Köpet av Frigoscandia är nu godkänt

Från den 4 mars, 2024, är Frigoscandia AB ett helägt dotterbolag till DACHSER och därmed en del av logistikleverantörens Food Logistics-nätverk. Detta markerar också starten för det skandinaviska livsmedelslogistikleverantörens fullständiga integration i DACHSERs nätverk.

Från vänster: Burkhard Eling, CEO hos DACHSER, Peter Haveneth, CEO hos Frigoscandia, och Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER
Från vänster: Burkhard Eling, CEO hos DACHSER, Peter Haveneth, CEO hos Frigoscandia, och Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER

I slutet av december tecknade DACHSER ett avtal om att förvärva Frigoscandia, den ledande leverantören inom livsmedelslogistik för temperaturkontrollerade och frysta produkter på den nordiska marknaden, från private equity-investeraren Mutares SE & Co KGaA. Förvärvet möjliggör för DACHSER att utvidga sitt Food Logistics-nätverk till de nordiska länderna. I februari godkändes förvärvet av EU-kommissionen. När förvärvsprocessen nu är slutförd kan integrationen i DACHSERs nätverk inledas.

”Förvärvet stärker avsevärt vår position inom livsmedelslogistik i Norden”, säger Burkhard Eling, CEO för DACHSER. ”För Frigoscandia är integrationen i DACHSER ett viktigt steg mot en långsiktig och säker utveckling i ett dynamiskt växande företag. Frigoscandia passar utmärkt in i vår verksamhet och vår tillväxtstrategi i Sverige, Norge och Finland. Båda företagen delar samma uppfattning om värderingar och kvalitet.”

Förvärvet stärker avsevärt vår position inom livsmedelslogistik i Norden.

Burkhard Eling, CEO för DACHSER

DACHSER är för närvarande representerat i Norden av European Logistics, företagets verksamhet för vägtransporttransport och lagerhållning av industri- och konsumentvaror, samt av en flyg- och sjöfraktsorganisation. Frigoscandia, med huvudkontor i Helsingborg, har ett sammansvetsat och effektivt nätverk för distribution av temperaturkontrollerade och frysta livsmedel. Företaget erbjuder transporttjänster i hela Sverige genom ett rikstäckande nätverk. Frigoscandia utför dessa tjänster i samarbete med olika servicepartner, men har också en egen lastbilsflotta. Inom internationella livsmedelstransporter arbetar Frigoscandia med vägtransporter samt flyg- och sjöfrakt och är verksamt på 51 marknader.

Dessutom driver företaget lagerhållning med tolv logistikanläggningar i Sverige samt tre anläggningar i Norge, utformade för förvaring av livsmedel. 2022 omsatte Frigoscandia cirka 300 miljoner euro.

Förtroendefullt partnerskap

Frigoscandia har sedan 2019 varit en partner till European Food Network i Sverige, Finland och Norge. European Food Network är en sammanslutning av ledande europeiska leverantörer av livsmedelslogistik i 34 länder, som DACHSER grundade och administrerar som systemledare. ”Förvärvet och den efterföljande integrationen av Frigoscandia är en milstolpe för oss på väg att bli en av de främsta aktörerna på den europeiska livsmedelsmarknaden”, säger Alexander Tonn, COO för Road Logistics och Managing Director för DACHSER Food Logistics inom DACHSER. ”Med Frigoscandia integrerar vi ett välkänt livsmedelslogistikföretag som fullt ut delar vår uppfattning om prestationer och kvalitet. För våra kunder i Nordeuropa och övriga Europa innebär detta ännu bättre tillgång till ett distributionsnät för livsmedel där kvalitet och tillförlitlighet är viktigast.”

Frigoscandia kommer fortsatt att ledas av CEO Peter Haveneth och hans erfarna ledningsgrupp. Han rapporterar till Alexander Tonn, som har den dubbla rollen som COO för Road Logistics och Managing Director för DACHSER Food Logistics inom DACHSER. ”Vi har haft ett förtroendefullt och framgångsrikt partnerskap med DACHSER inom European Food Network sedan 2019. Förvärvet är ett logiskt steg in i framtiden för oss och därför ser vi fram emot att fortsätta växa inom DACHSER-familjen. Vi kommer att stärka vårt tjänsteutbud och koppla samman de nordiska marknaderna för livsmedelslogistik med Europa”, säger Haveneth.

När transaktionen är slutförd kommer Frigoscandias samtliga cirka 1 300 anställda att flyttas över till DACHSER. ”Vi är glada att kunna välkomna våra nya kollegor till DACHSER-familjen”, säger Tonn. ”Det är välutbildade medarbetare som kommer att berika våra tjänster med sin kunskap om de nordeuropeiska marknaderna. Våra två företag har redan arbetat tillsammans i ett förtroendefullt partnerskap under de senaste åren som en del av European Food Network. Detta förvärv kommer att göra det möjligt för oss att ytterligare utnyttja vår tillväxtpotential i Nordeuropa och förbättra kvaliteten på vårt erbjudande. På medellång sikt kommer våra kunder inom livsmedelssektorn att dra nytta av enhetliga och standardiserade processer och system. Eftersom DACHSER Food Logistics inte har sina egna strukturer i Sverige, Finland eller Norge kommer förvärvet inte att skapa några dubbla strukturer där. Totalt sett kommer antalet anställda hos DACHSER i Norden att öka till cirka 2 000.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic