Fem år med sjö- och flygfrakt på svenska marknaden

När Anna Bergdahl och hennes team i maj 2019 öppnade dörrarna till DACHSER Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt visste de inte vilka utmaningar som väntade. Men trots pandemi, inflation och ett ostabilt geopolitiskt världsläge har den svenska sjö- och flygfrakts avdelningen under sina fem år på den svenska marknaden visat stadig tillväxt.

"Att starta upp platskontoret för sjö- och flygfrakt innebar inte att följa manualen, vi skrev den," – Anna Bergdahl, Country Manager för DACHSER Sweden Air & Sea Logistics
"Att starta upp platskontoret för sjö- och flygfrakt innebar inte att följa manualen, vi skrev den," – Anna Bergdahl, Country Manager för DACHSER Sweden Air & Sea Logistics

DACHSER Sweden erbjöd innan den 2 maj 2019 lokal närvaro med tjänster inom vägtransport och lagerhållning. Nästa strategiska steg var att etablera lokal närvaro även inom sjö- och flygfrakt. Anna Bergdahl, med lång erfarenhet från branschen, fick uppgiften att starta upp verksamheten.

"Det viktigaste vid uppstarten var att hitta en personalstyrka bestående av specialister med gedigen erfarenhet,” berättar Anna. 2019 bestod teamet av sju medarbetare, en personalstyrka som kontinuerligt växer och var av fem har varit med sedan starten. Teamets erfarenhet, kunskap och teamkänsla har satts på prov flera gånger under åren. "Att starta en verksamhet som ingår i ett globalt nätverk mindre än ett år innan coronapandemin bröt ut har gång på gång satt oss på prov. Utan den servicekänsla och kunskap som alla medarbetare har visat upp hade vi inte varit där vi är idag," säger Anna.

Sjö- och flygfrakt är en global angelägenhet som involverar många olika länder, ekonomier och kulturer. Under pandemin eller vid händelser därefter, som när Suezkanalen blockerades av ett fartyg, bevittnade samhället att när leveranskedjor bryts så ekar hyllorna i affärerna snabbt tomma.

"De senaste åren har verkligen belyst den globala marknadens sårbarhet och visat att allt hänger samman i en komplex, sammanflätad global ekonomi. Något som i sin tur väckt frågan om stabilitet och trygga partnerskap. För när omvärlden skakar ser vi oss runt för att hitta en trygg punkt att hålla fast vid," förklarar Anna. Att skapa långsiktiga partnerskap mellan kund och logistikleverantör kan vara ett effektivt sätt att metodiskt och tillförlitligt uppnå långsiktiga strategiska mål. "Med lokal kundservice och ett sömlöst nätverk har vi varit den stabila partnern som våra kunder efterfrågat."

En lokal spelare i ett globalt nätverk

Trots utmaningarna har avdelningen för sjö- och flygfrakt sett en ökning varje år när det gäller sändningar och volym. Verksamheten vittnar om en långsiktig strategi med fokus på att växa tillsammans med kunder och samarbetspartners.

Det femte året inleddes med förstärkning på ledningsnivå. Den 1 januari 2024 tillträdde Mattias Kellgren som Managing Director för Air & Sea Logistics Nordic. De tre lokala verksamheterna i Sverige, Danmark och Finland gick därmed in under den gemensamma nordiska organisationen DACHSER Nordic Air & Sea Logistics. "Att skapa en synergi mellan de nordiska länderna var ett naturligt steg för fortsatt utveckling," förklarar Mattias Kellgren. "Ambitionen nu är att ta vara på varandras erfarenhet och växa tillsammans."

DACHSER Swedens avdelning för sjö- och flygfrakt besitter den lokala expertisen inom ett nätverk som sträcker sig över totalt 37 länder med 137 platskontor. Ett nätverk som kompletteras via den sömlösa kopplingen till DACHSERs europeiska nätverk för vägtransport som sträcker sig över 35 länder i Europa.

"Att skapa en synergi mellan de nordiska länderna var ett naturligt steg för fortsatt utveckling," förklarar Mattias Kellgren, Managing Director för Air & Sea Logistics Nordic. "Ambitionen nu är att ta vara på varandras erfarenhet och växa tillsammans."

Fokus för DACHSER och dess globala nätverk är att växa organiskt och etablera sig på nyckelmarknader. Under det senaste året har företaget genomfört strategiska förvärv och etablerat nya joint ventures i Nederländerna, Australien och Nya Zeeland, Japan och Italien. I slutet av 2023 tillkännagav DACHSER förvärvet av den svenska livsmedelslogistikleverantören Frigoscandia AB som har både ett rikstäckande nätverk samt ett internationellt nätverk som täcker 51 marknader med vägtransporter samt flyg- och sjöfrakt för temperaturkontrollerade och frysta livsmedel.

Kontoret i Mölndal är pyntat med DACHSERs gula och blå färger
Kontoret i Mölndal är pyntat med DACHSERs gula och blå färger

Gult och blått firande

Som sig bör vid ett jubileum firas det med tårta och kontoret i Mölndal är pyntat med DACHSERs gula och blå färger. "Jag är otroligt stolt över vad vi tillsammans i teamet har åstadkommit. För mig har det varit en ’once in a lifetime’ upplevelse att få starta upp en lokal verksamhet för en global spelare. Vi har dessutom haft ett starkt förtroende från vårt globala nätverk och ledning," säger Anna.

Till nästa jubileum om ytterligare fem år ser både Anna och Mattias en gemensam klar målbild. ”Vi ska vara den självklara samarbetspartnern, oavsett om transporten sker via väg, flyg eller sjö. Att erbjuda allt under samma tak är vår unika styrka," säger Mattias, och Anna fortsätter, "Under de här fem åren har vi visat på hög kvalitet och bra service. Och vi har tagit oss igenom prövning efter prövning, vilket gör det självklart – DACHSER Sweden med vårt sömlösa nätverk är här för att stanna."

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic