Höjning av vägskatt i Tyskland

Den tyska regeringen har beslutat att, från den 1 januari 2023, höja skattesatserna för lastbilar med en högsta tillåten totalvikt på 7,5 ton eller mer. Detta innebär att skattesatserna för motorvägar och huvudvägar kommer att justeras. Externa kostnader såsom luftföroreningar och buller från lastbilar, kommer också att beaktas i justeringen. Ändringarna leder till en höjning av skattesatser i alla kategorier, något som även behöver beaktas i DACHSERs avgiftstabeller.

Det tyska parlamentet har också beslutat om en skattereform som kommer träda i kraft den 1 januari 2024. Reformen utvidgar vägskatten för fordon som väger 3,5 ton eller mer samt kommer en CO2-avgift att implementeras.

Har du frågor eller önskar mer information är du alltid välkommen att kontakta din lokala kontaktperson på DACHSER.

DACHSER över hela världen
Kontakta oss
Kontakt Elin Bergström Communications Consultant Nordic