Karriär Mediaroom

Sjötransport – smidiga transporter med DACHSER Air & Sea Logistics

Som partner för interkontinentala sjötransporter har DACHSER Air & Sea Logistics ett brett utbud av produkter och tjänster inriktade på global upphandling och distribution inom alla branscher. Dessutom finns särskilda, branschspecifika lösningar som ger skräddarsydda tjänster i hela leveranskedjan.

Globalt nätverk för effektiv sjötransport

Med vårt globala nätverk kan du nå dina kunder var de än befinner sig. Vi organiserar alla förtransporter och vidaretransporter i anslutning till dina sjötransporter och säkerställer maximal effektivitet och kostnadseffektivitet i varje skede. Det kan vi göra tack vare vår standardiserade service och den höga tillgänglighet som våra transportörers många avgångar och stora kapacitet medför. Våra utvalda partners omfattas av en sträng kvalitetskontrollprocess som ett led i vår globala strategi med utvalda transportföretag. Du kan lita på att DACHSER har en genomgående hög kvalitet på alla servicenivåer.

Våra sjötransporttjänster

  • Speciallösningar och branschspecifika lösningar
  • Strängt kvalitetsurval av sjötransportföretag
  • Hög leveranskapacitet tack vare ett stort antal avgångar och stor kapacitet
  • Kontinuerlig kontakt på plats 
  • Omfattande logistiklösningar, inklusive tullklarering och lagerhållning

Full containerlasttjänster (FCL) eller konsoliderade transporttjänster (LCL): Vi gör allting möjligt

Dina varor transporteras med konsoliderade transporttjänster (LCL) eller full containerlasttjänster (FCL). Vi driver gateways på strategiska platser för global sjötransporttrafik som gör det möjligt för oss att erbjuda effektiva och ändamålsenliga transporttjänster.

Våra tjänster inkluderar avgångar varje vecka, upphämtning och leverans via DACHSER European Logistics Network, samt anordnande av leveranser till alla destinationer. Du har också tillgång till vårt omfattande lagernätverk för lagerhållning med många mervärdestjänster.

Alltid online med DACHSERs IT

Vårt webbaserade transportstyrningssystem ger löpande information om din sjötransportprocess via spårning och uppföljning – både på distributionslogistiknivå (avsändningskontroll) och för din upphandlingslogistik (avhämtningskontroll).

Mer om ämnet

LCL-tjänster
Mer