IT-säkerhet inom logistik 

De omfattande framstegen inom logistik sett till digitalisering ställs i likvärdig kontrast till de stora utmaningarna kring IT-säkerhet. DACHSERs IT-säkerhetsteam arbetar kontinuerligt med att säkerställa att företagets data och system skyddas dygnet runt.

IT-säkerhet är en av DACHSERs främsta prioriteringar.
IT-säkerhet är en av DACHSERs främsta prioriteringar.

”Logistikföretag blir oftare mål för cyberattacker. Företagen stärker sina säkerhetsåtgärder och av goda skäl”, säger dr Bernhard Rohleder, CEO för Bitkom, en förening för IT- och telekommunikationssektorn i Tyskland. ”Människor är den svagaste länken. Företagen måste därför regelbundet se till att medarbetarnas medvetenhet om säkerhetsrisker uppdateras och ge dem de verktyg de behöver för att skydda sig själva och sin organisation.”

IT-säkerhet är en av DACHSERs främsta prioriteringar. Företagets IT-säkerhetsteam ansvarar för skydd på alla nivåer. ”I en digitaliserad värld kan mycket komplexa och starkt optimerade värdekedjor enbart fungera om motsvarande data flödar parallellt med varuflödet. Dessa data måste vara tillgängliga och korrekta men ibland även konfidentiella. De måste också uppfylla alla rättsliga krav runt om i världen. DACHSER är noga med att anpassa IT-säkerheten till de fyra dimensionerna – tillgänglighet, integritet, konfidentialitet och efterlevnad”, konstaterar Stefan Hohm när han beskriver utmaningen.

Certifierad IT-säkerhet

DACHSER är sedan många år certifierat enligt ISO 27001. Denna internationellt erkända standard för informationssäkerhet beskriver hur ett företag kan skydda sina data och omfattar alla aspekter av informationssäkerhet:  

de tekniska disciplinerna för virusskydd, spamfilter och säkerhet för internetapplikationer, felsäker säkerhets- och beredskapsplanering samt organisatoriska aspekter som sekretessbestämmelser avseende externa leverantörer av IT-tjänster och konsulter eller riktlinjer för godkänd IT-användning. 

För att kunna certifieras på nytt måste DACHSER dessutom visa att man har gjort framsteg inom IT-säkerhet under årliga övervakningsrevisioner.

Stefan Hohm, CDO hos DACHSER, jämför IT-säkerhet som inte fungerar med att ha lås på dörren men inte låsa den.
Stefan Hohm, CDO hos DACHSER, jämför IT-säkerhet som inte fungerar med att ha lås på dörren men inte låsa den.

Alla måste bidra

Inom DACHSER är IT-säkerhet först och främst en laginsats. Säkerhet är alltid resultatet av hur tekniken samverkar och att denna teknik används på rätt sätt, säger Stefan Hohm och ger ett målande exempel: ”Det räcker inte att ha ett lås på ytterdörren – man måste också låsa den och inte ha en extranyckel under dörrmattan.” Det innebär att varje dag måste alla medarbetare vara mycket försiktiga och medvetna när de hanterar e-post och surfar online, rapportera eventuella incidenter och alltid följa säkerhetspolicyer.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic