Alltid till hands med DIY Logistics

Vid en butiks godsmottagning är det ofta tajt med plats, ursprungligen en utmaning men med DACHSER DIY Logistics finns lösningar.

Inom bygg- och trädgårdssektorn krävs det rätt verktyg för att få jobbet gjort – så även när det kommer till logistiken. Vi har pratat om utmaningar och möjligheter med en expert på området, Stefan Roysson, DIY Logistics ansvarig hos DACHSER Nordic samt Sales Manager i Malmö.

Vi tar ett steg tillbaka, vad syftar DACHSER på när vi pratar om DIY Logistics?

Här talar vi om både högt och lågt, hårt och mjukt. DIY Logistics är en branschspecifik lösning som vänder sig till kunder med fokus mot bygg- och trädgårdssektorn, de som vill leverera till butiker som har allt för hus och hem helt enkelt. Vi hanterar allt från små spikar, verktyg och byggmaterial till möbler, grillutrustning och djurmat.

Vilka utmaningar kan man ställas mot vid leveranser till en återförsäljare inom DIY sektorn?

Vid en butiks godsmottagning är det ofta tajt med plats, dels med ett begränsat lagerutrymme och dels finns det sällan väntplatser för lastbilar. Detta kan skapa en svår situation när många olika transportföretag ska leverera till samma butik. Därför finns det ofta strikta riktlinjer med bland annat specifika slottider som transportföretagen behöver följa. Som följd till om leveranserna inte går enligt plan riskerar återförsäljaren att stå med tomma hyllor och därmed frustrerade kunder och minskad lönsamhet. 

Fluktuationer till följd av säsonger är en annan utmaning för bygg- och trädgårdssektorn. Till exempel så fort solen börjar titta fram på våren ökar försäljningen av grillar och trädgårdsmöbler, en efterfrågan som måste planeras och bemötas. 

Hur arbetar DACHSER för att minimera problematik vid leveranser till dessa återförsäljare?

Vi har tagit fram en komplett branschspecifik lösning kallad DACHSER DIY Logistics Pipeline. Här formas en servicekedja från leverantör till återförsäljare som bygger på DACHSERs globala nätverk där vi inkluderar vårt Europeiska vägtransportsnätverk tillsammans med vår globala flyg- och sjöfrakt samt våra lagerhållningstjänster

Genom att leverera flera produkter från olika leverantörer under en transport minskar trafiken vid varje enskilt varuhus, liksom den tid som butikspersonalen måste spendera på att hantera leveranser.

Varje år levererar DACHSER 8,4 miljoner sändningar till mer än 18 000 butiker inom bygg- och trädgårdssektorn, samt andra specialiserade återförsäljare inom detaljhandeln.  

Interview with: Stefan Roysson

Stefan är DIY ansvarig hos DACHSER Nordic samt Sales Manager i Malmö.

Det låter som en win-win situation?

Ja, vi på DACHSER ser såklart det som en optimering för alla parter. DACHSERs styrka är vårt globala nätverk med en leveranskedja som går från leverantör till försäljningsställe via en enda källa. 

För leverantören ser vi till att leveranser sker utifrån verksamhetens behov och att straffavgifter för missade sändningar i största mån kan undvikas. För återförsäljaren skapas enklare leveransflöden som tar mindre plats och mindre tid. Butiken får dessutom elektroniska leveranslistor som överförs direkt till deras egna IT-system. Till de butiker som önskar erbjuder vi även ett unikt koncept med butikslogistik. 

För vår egen del ser vi också en vinning, vi kan skapa förbättrade processer och vi får en central kontaktpunkt hos både leverantör och återförsäljare. 

Kan du förklara mer om tjänsten butikslogistik?

Man kan säga att vi gör den lilla extra ansträngningen, det är en fullservicetjänst i butik där vi till exempel installerar nya produktgrupper, plockar upp varor på hyllan, anpassar efter säsong och returnerar när en säsong är över. För detta har vi skapat ett nätverk av samarbetspartner runt om i Europa.

Avslutningsvis, hur hänger DACHSER DIY Logistics Pipeline ihop med DACHSERs övriga tjänster?

DACHSER DIY Logistics Pipeline bygger på DACHSERs globala nätverk för styckegods, där den yttersta styrkan är våra fasta ledtider för leveranser i Europa. Genom dagliga transporter och precisa transittider kan våra kunder själv beställa och hålla koll på sina leveranser utefter egna behov. Detta generera att leverantören aldrig behöver tappa i tid, i väntan på transporten. 

Man kan sammanfatta det genom att med våra standardtjänster i kombination med den skräddarsydda logistiklösningen DACHSER DIY Logistics Pipeline, samt vår branschexpertis skapas en konkurrensfördel för våra kunder. 

DACHSER har DIY Logistics experter i flera länder, alla med nära kontakt till lokala återförsäljare och leverantörer. De finns till för att för att ta fram alternativ för att optimera leveranskedjan, oavsett om det är ett badkar, krukor eller hundmat som ska transporteras. Stefan Roysson, DIY ansvarig för DACHSER Nordic, går att kontakta här 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic