Nyheter

”Lösningen är att inrätta stabila leveransnätverk”

Vilka är lärdomarna av den nuvarande krisen? Bernhard Simon, CEO för DACHSER, om framtiden för globala varuflöden.

Bernhard Simon, CEO för DACHSER.

”Kommer coronapandemin att förändra de globala varuflödena permanent? Beslutsfattare hos företag och myndighetsorganisationer måste nu noga granska sina värdekedjor, som hittills har varit mycket utspridda, för att se om det finns potentiella risker och undersöka hur man kan anpassa dem till de nya förhållandena.

Sådana upp- och nedgångar är verkligen inget nytt inom hanteringen av globala leveranskedjor. För drygt tio år sedan fick den globala finansiella och ekonomiska krisen liknande återverkningar. I grunden handlar det om att fatta beslut om att antingen göra leveranskedjorna så stabila som möjligt eller så effektiva som möjligt. Under de senaste åren har ledordet varit effektivitet: logistik sågs främst som en kostnadsfaktor vid upphandling som måste optimeras. Med effekterna av coronakrisen kommer tyngdpunkten nu att flyttas mot en strategisk hantering. Det gör att logistiken blir ett integrerat område på högsta ledningsnivå. För att uppnå en stabil försörjningstrygghet visar de som arbetar inom detta område på utbytbara alternativ.

Att dra rätt lärdomar av krisen

När de gör det ligger deras fokus inte på regionalisering eller globalisering, utan på proaktiv riskhantering: att nationalisera eller regionalisera leveranskedjorna helt, till exempel när det gäller medicinsk skyddsutrustning, är lika suboptimalt och riskabelt som att upphandla alla produkter från ett enda land. Lösningen är att inrätta stabila leveransnätverk som på ett intelligent sätt integrerar lokala leverantörer och leverantörer i Kina, USA och Europa. Om resultatet blir leveranskedjor som är mer smidiga, flexibla och motståndskraftiga, då kommer vi definitivt att ha dragit rätt lärdomar av den nuvarande krisen.”

Kontakt Maria Andersen Communications Coordinator Nordic