På väg mot 2030: Strategier för utmanande tider

I tidigare artiklar har vi analyserat hur de globala leveranskedjorna förändras när en ny geopolitisk och ekonomisk epok inleds. Vidare frågor är: hur ska företag positionera sig för att säkerställa en stabil framgång – och vilken väg har DACHSER valt? Vi presenterar en kompass som visar vägen på resan mot nya horisonter.

Att ta ansvar även när det blir tufft
Att ta ansvar även när det blir tufft

Plötsligt förändras allt. Det sker ett väderomslag och du får motvind. Vägen till toppen är nu brantare, stenigare och tuffare än tidigare. Företag kan idag uppleva gynnsamma förutsättningar ena stunden och stora utmaningar i nästa. Ekonomer beskriver denna situation med förkortningen VUCA som står för volatility, uncertainty, complexity, ambiguity – översatt till svenska volatilitet, osäkerhet, komplexitet och tvetydighet.

VUCA kommer under 2023 ha en avgörande påverkan för hur snabbt och på vilket sätt företag, handel och logistiken kommer att utvecklas. Dessutom sker många förändringar samtidigt och en del av dem överlappar varandra: digitalisering och globalisering är på frammarsch, liksom demografiska förändringar och den globala uppvärmningen. Hela världen håller fortfarande på att hämta sig från effekterna av pandemin, från flaskhalsarna vad gäller material och leveranskedjor samt Rysslands anfallskrig mot Ukraina, med allt vad det innebär av mänskligt lidande och omvälvningar i den globala handeln. Skyhöga energikostnader, inflation och räntehöjningar förvärrar situationen ytterligare, liksom handelsrestriktioner. Experterna ser redan en motsvarande omprövning när det gäller leveranskedjorna: man slutar med just-in-time-processer – där målet är att minimera kostnaderna samtidigt som effektiviteten maximeras – och satsar mer på motståndskraft, till exempel genom parallella leverantörer och ökad lagerhållning.            

Denna komplicerade situation återspeglades tydligt i de ekonomiska prognoserna inför 2023. Internationella valutafonden (IMF) förutspådde att 2023 skulle bli ”ett tufft år” för den globala ekonomin. I en intervju med IMF-chefen Kristalina Georgieva, som gjordes i början av året av det amerikanska tv-bolaget CBS, berättade hon om den fortsatta oron för att hälften av EU-länderna och en tredjedel av alla länder globalt kan gå in i en lågkonjunktur. Hon motiverade det på följande sätt: ”Världens viktigaste ekonomiska regioner – USA, EU och Kina – försvagas samtidigt.”

Det är dock fortfarande oklart om prognoserna kommer att bli verklighet. Allt oftare hinner verkligheten ikapp prognoserna – och överträffar dem – vilket kan vara både positivt och negativt. I februari höjde IMF sin prognos för den globala ekonomin något och rapporterade om en ”oväntat hög motståndskraft” i flera länders ekonomier. På samma sätt utgår många experter från att den globala ekonomin redan har nått bottennivån och att den rådande trenden faktiskt kan vända i slutet av 2023 eller början av 2024. Välkommen till en värld präglad av VUCA! För att använda ett uttryck som ofta tillskrivs den banbrytande amerikanske datavetaren Alan Kay: ”Det bästa sättet att förutspå framtiden är att uppfinna den.”

En glimt av nya horisonter

Det handlar alltså mindre om att spana in i kristallkulor och mer om att ta initiativ och satsa mot nya horisonter. Det här är en värld där varje ny etapp på resan vidgar vyerna och nya möjligheter dyker upp längs de beprövade vägarna. DACHSER påbörjade denna omvandlingsresa för flera år sedan och har aldrig avvikit från rutten – inte ens i kristider. ”Vårt budskap till marknaden är kristallklart: DACHSER är en pålitlig partner – under goda tider, dåliga tider och till och med i tider av osäkerhet. Vi är inte någon som vänder kappan efter vinden, utan vi håller fast vid den riktning vi valt”, säger DACHSERs CEO Burkhard Eling.                 

”Att skapa verklig förändring kräver en tydlig vision för vägen framåt”, fortsätter han. Därför har DACHSER tagit fram sin målbild för 2030. ”Den berättar för oss var vi vill vara, och strategierna beskriver hur vi ska nå dit, till slutet av det här årtiondet – både under goda och dåliga tider.”

”Vi är mycket uppmärksamma på vad våra kunder och våra medarbetare säger så att vi kan förstå deras individuella behov och där ifrån arbeta med dem för att utveckla den bästa framtidslösningen”, säger Burkhard Eling, DACHSERs CEO.

Säg att du planerar en semester, då är det normalt ganska enkelt att bestämma var du vill åka: till ett vackert landskap, upp i bergen eller till den perfekta stranden på en paradisö? Det är bara fantasin sätter gränser. Men om man leder ett företag finns det mycket djupare frågor som måste besvaras: Vilka är de grundläggande övertygelser och värderingar som kommer att vägleda företaget på resan in i framtiden? Vilket är företagets syfte, och vilka är parametrarna för att mäta framgångar? Vad driver företaget, dess medarbetare och kunder, framåt på deras resor? Och hur klarar sig affärsmodellen i en snabbt föränderlig miljö?

Sammanhållning leder till framgång
Sammanhållning leder till framgång

Målbild för 2030

Varje företag måste utifrån sin egen marknad, ge sitt svar på ovan frågor. Ett exempel på hur detta fungerar är DACHSERs målbild för 2030. När det gäller marknadsorientering är det familjeägda företagets förväntning att man i början av nästa decennium ska kunna erbjuda integrerade logistiklösningar som världens mest digitaliserade logistikleverantör. Företaget planerar också att vara marknadsledande både vad gäller kvalitet och service, till exempel genom att erbjuda skräddarsydda LLP-lösningar (Lead Logistics Provider) som innebär att kunderna inte längre behöver hantera de detaljer som vanligtvis ingå i relationer med tjänsteleverantörer. Detta möjliggörs genom att företaget upprätthåller ett välbalanserat, robust nätverk i kombination med intelligenta IT-system som är lätta att integrera och som gör det möjligt för DACHSER att erbjuda sina kunder runt om i världen denna typ av omfattande service.                    

Det andra fokusområdet i DACHSERs målbild för 2030 är processer. Här uppmuntrar logistikleverantören till ett övergripande processtänkande, utökar sitt utbud av standardtjänster för transportörer samt gör sina servicepartners till en mer integrerad del av det globala DACHSER-nätverket än någonsin tidigare. Givet den allt snabbare digitaliserings- och automatiseringstakten har DACHSER för avsikt att på ett hållbart sätt förbättra effektiviteten, transparensen och svarstiderna för alla processer längs leveranskedjorna.                      

Den tredje delen av DACHSERs målbild för 2030 handlar om människor. Genom att betrakta logistik som ett ”cyber-socio-physical system” har det familjeägda företaget tydligt tagit ställning för multinationalism, mångfald och en medarbetarfokuserad kultur med snabba cykler för lärande och beslutsfattande.                     

”Våra medarbetare är vår styrka!” För DACHSERs CEO, Burkhard Eling, är och förblir den mänskliga faktorn avgörande för logistiken: ”Framför allt ligger vår styrka i vårt nätverk av människor som delar en passion för logistik. Detta gäller på alla nivåer, från ledning till traineer, från administrativ personal till logistikoperatörer och chaufförer – deras samlade kunskap och personligheter är det som gör att vi kan prestera så bra.”

Eling säger att DACHSERs gemensamma företagskultur omfattas och följs av alla och den ger vägledning och stark motivation på resan mot 2030. ”Kunskapen kring denna starka företagskultur stärker lojaliteten. Känslan av att vara en del av DACHSER-familjen gör att företaget blir en mycket stabil och trygg arbetsplats,” förklarar han.

Framåtblickande strategier

Har du väl gett dig ut på en lång resa och inte vill tappa dina avlägsna destinationer ur sikte, utan istället tro på att du kommer dit till slut, behöver du en tydlig färdplan som också kartlägger milstolparna längs vägen. Inom DACHSER anges dessa milstolpar i strategiska fokusprogram, som integreras i den dagliga verksamheten på flera olika sätt. Detta bidrar till att alla alltid kan följa upp framsteg och förändringar. Det skapar också tilltro till företagets framtid och erbjuder en rad möjligheter att identifiera sig med företagets mål och förverkliga dem.                      

För att uppnå sin målbild för 2030 har DACHSER utvecklat nyckelstrategier för affärsområdena Road Logistics och Air & Sea Logistics. Företaget har också tagit fram en plan för att koppla samman dessa områden i syfte att skapa globalt integrerade helhetslösningar. Dessutom använder DACHSER sina strategiska fokusprogram för att samordna insatserna inom digitalisering och sammanlänkning, hållbarhet och klimatåtgärder samt människor och företagskultur.            

DACHSERs målbild för 2030 och de strategier som leder dit är i linje med företagets långsiktiga mission: ”Vi skapar världens mest intelligenta kombination och integration av logistiknätverkstjänster. Vi optimerar logistikbalansräkningen för våra kunder.” Eling menar att detta ger en tillförlitlig kompass som vägleder DACHSER på resan in i framtiden. ”Genom att den tar hänsyn till kundnytta och kärnkompetenser är DACHSERs mission vägledande i arbetet för att uppnå en unik marknadsposition. Vår ambition är tydlig och enkel: vi vill vara marknadsledande. Det innebär också att vi måste vara fortsatt agila och flexibla – även när det stormar eller när bergstoppen inte längre syns i snöstormen – så att vi kontinuerligt kan anpassa oss till förändrade kundkrav, nya logistikmarknader, bristen på kvalificerad personal och geopolitisk turbulens.”

Bestiga höga höjder tillsammans
Bestiga höga höjder tillsammans

Följa rätt kurs

Vad betyder då allt detta när vi går igenom det tredje decenniet av 2000-talet? Och i vilken utsträckning kan den väg DACHSER valt ange riktningen för andra? ”Vi kommer att göra stora investeringar i vårt nätverk, våra processer och vår personalstyrka. Det gör det möjligt för oss att upprätthålla vår höga kvalitetsnivå och förbli en stabil och pålitlig partner för våra kunder när vi hjälper dem att bemästra sina komplexa logistiska utmaningar”, säger Eling och beskriver grunderna för DACHSERs målbild för 2030. ”När vi navigerar i denna värld präglad av VUCA ger våra strategier oss möjlighet att i varje ögonblick snabbt identifiera förändringar. Och istället för att bara reagera på dem kan vi använda vår innovativa styrka för att omvandla dem till en konkurrensfördel för våra kunder.” Så den österrikiska dramatikern Marie von Ebner-Eschenbach (1830–1916) visade sig ha rätt när hon konstaterade: ”Det vi gör idag avgör hur världen kommer att se ut imorgon.”           

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic