kommer Søren att inleda det spännande projektet att flytta tillbaka till Danmark för att fortsätta sin utveckling inom logistikvärlden. För som han säger: ”Jag gillar när det händer något nytt.” 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic