Proffs på säkerhet

Säkra arbetsprocesser genom hela logistikflödet är ett arbete som kräver stor organisatorisk talang och kommunikativ förmåga. Tillsammans med flera experter inom DACHSERs närverk arbetar Alexander Esters, Consultant Work Safety, med att se till att arbetsprocesserna inom DACHSER blir ännu säkrare.

Hälsa, säkerhet och miljö är en prioritet hos DACHSER
Hälsa, säkerhet och miljö är en prioritet hos DACHSER

En säker arbetsmiljö har alltid varit viktigt för Alexander Ester. Genom hans tidigare arbete som utbildningschef på ett medelstort VVS-företag genomgick han en deltidsutbildning till arbetsmiljöspecialist. Trots att han redan hade mästarbrev inom två olika hantverk och en examen som certifierad tekniker.         

När han fick tjänsten som Consultant Work Safety på DACHSERs huvudkontoret i Kempten tog Alexander chansen. ”Jag har alltid varit oerhört intresserad av en säker arbetsmiljö och det är något som ligger mig varmt om hjärtat. Därför tackade jag ja till den nya utmaningen hos DACHSER med stor entusiasm”, säger 55-åringen. På huvudkontoret i södra Tyskland ingår han i ett team på fyra personer som är första kontaktpunkten för samtliga Road Logistics-filialer i Tyskland gällande alla aspekter av en säker arbetsmiljö.

”En viktig uppgift just nu är att ytterligare standardisera våra processer”, säger Alexander. I detta ingår till exempel att införa en enhetlig HSE-programvara (HSE står för Health Safety Environment). Men framför allt är det den erfarne säkerhetsexpertens kommunikativa kompetens som efterfrågas. Direkta, personliga möten med kollegor i nätverket är oerhört viktiga. Länge skedde kommunikationen enbart via telefon och videokonferens på grund av pandemin. Men tack och lov är personliga möten tillbaka på dagordningen. Nu senast tillbringade Alexander en vecka i närliggande Memmingen för att tillsammans med anläggningens arbetsmiljöspecialist, diskutera hur processflöden kan optimeras utifrån ett arbetsmiljöperspektiv. ”Det handlar ju också om att se till att vi inte tvingar våra filialer att införa processer som i värsta fall inte kan integreras tillräckligt effektivt i det dagliga arbetet. Istället vill vi hitta den optimala lösningen för alla och även dra nytta av synergier mellan olika filialer. På så sätt gynnas alla av den gemensamma kunskapen”, säger Alexander. I framtiden är planen bland annat att registrera data och åtgärder för hur man framgångsrikt förebygger arbetsolyckor från de enskilda filialerna på en central plats så att den gemensamma erfarenheten kan användas ännu mer effektivt.

Kärnan för arbetsmiljöåtgärderna utgår generellt från STOP-principen. S står för substitution av risker, T för tekniska åtgärder, O för organisatoriska åtgärder och P för personliga och beteendemässiga åtgärder. Det primära målet med tekniska säkerhetsåtgärder är att hålla människor så långt borta från alla risker som möjligt. Det är alltid viktigt att hålla all information och alla interna regler uppdaterade. Därför genomförde Alexander nyligen en fullständig revision av mallarna för arbetsmiljöriktlinjer, riskbedömningar och operativa instruktioner, som alla medarbetare har tillgång till.

Alexander och hans kollegor stöder också experter på filialerna när de inspekterar arbetsplatser och vid förvärv av ny arbetsutrustning.

En gemensam insats

Rent organisatorisk ingår Alexander i teamet för hantering av farligt gods och arbetsmiljö på avdelningen Container & Dangerous Goods Management. ”Att säkra transporter av farligt gods och att lagring av farliga material, går i enlighet med föreskrifterna är viktigt ur säkerhetsaspekten, men också för miljön”, säger Alexander. Därför har avdelningen ett nära samarbete med Network Management Organization, som arbetar med lastsäkring, förpackningshantering, kvalitetshantering, miljöledning och avfallshantering.        

”Mitt jobb är alltid omväxlande. Alla frågor om arbetsmiljö som kommer in från filialerna ser alltid olika ut och en del av dem är mer ovanliga än andra”, berättar Alexander.

Ett exempel är de regler och avtal som kunderna måste följa när de använder DACHSERs egna gaffeltruckar. Det är en fråga som förmodligen inte uppstår varje dag, men som innefattar säkerhetsrelevanta aspekter.       

”Vid sidan av det vanliga vardagsarbetet försöker jag också bidra med nya initiativ”, säger Alexander. Ett exempel är att en expertgrupp just nu håller på att bildas som ska arbeta för en säker arbetsmiljö, med hjälp av de bästa specialisterna från alla filialer. Tanken är att detta arbetslag ska besvara frågor som skickats in från hela DACHSER-nätverket.

Alexander Esters, en eftertraktad och uppskattad expert
Alexander Esters, en eftertraktad och uppskattad expert

Lokala experter

Runt om i DACHSERs nätverk börjar lokala experter ta plats. Sedan början av 2022 har Tanja Turkanovic arbetat som HSE Manager för DACHSER Sweden. Tanjas roll utgår från att skapa förutsättningar för ett systematiskt arbete med hälsa, säkerhet och miljö inom DACHSER Sweden. En bred roll som, likt för Alexander, innebär många kontaktpunkter och en förmåga att knyta samman efterlevnad av lagstadgar och behovet på plats. 

”Personalen är det viktigaste vi som företag har, utan personal är vi inget företag. Därför är det viktigt att vi proaktivt arbetar med vår personals hälsa och arbetsmiljö. Vi ska alla gå hem från jobbet lika hela och friska som när vi börjar vår arbetsdag,” förklarar Tanja.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic