Styckegods till havs

LCL-tjänster (Less than Container Load) - en pålitlig och planerbar transportlösning inom sjöfrakt.

Attackerna mot lastfartyg i Röda havet gör att sjöfarten måste ta omvägar och det medför förseningar. Detta är ett växande hot mot transportbranschen och därmed också mot den internationella handeln. I den här intervjun beskriver Christian Kruse, Head of Global Ocean Freight LCL, vilken roll som interkontinental styckegodstransport – LCL-tjänster (Less than Container Load) – spelar och vilka specifika fördelar det erbjuder kunderna.

Hur ser situationen ut på marknaden för sjöfrakt just nu?

Just nu är det en ganska turbulent period. Sedan krisen i Röda havet inleddes i mitten av december förra året har spotpriserna stigit kraftigt. Samtidigt gör situationen att transittider blir längre, eftersom fartygen måste ta långa omvägar runt regionen. För närvarande ser vi tyvärr inga tecken på någon snabb lösning. Vi upplever också märkbara förseningar på transportrutter som inte ser ut att ha några kontaktpunkter med Röda havet, exempelvis transporter från Indien till Kina.

Inom transportbranschen har vi dragit lärdomar från coronapandemin. För sjöfrakten har det blivit tydligt att det är viktigt att vara förberedd på potentiella flaskhalsar på marknaden och att erbjuda våra kunder en motståndskraftig och transparent leveranskedja.

Hur stöttar man som logistikleverantör sina kunder i den här situationen?

Med vår LCL-tjänst, det vill säga konsoliderade styckegodstjänster, erbjuder vi en pålitlig och planerbar transportlösning inom sjöfrakt, trots att de rådande förseningarna inom sjöfarten skapar problem för oss.

Genom att erbjuda LCL-tjänster konsoliderar vi våra kunders leveranser i Asien, Europa, Sydafrika, Nord- och Sydamerika och kombinerar dem i LCL-containrar. De mindre lastvolymerna ger större flexibilitet samtidigt som regelbundna avgångar varje vecka kortar transittiderna. Vi hanterar därmed hela transportprocessen på ett tillförlitligt sätt och optimerar våra kunders leveranskedjor.

Under denna komplicerade fas, med påtagliga förseningar, ligger vårt fokus på att ge våra kunder snabb information och, om så krävs, råd om alternativa transportvägar. 

För vilka kunder passar LCL-tjänster?

LCL passar särskilt bra för globalt aktiva kunder som har en regelbunden volym av transporter, men inte tillräckligt för att fylla en hel container varje vecka. LCL är därför ett attraktivt alternativ som gör att transportkostnaderna står i proportion till leveransvolymen.

Interview with: Christian Kruse

Head of Global Ocean Freight LCL hos DACHSER

Finns det fler fördelar?

Tack vare avgångar varje vecka, bidrar vi till att våra kunders leveranskedjor fungerar smidigare – så att varor inte behöver bli stående i onödan i väntan på att exempelvis en hel container ska fyllas och transporteras. Med våra LCL-tjänster erbjuder vi globala transportalternativ med hög effektivitet och tillförlitlighet sett till planering, från en enda källa och med hög kvalitet. Tullklareringstjänster och transparens genom hela leveranskedjan med hjälp av våra IT-system är också en del av portföljen. En annan viktig aspekt är att våra kunder får tillgång till vårt globala nätverk och därigenom en helhetsbild av sina globala inköp och distribution.

Kan du ge oss ett exempel som beskriver det här mer i detalj?

Vi kan till exempel ta en kund från södra Tyskland som importerar sina varor från Asien med hjälp av DACSHER. På avgångspunkten väljer vi en lämplig rutt för varje transport för att kunna lossa LCL-containern på en av DACHSERs filialer i södra Tyskland, så nära leveransadressen som möjligt. I detta fallet går transport från hamnen till filialen med kombinerad järnvägstransport.

Det ger våra kunder stora fördelar, som är särskilt märkbara när man jämför med import som lossas i hamnen och transporteras därifrån med lastbil till inlandet. Genom att containern lossas på en lokal DACHSER-filial kan varorna levereras direkt. Det gör att antalet omlastningar, och de risker som följer med det, minskar avsevärt.

Vad krävs för att man ska kunna hantera denna komplexa situation på lång sikt?

Högkvalitativa LCL-transporter kräver naturligtvis också ett erfaret, internationellt team för att hantera mångfalden i leveranskedjan på ett säkert sätt på lång sikt, särskilt under svåra tider. Därför representeras vi av våra experter på alla kontinenter och det innebär att vi har en lokal närvaro med stor logistikexpertis så vi alltid befinner oss nära marknaden. Vårt nätverk växer kontinuerligt och vi är väl rustade för att ta oss igenom en turbulent period på ett säkert sätt.

Läs mer om sjöfrakt här 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic