Att navigera genom logistikens tillväxtlandskap

En erfaren logistikexpert: Alexander Tonn har arbetat hos DACHSER sedan 1999

Logistik är en marknad som konstant växer, med det ökar kraven på logistikleverantörer och deras nätverk. Hur är DACHSERs affärsområde Road Logistics positionerade och vilka principer kommer att vara vägledande i framtiden? Vi frågade Alexander Tonn, COO för DACHSER Road Logistics. 

Alexander Tonn, vilken roll spelar styckegodslogistik i DACHSERs målbild för 2030?

Alexander: Styckegodslogistik är DACHSERs ryggrad och kärnkompetens, det kommer naturligt ha en fortsatt nyckelroll för företaget på väg mot 2030. Vårt mål är att uppnå och behålla en position som nummer ett i Tyskland och Europa. Det gör vi dock inte genom att öka volymen till vilket pris som helst, utan genom att uppnå värdedriven tillväxt.

Kvalitet kommer alltid först, inom alla områden. Det är framför allt det som skiljer oss från mängden på marknaden. Det som skapar detta försprång sett till kvalitet är först och främst våra medarbetare. Andra viktiga komponenter är våra toppmoderna logistikanläggningar och vår differentierade fordonsflotta, samt vår integrerade IT-struktur, som gör det möjligt att standardisera processer.

Vilken grundtanke ligger bakom när DACHSER vidareutvecklar det globala nätverket?

Vi måste snabbt upptäcka förändringar i vår volatila, komplexa miljö och inte bara reagera på dem, utan aktivt vända dem till våra kunders fördel. På global nivå handlar det om skräddarsydda logistiklösningar med heltäckande processhantering och omfattande digitalisering för bästa möjliga transparens i leveranskedjan. Ryggraden för detta är vårt starka, högpresterande nätverk för vägtransporter i Europa tillsammans med vårt affärsområde Air & Sea Logistics.

Återförsäljare och tillverkare använder flerkanalskoncept för att fokusera på kundernas individuella leveranskrav. Företag inom B2C- och B2B slås samman. Hur förändras marknaden?

Vi arbetar utifrån en fokusstrategi där vi siktar mot att få tillgång till flerkanalsmarknaden och letar efter sätt att skapa balans mellan kraven inom logistiken och kundernas behov. Ett resultat av detta är vår nya produkt, targo on-site fix, där slutkund kan välja ett specifikt leveransdatum när beställningen görs. Produkten är populär hos konsumenterna, eftersom de exempelvis kan få sina inköp levererade efter semestern. Och för oss som logistikleverantör förkortar detta väntetiden på den mottagande filialen. Vi arbetar hela tiden med att utveckla ännu enklare och snabbare lösningar och införliva dem i vår produktportfölj.

Digitalisering spelar en avgörande roll om vi på ett tillförlitligt sätt ska kunna genomföra vårt uppdrag också i framtiden. I detta ingår modernisering av våra egna kärnsystem för transport och lager samt lansering av tekniska innovationer. Den senaste höjdpunkten är vårt @ILO-projekt, som förra året tilldelats det tyska logistikpriset. Först identifieras, lokaliseras, mäts och registreras paketen i transporthanteringssystemet, helt automatiskt, när de kommer in och går iväg. Det gör att man slipper manuell streckkodsskanning och ytterligare märkning av paketen. Under året kommer vi att börja introducera tekniken på våra europeiska filialer. Detta är en milstolpe i utvecklingen av vårt nätverk och kommer att fungera som en förebild inom branschen.

Interview with: Alexander Tonn

Alexander Tonn är COO Road Logistics hos DACHSER

DACHSER säger alltid att ”Logistik är en verksamhet som drivs av människor för människor”. Hur passar detta in i den pågående digitaliseringen och automatiseringen?

Digitalisering och automatisering står inte i konflikt med vårt fokus kring individen inom logistik. Tvärtom: om vi ska skapa värdedriven tillväxt behöver vi både skickliga medarbetare och digitalisering som stödjer dem i deras arbete på ett så brett sätt som möjligt. Bristen på kvalificerad personal och specialister märks redan av på alla nivåer och kommer att bli ännu mer akut i framtiden. Idag saknas det mer än 400 000 yrkesförare i Europa. Bristen på operativ och administrativ personal är än så länge inte lika extrem, men även här blir det allt svårare att hitta och behålla personer med lämpliga kvalifikationer. Även om DACHSER har gått emot den här trenden under många år går den inte att vända helt. Det gör att det blir ännu viktigare att erbjuda medarbetarna de bästa förutsättningarna för att kunna tillhandahålla högkvalitativa tjänster. Digitalisering och automatisering är rätt sätt att åstadkomma det.

DACHSER Emission-Free Delivery, konceptet för transporter med låga till inga utsläpp i stadskärnor, är ett framtidsinriktat koncept. Blir det snart standard?

Till 2025 kommer vi att fördubbla antalet platser som erbjuder DACHSER Emission-Free Delivery jämfört med dagens nivå. Då kommer vi att ha implementerat konceptet DACHSER Emission-Free Delivery i 24 större europeiska städer. När och om det blir standard återstår att se. Att rulla ut konceptet kräver stora insatser och förutsättningarna måste vara rätt. Det handlar till exempel om den lokala trafiksituationen, potentialen för att inrätta mikronav och rätt laddningsinfrastruktur. Allt detta kräver stora investeringar, vilket i slutändan kommer att återspeglas i prissättningen.

Låt oss ta en titt på framtiden: Hur vill vi att kunderna ska se på DACHSER Road Logistics 2030?

Vårt tydliga mål är att kunderna ska fortsätta att uppskatta DACHSER som ett kvalitetsledande företag på den europeiska marknaden. Skälen att göra det är för att DACHSER är den mest integrerade logistikleverantören med det mest omfattande styckegodsnätverket, med den högsta nivån av expertis inom system- och kontraktlogistik och kvalificerade medarbetare som håller igång leveranskedjorna. Våra medarbetare hjälper företaget att sätta standarder inom logistikbranschen. Vi arbetar med detta varje dag – med stort engagemang och passion.

Vill du läsa mer? Här presenteras hela DACHSERs målbild för 2030.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic