Marknadsinformation

Checklista inför Brexit – vad bör du hålla ögonen på?

Vad bör du vara uppmärksam på i händelse av en hård Brexit?

Förseningar vid gränsövergångar kan bli en stor utmaning i händelse av en hård Brexit. En annan utmaning kan bli den nya byråkratiska belastningen för godstransporter till och från Storbritannien. Först och främst bör man förvänta sig längre väntetider vid gränskontrollerna och tullklarering av allt gods i enlighet med WTOs regler.

Vi har sammanfattat en checklista inför Brexit för företag som transporterar gods till och från Storbritannien. Du hittar den nedan:

Checklista inför Brexit PDF (0,06 MB)
Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic