Programmera framtiden

CDO Stefan Hohm (vänster) och DACHSER CEO Burkhard Eling (höger)

Genom att skapa förutsättningar för transparenta processer, spårning av försändelser i realtid, korta svarstider och precisionskontroll av leveranskedjor i olika länder och världsdelar gör digitaliseringen att DACHSERs logistiktjänster avancerar till en ny nivå. Vad innebär det för DACHSER-nätverket? Och vilka kvantifierbara fördelar medför IT för kunderna? Vi ställer de här frågorna till DACHSERs CEO Burkhard Eling och CDO Stefan Hohm.

Både arbete och fritid blir allt mer digitaliserat. Hur är situationen inom DACHSER?

Stefan Hohm: I den digitala omställningen fokuserar vi huvudsakligen på tre kärnområden. För det första handlar det om den konsekventa, men alltid praktiska, digitaliseringen av affärsprocesser och utveckling eller tillhandahållande av verktyg och lösningar som ger kunder, medarbetare och partners konkret mervärde. För det andra gäller det den kontinuerliga moderniseringen av våra egna kärnsystem för transport och lagerhållning. Här har IT-avdelningen rollen som processansvarig, eftersom den här uppgiften i allt högre grad inkluderar säker integration av tredjepartssystem. För det tredje är det viktigt att medarbetarna är med på den här resan och utvecklar ett digitalt sätt att tänka. Med det menar jag att vi ska ha en positiv digitaliseringskultur inom företaget. Vi arbetar oerhört hårt med alla tre kärnelementen i IT-omställningen och ser redan vissa framgångar.

Burkhard Eling: Dessa tre digitala omställningsområden visar tydligt att vi i ett företag som DACHSER med flera nivåer, måste tänka längre och titta på mer än bara tekniska frågor. Det räcker inte att bara förändra processer och system – vi måste också titta på hur vi tänker, hur vi samarbetar och hur vi effektivt kan utnyttja digitaliseringens möjligheter och potential i vårt dagliga arbete för att gynna vårt företag och våra kunder.

Men digitalisering är inte direkt något nytt inom DACHSER. Vilka grunder bygger företaget vidare på?

Burkhard Eling: DACHSER hade tydligt fokus på system och transparent datautbyte vid en tidpunkt då andra aktörer fortfarande bara var analoga. Därför har vi under årens gång kunnat lägga interna resurser på att utveckla programvara och system som är exakt anpassade efter behovet hos våra kunder och DACHSERs nätverk.

Stefan Hohm: Det har medfört att vi fått avancerad kompetens inom processer, operativ implementering och i den övergripande informationsvärlden, dvs. eLogistics, i ett mycket tidigt skede. Vi har nu goda möjligheter att bygga vidare på detta. Och det finns mycket som väntar i pipeline. Vi arbetar till exempel med att möjliggöra heltäckande dataflöden, särskilt för interkontinentala transporter med olika transportsätt. Det finns också fortfarande för många pappersdokument i omlopp och automatiseringsgraden i processer och på logistikanläggningar är ofta ganska låg. Därför finns det fortfarande mycket repetitivt, manuellt arbete.

Burkhard Eling: Samtidigt ökar kraven på transparens och anpassningsförmåga samt på effektiv och hållbar användning av knappa resurser. Vi behöver därför tänka och agera ännu mer digitalt inom alla områden.

I vilken utsträckning har den senaste tidens kriser påverkat DACHSERs digitaliseringsstrategi?

Burkhard Eling: Tiderna vi går och gått igenom nu har definitivt varit en bidragande faktor till att än en gång höja medvetenheten om att digitaliseringen är viktig och nödvändig. Ju bättre information om den nuvarande situationen och om ovanliga händelser i nätverket, desto snabbare och mer fokuserade blir våra åtgärder. Att tidigt identifiera svaga punkter och hitta lösningar – det är vad kunderna förväntar sig av DACHSER under utmanande perioder.

Stefan Hohm: För många av våra kunder är följande fråga den viktigaste: Hur kan jag bygga in mer motståndskraft i min leveranskedja? Förutom att bygga upp transparenta inventarier i våra lageranläggningar spelar digital teknik en viktig roll för när det uppstår störningar i leveranskedjan. Då leder större transparens plus snabb och korrekt information till att svarstiderna blir kortare. Kunder från sektorer som hem och trädgård, kosmetik och mode arbetar för närvarande hårt med koncept för flerkanalförsäljning som ställer höga krav på en logistikpartners IT-kapacitet. Vi ser också ett stort intresse för utsläppsfria leveranser till butiker i stadskärnor som en del av vårt koncept DACHSER Emission-Free Delivery.                                                               

Burkhard Eling: I vårt DACHSER Enterprise Lab med Fraunhofer IML har vi lanserat forskningsprojekt inom vissa områden, till exempel AI och digitala tvillingar. Vi har också inrättat ett särskilt Competence Center Data Science & Machine Learning inom företaget och det har gjort att man redan börjat använda ett antal algoritmer i praktiken – senast för maskinklassificering av B2C-leveransadresser.

Interview with: Burkhard Eling och Stefan Hohm
CEO respektive CDO för DACHSER 
Ju fler gränssnitt det finns till den digitala världen, desto mer brådskande blir frågan om cybersäkerhet. Hur är situationen inom DACHSER?

Burkhard Eling: Antalet cyberattacker har ökat snabbt under de senaste åren, så säkerheten för vår programvara och vår digitala infrastruktur har högsta prioritet. Med ISO 27001-certifieringen och vårt IT-system har konsulter från Gartner bekräftat att vi har en viss mognad här jämfört med konkurrenterna. Men vi får aldrig slå oss till ro, utan måste noga utvärdera alla risker.

Stefan Hohm: Vi kommer att ställa om centrala programvaru- och maskinvarustrukturer inom IT – med särskilt fokus på säkerhet – för att öka tillgängligheten samtidigt som vi säkerställer större flexibilitet och värnar den förbättrade skalbarheten i våra applikationer.

Vart går DACHSERs digitala resa?

Burkhard Eling: Digitalisering spelar en avgörande roll om vi på ett tillförlitligt sätt ska kunna genomföra vårt uppdrag i framtiden. I linje med kundernas krav på användbarhet och transparens vidareutvecklar vi våra eLogistics-applikationer för orderläggning och spårning av försändelser till en integrerad, digital kundplattform. Vi har redan fått feedback från testkunder och den visar att vi är på rätt väg, även om vi precis har kommit igång.

Stefan Hohm: En annan banbrytande åtgärd var vårt förvärv förra året av kasasi, en leverantör av logistikprogramvara som grundades 2009. Företaget utvecklar innovativa programvaruprodukter som optimerar och tillför transparens i transportprocesser på vägar, järnvägar och till sjöss. Det innebär att vi kan erbjuda våra medarbetare som arbetar med schemaläggning och våra kunder ytterligare digitalt mervärde för transportplanering, spårning av försändelser och leveranskontroll. Vi kan till exempel hämta telematikdata från våra mer än 8 500 växelflak och 5 000 trailers, kombinera dem med leverans- och planeringsdata från vårt centrala transporthanteringssystem, Domino, och sedan analysera och strukturera dem på ett tydligt sätt.

Vilket specifikt mål strävar DACHSER efter med detta?

Burkhard Eling: Vår målbild för 2030 anger kursen: vi vill att våra kunder och partner ska se oss som den mest digitaliserade logistikleverantören, ett företag som betraktas som en innovationsledare på alla områden, samtidigt som vi lever upp till våra höga krav som kvalitetsledande. Som en global logistikleverantör kan vi kartlägga transporter från dörr till dörr med olika transportsätt i ett enda system och har hela tiden fullständig insyn i situationen i vårt nätverk.

Stefan Hohm: Om våra kunder säger ”Jag föredrar att arbeta med DACHSER, eftersom det är det mest professionella, stabila och bekväma alternativet”, då har vi gjort mycket rätt. Och det är just det som är vårt mål.

Läs mer om DACHSERs målbild för 2030 här

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic