Logistikpris för digital tvilling

Den tyska logistikorganisationen BVL har uppmärksammat samarbetet mellan DACHSER och Fraunhofer IML genom att tilldela dem det prestigefyllda German Logistics Award 2023. Priset får dem för den innovativa digitala tvillingen, kallad @ILO (Advanced Indoor Localization and Operations), som skapades och utvecklades i ett samarbete vid DACHSER Enterprise Lab.

Fraunhofer IML och DACHSER tar emot det prestigefulla German Logistics Award 2023. Bild: BVL/Bubli
Fraunhofer IML och DACHSER tar emot det prestigefulla German Logistics Award 2023. Bild: BVL/Bubli

Den banbrytande @ILO-teknologin har verklig potential att revolutionera logistikbranschen. Tekniken genererar automatiskt en digital tvilling av paket, enheter och operationella processer i transitterminalen och håller den ständigt uppdaterad, vilket ger en transparent översikt tillgänglig för personalen via mobila enheter och skärmar. I forskningssamarbetet har man testat teknologin i två av logistikföretaget filialer.

Den digitala @ILO-tvillingen ger ökad transparens på lagret och optimerar arbetsprocesser, vilket kortar behandlingstiderna avsevärt. Detta genombrott är inte bara till nytta för logistikmedarbetarna och chaufförer, utan även för kunderna, som kan få mer exakt information i realtid om status för deras försändelser. Den digitala @ILO-tvillingen är resultatet av sex års gemensam forskning vid DACHSER Enterprise Lab, där logistikexperter samarbetat med forskare från Fraunhofer IML (Institute for Material Flow and Logistics) för att utveckla innovationer för det europeiska styckegodsnätverket och dess transitterminaler.

Nästa fas i projektet handlar om systematisk implementering på DACHSERs europeiska filialer, med planerad start under 2024. Burkhard Eling, CEO för DACHSER, ser detta som ett avgörande steg i företagets digitala omställning och beskriver den digitala @ILO-tvillingen som en oerhört viktig förändring inom styckegodslogistiken.

”Vi investerar i gemensam forskning med Fraunhofer IML för att driva på digitaliseringen inom branschen och säkerställa att vi kan erbjuda ännu bättre tjänster till våra kunder”, uttalade Burkhard Eling vid prisutdelningen i Berlin. ”På så sätt säkerställer vi att vårt företag är livskraftigt i framtiden. Att detta samarbete har resulterat i innovativ teknologi som kan användas i praktiken och som är tillräckligt bra för att imponera på juryn som tilldelar det tyska logistikpriset, bekräftar att vårt sätt att arbeta är rätt och det stärker vår motivation.”

”Vi omsätter forskning i praktiken, och vi gör det i hela Europa”, säger professor Michael ten Hompel, Executive Director på Fraunhofer IML. ”Även med tanke på Fraunhofer IML:s långa historia är detta en enastående forskningssuccé. Det understryker värdet av att kombinera vetenskaplig forskning med praktisk användning – särskilt när ett sådant tvärvetenskapligt samarbete levereras så intensivt och hållbart, som fallet är med DACHSER Enterprise Lab.”

Beprövat i praktiken: AI och automatisering är på frammarsch

De praktiska fördelarna med den digitala @ILO-tvillingen är tydliga sett till systemets användning av algoritmer baserade på artificiell intelligens som tolkar realtidsdata som samlas in av hundratals optiska skanningsenheter i terminalen. Dessa data används för att automatiskt identifiera och lokalisera paket, vilket möjliggör kontinuerlig övervakning av processer och resurser. Denna teknologiska innovation har redan integrerats i de praktiska arbetsflödena i @ILO-pilottransitterminalerna på filialerna i Unterschleißheim och Öhringen i Tyskland. Här utfördes vissa processekvenser, som genomförs mellan inkommande och utgående försändelser, 15 till 35 procent snabbare. Det var möjligt genom att eliminera uppgifter som manuell streckkodsskanning och daglig genomgång av försändelser. Detta leder till att fordon för kortdistanstransport snabbare kan komma ut på vägarna, vilket gör att förarna kan undvika en del av morgonens rusningstrafik.

Här utfördes vissa processekvenser, som genomförs mellan inkommande och utgående försändelser, 15 till 35 procent snabbare. Det var möjligt genom att eliminera uppgifter som manuell streckkodsskanning och daglig genomgång av försändelser.

"Användningen av artificiell intelligens och automatiseringsteknologier i hanteringen av styckegods gör att vi kan leverera hög kvalitet och fortfarande möta komplexa kundkrav. Det hjälper oss också att övervinna utmaningar med begränsat utrymme och brist på kvalificerad arbetskraft," förklarar Alexander Tonn, COO Road Logistics hos DACHSER. "Nya teknologier som den digitala @ILO-tvillingen levererar de realtidsdata vi behöver. Men där tekniken verkligen börjar tillföra värde är när den avlastar och stöder medarbetarna i deras dagliga arbete – och det är precis det @ILO har visat vid pilotfilialerna."  

@ILO genererar automatiskt en digital tvilling av paket, enheter och operationella processer i transitterminalen och håller den ständigt uppdaterad.
@ILO genererar automatiskt en digital tvilling av paket, enheter och operationella processer i transitterminalen och håller den ständigt uppdaterad.

Nästa innovativa steg: AI-assisterad lastning

DACHSERs Chief Development Officer, Stefan Hohm, är på det klara med vilken framtida potential @ILO har: ”Helautomatiserad, kontinuerlig mätning av alla paket är nästa steg mot Logistics 4.0, ett steg som vi kommer att ta tillsammans med Fraunhofer IML som en del av vårt forskningssamarbete.” Han tillägger att systemet under testerna kunde bestämma längden, höjden och bredden på paket med stor noggrannhet och överföra dessa data i realtid. Så snart som systemet är helt klart för praktisk användning kan volymdata som inhämtas för varje paket matas in i intelligenta algoritmer för att till exempel hjälpa till med lastning och ruttplanering och för att ytterligare öka kapacitetsutnyttjandet på växelflak, trailers och fordon för kortdistanstransport. ”Det minskar både antalet transportkilometer och CO2-utsläpp”, förklarar Stefan Hohm. Dessutom utvecklar DACHSER och Fraunhofer IML just nu ett effektiviserat @ILO-system som kunderna ska kunna använda för att uppgradera sina leveranszoner med målet att öka transparensen i distributionen. ”Men innan vi når dit finns det fortfarande mycket forskning som måste göras”, avslutar Stefan Hohm.

Så fungerar @ILO

På @ILO-terminalen identifieras, lokaliseras och mäts paket samt registreras helt automatiskt i transporthanteringssystemet, så väl när de kommer in och går iväg och under tiden de står inne på terminalen. Lär dig mer här 

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic