DACHSERs uttalande om Ryssland – Ukraina konflikten

DACHSER följer nyheterna från Ukraina med stor oro och bestörtning. Vi är djupt berörda över det lidande som kriget innebär för folket i landet och för alla dem som har tvingats fly från sitt hemland under de senaste dagarna. Från vårt perspektiv har striderna, de ömsesidiga sanktionerna och stängningen av luftrummet även en enorm inverkan på leveranskedjorna och varuförsörjningen i regionen.

På grund av den höga risken med transporter i området och för att skydda alla förare som kör för DACHSER har vi beslutat att införa ett totalt lastningsstopp av alla godstransporter till Ukraina. Att fortsätta ge humanitärt bistånd är dock en självklarhet för oss som företag. Vi stöder erkända hjälporganisationer i hela Europa med gratis transport- och lagertjänster för att hjälpa folket i Ukraina och flyktingarna i grannländerna.

DACHSER har också stoppat alla nätverkstransporter till och från Ryssland och Belarus. Detta gäller vägtransporter samt flyg- och sjötransporter. Ett fullständigt stopp för upphämtning och lastning gäller även interkontinentala tågtjänster och lastbilstransporter mellan Europa och Asien som passerar Ryssland och Belarus. 

Vi är medvetna om att dessa tvingande åtgärder kommer att innebära ytterligare påfrestning på våra kunders leveranskedjor. Vi gör vårt yttersta för att mildra effekterna och tillsammans hitta alternativa lösningar för våra kunders transport- och logistikbehov. Våra lokala kontakterna på DACHSERs filialer är redo att hjälpa till.   

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic