Så fungerar @ILO

På @ILO-terminalen identifieras, lokaliseras och mäts paket samt registreras helt automatiskt i transporthanteringssystemet, så väl när de kommer in och går iväg och under tiden de står inne på terminalen. En teknik som gör att man slipper manuell streckkodsskanning och ytterligare märkning av paketen.

@ILO: Identifiering, lokalisering, mätning och visualisering

Tvådimensionella datamatriskoder ovanpå varje paket fungerar som identifierare och utgör tillsammans med flera hundra optiska skanningsenheter i taket, som fångar upp hela golvet, den tekniska grunden för detta system.

Detta gör det möjligt att lokalisera alla typer av paket inom ett avstånd på en meter utan någon fördröjning på transitterminalen, som ofta är lika stora som en fotbollsplan. Medarbetarna kan se var försändelserna befinner sig samt truckars position i realtid. Denna information visas på webbplatser, i appar eller mobila skärmar tillsammans med instruktioner för intern transport. Detta gör att transparensen på terminalen ökar avsevärt och påskyndar sök- och lastningsprocesserna.

Effektivisering av processerna på terminalen

En ny funktion är att fordon för marktransport och paket kopplas ihop automatiskt. @ILO-systemet upptäcker när ett fordon för marktransport hämtar upp en pall och överför information om varje paket till medarbetarnas skärmar i realtid. Förutom att förkorta behandlingstiden bidrar detta till att göra arbetsflödena på transitterminalen mer effektiva.

Den digitala tvillingen - @ILO - är en del av forsknings- och utvecklingsprogrammet för DACHSER Future Terminal, inom vars ram det familjeägda logistikföretaget har för avsikt att införa banbrytande teknik och processer på sina transitterminaler och lager i Europa under de kommande åren. DACHSERs mål är att stärka sin konkurrenskraft genom att förnya sina egna lösningar i syfte att kunna möta de utmaningar och möjligheter som digitalisering och hållbarhet medför.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic