Ett globalt nätverk av operativa experter

För 10 år sedan började DACHSER att utbilda medarbetare till att bli operativa experter. Målet? Att möjliggöra för medarbetare att berika och stödja sin lokala filial, och därmed hela DACHSER-nätverket, med bred erfarenhet och detaljkunskap. Men hur blir man operativ expert?

DACHSER gynnas av det nära samarbetet inom det globala nätverket av operativa experter.
DACHSER gynnas av det nära samarbetet inom det globala nätverket av operativa experter.

Att kritiskt ifrågasätta sin egen kunskap och agerande, objektivt analysera, utvärdera och optimera processer och rutiner. Samt förmedla sin egen kunskap och know-how till kollegor genom kvalificerad utbildning. Så kan det dagliga arbetet för DENOs (DACHSER Expert Network Operations), DENAS (DACHSER Expert Network Air & Sea) och DEWOs (DACHSER Expert Warehouse Operations) beskrivas. Vidareutbildning av medarbetare till att bli operativa experter är en värdefull del av personalutvecklingen inom DACHSER. Anledningen till detta är att ”vi måste hänga med i den breda tekniska utvecklingen”, förklarar Eva-Maria Marcour, Head of Systems Management TMS & Operations Training Road, som också varit drivande bakom etableringen av DENO-nätverket. 

DACHSER är verksam på vägar, i luften och till sjöss och driver lager i hela världen. Detta kräver en kontinuerlig överföring av kunskap om den operativa aktiviteten och om alla de system som ägs av DACHSER, något som sker mellan alla medarbetare runt om i världen. Det är bland annat detta som 80 DENOs, 33 DENAs och 53 DEWOs arbetar med varje dag. ”Kunskapsöverföring måste vara lika dynamiskt som själva logistiken. Att alltid vara informerad och aldrig stå stilla kräver en hög grad av flexibilitet liksom professionell och social kompetens”, sammanfattar Denny Alfano, Team Leader Systems Operations/Expertise of the DENOs.
 

En unik atmosfär

DACHSER är ett familjeföretag och enligt Lea Lechler, Team Leader Systems Training ASL & DENAS, märks detta av dagligen i DENAS-nätverket: ”Oavsett var jag befinner mig i världen kan jag vara säker på att om jag ringer en DENAS eller kollegor från Business, Processes and Organization (BPO) och ber om hjälp kommer de att vara tillgängliga”. Denna nätverksidé är avgörande för DACHSERs operativa experter.

”Kunskap är helt enkelt till för att delas”, förklarar Sven Ackermann, Team Leader WMS Training hos DEWOs.

Styrkan med olika personer från olika kulturer inom nätverket innebär också att varje medlem kan ge sin syn utifrån särskilda landsspecifika krav. Alla lär sig av varandra och kulturutbytet gör det möjligt att möta de olika kraven på plats. Språket är inte heller ett hinder; ”Vårt tydliga nätverkskonceptet gör det möjligt att tala samma språk över gränserna, att genomföra stora uppgifter och att knyta intressanta kontakter”, konstaterar Patrik Cernohous, Team Leader Systems Operations/Expertise Transit Terminal hos DENOs.

”Livslångt lärande” är en viktig ingrediens som en kandidat till en DENO-, DENAS- eller DEWO-position bör tillföra.
”Livslångt lärande” är en viktig ingrediens som en kandidat till en DENO-, DENAS- eller DEWO-position bör tillföra.

”Livslångt lärande”

Men hur blir man operativ expert inom DACHSER? ”Livslångt lärande” är en punkt som först måste internaliseras, enligt Zsuzsanna Martin, Team Leader Standard Training Units & DENO. Det innebär att kandidater alltid ska leta efter nya ämnen att lära sig om så att de kontinuerligt kan utveckla sina färdigheter. Det är viktigt eftersom experterna också har en uppgift att utöka det operativa DACHSER-kunnandet inom sin filial. 

Dessutom måste potentiella DENOs, DENAs och DEWOs passera igenom det så kallade Development Center. Syftet med utvecklingsprogrammet är att identifiera erfarna medarbetare från relevanta områden och kvalificera dem som ämnesexperter. Att testa kandidaternas specialistkunskaper och personliga lämplighet under krävande förhållanden är därför kärnkomponenter i utvecklingsprogrammet.

I en anda av kontinuerlig professionell utveckling organiseras regelbundna utbildningssessioner, workshops och webbinarier för alla certifierade operativa experter. Vad gäller DENOs bygger till exempel utbildningen på tre pelare: 1) kunskapsöverföring, 2) nätverkande och 3) personalutveckling. Men eftersom det globala handlingsutrymmet inte alltid tillåter lokala möten är en ”kultur av egenfokuserat lärande” en annan nyckel till framgång, säger Sven Ackermann. Det kan uppnås genom en kombination av digitala utbildningar, webbinarier, frågesessioner men också expertsamtal i ett liveformat. ”Målet är att motivera individen att lära sig på ett självstyrt sätt, då de kan använda sig av olika inlärningsformat och inte vara beroende av ett statiskt digitalt utbildningsformat”, säger Sven Ackermann.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic